Velká arogance mocných

Postavení repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, které umožnilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy revokací svého usnesení, je důkazem, jak pravicovým stranám vadí názorová svoboda. Krok za krokem ji chtějí oklestit a přitom se odvolávají na demokratické principy. Vracejí se tak i do doby, kdy násilná rekatolizace většinově nekatolického národa a jeho tehdejší svobody dané Rudolfovým Majestátem musely být zlomeny a následovalo skutečně »období temna«. Tehdy, po skončení třicetileté války, kterou nekatolíci a odpůrci bigotních Habsburků prohráli, jako potvrzení tohoto vítězství si vítězové nechali postavit na Staroměstském náměstí Mariánský sloup v barokním stylu, stylu vítězů a obrazně řečeno odzvonili tak humanistické renesanci.

I výběr místa tomu odpovídal. Na tomto náměstí totiž byli popraveni představitelé nekatolického tábora a to dokonce před tak krátkou dobou, že většina pokořeného národa si to musela pamatovat a bylo to pro ni varováním. Pokud by šlo jen o připomínku vítězství u Karlova mostu nad Švédy, pak takový pomník mohl být postaven na náměstíčku před Klementinem, kde vlastní boj probíhal. Akce lidí kolem Franty Sauera v listopadu roku 1918, kdy se drala na svět podoba prvé Československé republiky a obnovené státnosti našeho národa, byla spontánní neorganizovanou záležitostí. Byla však zároveň odpovědí na otázku, kam chce nová republika směřovat. Že je konec tmářství a vlády všemocné katolické církve.

Znovuobnovení sloupu, tedy jeho replika, dílo bez jakékoli hístoricko umělecké hodnoty a zase znovu na Staroměstském náměstí, je svědectvím nástupu nejreakčnějších sil, kterým jde znovu o to, aby zvítězilo středověké tmářství a ateistický národ se znovu stal poddajným. Pokud by šlo pouze o návrat artefaktů, které sem v minulosti patřily, pak mohla být náměstí vrácena renesanční Krocínova kašna, do níž po desítky let se chodívalo pro vodu a jejíž části, nikoli repliky, jsou uloženy v Lapidáriu. Jde tedy o další z pokusů dokázat, že dnešní mocní smějí všechno a to přes protesty ze všech stran.

Velmi symbolické je, že od popravy českých pánů na zdejším náměstí jen o několik desítek metrů dál, kdy sloup byl slavnostně vztyčen, uplynulo tehdy okolo třiceti let, a od »listopadového převratu« k postavení repliky je to také okolo třicetiletí. Jde jistě o shodu náhod, ale až příliš symbolickou.

Revokace usnesení zastupitelstva jen dokazuje, že svoboda je skutečně ohrožena, že postavení historicky a umělecky bezcenné repliky sloupu na Staroměstském je skutečně jen vyjádřením pýchy současných vítězů a zdůrazněním, že to, co si lidé myslí, je – stejně jako tomu bylo v době vztyčení originálu, tedy v době nástupu rekatolizace, zastupitelům úplně jedno. Proto tento akt, v době, kdy si budeme připomínat sto sedmdesáté narozeniny Tomáš Garrigua Masaryka, velikého humanisty a bojovníka proti tmářství, je hozenou rukavicí nejen Pražanům, ale celému svobodomyslnému národu. Je zradou jeho ideálů.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3, celkem 218 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2020-02-02 12:50
o.motle, kdysi jste mě nazval soudruhem, takže byste to měl vědět líp
než já. Ale třeba jste pako.
o.motl
2020-02-01 11:23
Vy jste byl v KSČ,Kořínku?
joska.korinek
2020-02-01 10:19
jarprchal- Nezpochybňuji vaše historické vědomosti. Jsou-li ale vaše
názory správné, je ve hvězdách. Těch názorů jsou spousty – od
podružných po zásadní. Pravda se někdy ukáže až po staletích,
takže . . . Ptal jsem se ale na to, zda jste byl v KSČ. Miki13 by řekl,
že mně po tom nic není, ale to je holt miki13. Ten by také nic
nepřiznal, ani své jméno.
janmakovicka
2020-01-31 22:01
Mariánský sloup v Praze nebyl jediná socha, která byla po pádu
Rakouska-Uherska rozhořčeným davem zbourána. Literatura uvádí sloup
ve Slaném, sousoší ve Smečně, sochu v Libušině, sochu ve
Svinařově, Tento výčet zajisté není úplný. Veřejnost považovala
(ne zcela oprávněně ) tyto sochy za symboly poražené moci, která
vedla světovou válku. To nebyla naše válka. Staroměstská exekuce,
která následovala po vítězství katolické strany, svým rozsahem a
předváděným divadlem nemá patrně v celé Evropě obdobu. To byla
pomsta na českém národě. Rozsáhlá nevídaná perzekuce protestantů,
perzekuce hospodářská, politická, náboženská, která ve svých
důsledcích rozvrátila společenskou strukturu Království českého.
Postup císaře ( zvaný Ferdinand Krvavý) byl protizákonný,
„porušoval císařské Matyášovo privilegium zakazující
zabavování majetku stavů z politických důvodů“ (Galandauer,
Honzík). Zabaveny byly majetky obrovského rozsahu , ten se dostával do
rukou dobrodruhů, kořistníků cizího původu pro které nový majetek
se stával vojenskou kořistí, ze které chtěli okamžitě získat co
největší hotovost a to bez ohledu na rozumný hospodářský zájem.“
Není v programu této … práce líčiti postup protireformace.
Vražedná násilnost celé koncepce a brutálnost její metody byla
taková, že dokud budou bíti česká srdce, neubrání se při vzpomínce
na muka, jimiž podlomila nebo zničila životní štěstí tisíců. A to
ne pouze těch, které vyhnala z vlasti mezi cizí lidi a národy, nejen
těch, jež ožebračila hospodářsky! Daleko hroznějším trestem než
popravy a věznění byly konfiskace. Byl to víc než trest – byl to
zločin, aspoň způsob, jakým toto pokutování bylo prováděno v praxi,
prozrazuje mnohonásobně, že to, co mělo býti trestem, stalo se namnoze
loupeží a podvodem“.(Josef Pekař v knize Bílá hora)
velkymaxmilian
2020-01-31 17:51
@hajek.jiri48: Co jsem napsal neřešte, konstatoval jsem fakta zrovna tak
jako pan Prchal. Spíše přemýšlejte, že jeden z vašich soukmenovců,v
diskusi na tomto webu HaNo napsal, "že pískovec, ze kterého bude
Mariánský sloup, je savý materiál a proto když se na něj bude chodit
močit na Staromáku to bude pěkně smrdět". Označit řadu z vás
za "lůzu" je ve skutečnosti urážkou lůzy...
jarprchal43
2020-01-31 16:59
Než začnete pane Hájku plácat nesmysly, tak si opravdu nejdřív něco
přečtěte. Jestli byl někdo ze stržení sloupu nadšen, byla to jenom
pražská lůza. Velmi nerad toto slovo používám, ale v tomto případě
jiné neexistuje. A s ní se svezli někteří sociální demokraté, z
jejichž lůna o pár let později vzešla KSČ. Incident vyšetřovala
policie, ale nezasáhla, i když viníky znala, protože bylo pár dní po
převratu. alespoň zabránila plánovanému zničení soch na Karlově
mostě. Čin odsoudil Národní výbor československý, protestovaly
odborníci a nepodpořila ho žádná z významných politických
osobností první republiky. Záhy vzniklo hnutí za obnovu sloupu.
Uskutečnily se mnohatisícové demonstrace a výstavy. Miniaturní model
vypracoval známý sochař Čeněk Vosmík. Není náhodou, že i po celou
komunistickou éru se na místě, kde sloup stával, objevovaly květiny,
které StB okamžitě ničila. Nemluvě o popularitě sloupu před jeho
zničením. Historici se shodují, že málokde v Evropě se scházelo u
podobných pomníků tolik lidí, jako v Praze. A to pomíjím, že
zřejmě netušíte, co je to umělecká hodnota. Být po vašem, skončily
by nejspíš stejně jako Mariánský sloup všechny pražské sochy
svatých a jiné památky.
miki.13
2020-01-31 16:31
hájek.jiri51: Myslet si o každém kdo kritizuje a nevolí komunisty, že
je pravičák, je známkou toho, že vám studium marxismu naprosto vymylo
mozek. Znám spoustu lidí, kteří mají levicové myšlení, volí levici
a přitom jsou antikomunisti. Slova Miloše Zemana: Komunismus byl v
mnohém horší než fašismus, protože nabízel krásné ideály.
o.motl
2020-01-31 16:22
Jenom namátkou Záviš Kalandra, Milada Horáková, Heliodor Píka, Vlado
Clementis.
hajek.jiri51
2020-01-31 16:05
Pane, Prchal, ať byla nebo nebyla spontánní, byla správná. Kdo proti
ní protestoval? To jen dnes jeden exhibicionista a spolek truhlíků. A
byl jste v straně nebo ne? To byla ta otázka na kterou pokud neodpovíte,
je odpověď jasná. Byl! Maxi, ty Vaše moudrosti s případem vůbec
nesouvisí. Tak nemlžte. Je úplně jedno kolik bylo příslušníků
vyšší a kolik nižší šlechty a pod.! A miki.13 lézt do zadku
skutečným masovým vrahům, proti kterým byl Gottwald absolutní
břídil, Vám nevadí? Kolik mrtvol nevinných má za sebou vlastně ten
Vámi nenáviděný člověk? Víte to vůbec? Tak jen googlujte! Jste
jeden větší Kecal a sprosťák jak druhý. Co jiné by ale mohl čekat
člověk od pravičáků, že?
miki.13
2020-01-31 13:44
Korinku, vy jste opravdu zakomlexovaný starý popleta. Že oni vás
nevzali soudruzi ani tenkrát do KSČ a teď v každém oponentovi vidíte
bývalého straníka? Tak hlavu vzůru, život je krásný. Jinak s.
Grospič nezklamal. Co čekat od člověka, který popírá okupaci v roce
1968 a chodí se klanět k hrobu masového vraha Gottwalda.
jarprchal43
2020-01-31 13:28
joska.korinek - Kořínek jako vždy k věci. Ví kulový, ale musí to
dát najevo za každou cenu. Občas přemýšlím, proč se pořád
navážíte zrovna do mne. Někde jsem vám omylem šlápl na nohu? Nebo je
to terapie, kterou léčíte svou hloupost?
joska.korinek
2020-01-31 13:10
Žel, komunisté ztrácejí podporu poctivých lidí, neboť i v KSČM je z
existenčních důvodů spousta žvanilů, stejně jako tomu bylo v KSČ.
Pan Prchal nejspíš o tom ví více. Nebo snad v té straně nebyl? A co
ti ostatní zdejší „kritici“.
jarprchal43
2020-01-31 10:45
Popravení muži na Staroměstském náměstí nebyli většinou nejen
"páni", ale v řadě případů nebyli ani čeští, jak uvádí
autor. Ze spisů je patrné, že někteří z nich vůbec neovládali
češtinu a devět jich vypovídalo na otázky soudu německy. Nezbývá
než zopakovat: než začnu dělat chytrého, je dobré si něco o tématu
zjistit.
velkymaxmilian
2020-01-31 09:37
Od místopředsedy ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou
práci bych očekával větší než menší historické vědomosti. O
popravě jakých "českých pánů" na Staroměstském náměstí
v roce 1621 hovoří? Popraveni byli pouze tři příslušníci vyšší
šlechty (Jáchym Ondřej Šlik, Václav Budovec z Budova a Kryštof Harant
z Polžic a Bezdružic), zbytek tvořilo sedm rytířů a měšťané. Jako
právník jistě Grospič ví, že k absolutnímu trestu byli odsouzeni
plně v souladu s tehdejším právem, a to pro vlastizradu. Té se
dopustili nabídkou české koruny Fridrichovi Falckému, přestože
legitimním panovníkem byl v letech 1617 - 1637 Ferdinand II. císař
římský, král německý, uherský,český, arcivévoda rakouský atd.
Byli to prostě pučisté a pokud by je soudil s. JUDr. Urválek jistě by
jménem lidu a legitimního krále žádal sedmadvacet oprátek...
jarprchal43
2020-01-31 09:07
Nechť si autor laskavě přečte paměti Franty Sauera a nebude psát
hlouposti. Žižkovský opilec a výtržník v nich celkem podrobně
popisuje, jak akci připravil. Vůbec nebyla spontánní.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.