Proč ne my???

O zdravotnictví ve Zlínském kraji bylo psáno již mnohé. Tentokráte bych se zaměřila na leteckou záchrannou službu, která zajisté patří k nejprestižnějším složkám zdravotního záchranného systému.

Po tendru, který se týkal výběru jednotlivých společností na zabezpečení letecké záchranné služby, vyšel Zlínský kraj naprázdno. Taktéž i kraj Karlovarský svoji základnu mít nebude. Leteckou záchrannou službu bude nyní zabezpečovat deset stanovišť LZS. Do konce roku 2020 to bude společnost DSA, Air Transport Europe (ATE), po jednom stanovišti bude mít armáda a policie. Za soukromé provozovatele, což je osm stanic, stát zaplatí cca 363 milionů korun, což je asi 45 milionů korun na jedno stanoviště. Policie dostane 58 milionů korun a armáda 60 milionu korun, což je dohromady 118 milionů korun. Kdyby vznikla další dvě stanoviště, která by provozovaly již zmiňované společnosti DSA a ATE, celková částka by byla přibližně 90. milionů korun. To jen tak pro přiblížení trocha, jak se říká, kupeckých počtů.

Je opravdu tak náročné tady zřídit leteckou záchrannou službu?  Přistávací plochy nechybí, dokonce i na parkovišti pro auta nám přistávají vrtulníky. Zlínský kraj je svým rozložením hornatý, kde je spousta míst v nepřístupném terénu. Na taková místa mají samozřejmě problém dojet i sanitky. A to nemusím popisovat, co vše se může stát na dálnicích. Občané přes Zlínský kraj cestují na Slovensko, kde značnou část hranice tvoří právě hory, tedy o problémy není nouze.

Spoléhat se na to, že přiletí vrtulník z Brna, Olomouce či Ostravy, není to pravé ořechové.

Mít vlastní leteckou záchrannou službu znamená pro občany Zlínského kraje další zkvalitnění lékařské péče. A o to nám jistě všem jde. Pozitiva jsou jasná, odpadá čekání na přílet jiné LZS, což je vždy ve prospěch pacienta, ono v mnoha případech už nejde o minuty života, ale o vteřiny. Zvýší se efektivita v poskytování přednemocniční péče. Dojde ke zrychlení předání pacientů na specializovaná pracoviště, zvláště při velmi závažných izolovaných poraněních, polytraumat, popálenin a infarktů myokardů.

V neposlední řadě by se zlepšila připravenost záchranné služby, co se týká řešení krizových stavů. Samozřejmě nesmím opomenout ani výuku pilotů a lékařů, kteří by tuto službu vykonávali. Bohužel zatím je to tak, že piloti chybí.

Šetřit peníze tam, kde jsou upotřebeny jednoznačně ve prospěch občana–pacienta, mi připadá nesmyslné a nezodpovědné. Přeci zlepšení podmínek při poskytování přednemocniční péče musí zákonitě vést i ke snadnějšímu léčení a následnému doléčení pacientů.

Budu jednoznačné podporovat zřízení LZS ve Zlínském kraji, považuji to totiž za prioritu pro fungování kraje. Zřízení LZS by také mělo být zařazeno do vypracování koncepce zdravotnictví ve Zlínském kraji. Ta tady bohužel pořád ještě chybí. Nejsme přeci občany druhé kategorie, abychom museli čekat na to, kdo přiletí a za jak dlouho. Jde o lidský život a ten musí být nejdůležitější.

Věřím, že snahu o zřízení letecké záchranné služby podpoří všichni zastupitelé napříč politickým spektrem a brzy i Zlínský kraj bude mít tuto službu k dispozici.

Eva BADINKOVÁ, zastupitelka Zlínského kraje


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.4, celkem 27 hlasů.

Eva BADINKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


velkymaxmilian
2020-01-31 19:02
@hajek.jiri48: Ale je co dodat, měl byste v první řadě poděkovat za
hezký typ na výlet. To by v tom byl čert aby Farnost Velehrad v Bazilice
Cyrila Metoděje nepřipomenula 30. výročí od návštěvy Jana Pavla
II., ale také desáté výročí od smrti Jeho Eminence Prof.ThDr.
Tomáše Josefa kardinála Špidlíka. Učinili tak před pěti lety,
jistě tak učiní i letos. Takže Hájku vzhůru na Velehrad, doufám že
jste kulturní člověk a navštívíte také nedaleké Tupesy a tamní
muzeum Tupeské keramiky. Jinak sarkofág s ostatky pana kardinála
naleznete v presbytáři alias kněžišti či chóru. Vezměte s sebou
vnoučata, aby z nich nevyrostli rudí mravenci, a dobře je zabavíte v
podvodním světě v kilometr vzdálené Modré. Zde můžete z
proskleného tunelu obdivovat svět pod hladinou. Přeji hezký výlet a
duchovní zážitky...
hajek.jiri51
2020-01-31 16:11
K tomu, VM, není co dodat ...
velkymaxmilian
2020-01-31 14:04
První sice malý, ale ve finále významný krok pro vrtulníkovou
základnu Letecké záchranné služby, jste již otcové a matky
Zlínského kraje vykonali. Schválení příspěvku 500 000,-Kč pro
zbudování "pomníku na počest přistání
"papavrtulníku" v katastru Velehradu u cyklostezky z Tupes, kde
noha Jana Pavla II. spočinula na posvátné cyrilometodějské půdě
nemá chybu. Vzhledem k tomu, že se tak stalo 22.dubna 1990 (!) lze sice
hovořit o určitém skluzu, ale s výstavbou dálniční sítě v ČR to
vcelku koreluje. P.S: Není nad to, když vám dochází téměř
každodenně "Zpravodajství ze Zlínska". Dnešní zpráva jak
"lékař lesa", tedy datel obecný vykloval ze stromu zelenou
turistickou značku na trase KČT mezi kostelem Panny Marie Sněžné
(Provodovské) a Starým Světlovem je rovněž zásadní...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.