Je pět týdnů dovolené mýtický symbol ničící podnikatele?

Henry Martin Ford v roce 1899 otevřel svou první automobilku a zavedl v ní pásovou výrobu. Záhy si ale uvědomil, že tato továrna je závislá na spokojenosti dělníků, kteří zde pracují, a zavedl pětidenní pracovní dobu a zdravotní zajištění. Do té doby bylo úplně jedno, zda pracujete 8 nebo 16 hodin, a jediný den volna byla neděle, tradičně věnovaná církevnímu kléru, aby bylo možno získat příspěvky od věřících za modlitbu, která byla směřována povětšinou prosbám za lepší životní podmínky.

Na počátku 20. století se objevily snahy zavádět dovolenou na zotavenou v délce trvání 6-8 dnů. Postupně počet dnů narůstal a v Evropě se dnes pohybuje v rozmezí 4-6 týdnů, podle oborů práce a sociálního cítění zaměstnavatele. Samozřejmě zde také svou nezastupitelnou roli hraje odborové hnutí, nátlakové akce a obecně síla levicového spektra politických reprezentací jednotlivých států.

KSČM nyní přichází s návrhem zákona na 5 týdnů dovolené. Vlny nevole všech doposud diskutujících ve výborech Poslanecké sněmovny ukazují na absolutní neochotu se tímto návrhem seriózně zabývat. Hnutí ANO 2011 slovy drtivé většiny svých členů vyhrožuje nejen krizí podnikatelského prostředí, ale především krizí jako takovou a neschopností české ekonomiky zvládnout nedostatek pracovních sil. Pravdou je, že vlastně oni v podstatě vědí, jak na to, ale jde pro většinu společnosti o nepřijatelný masový příliv levné pracovní síly ze zahraničí. Faktem je, že v bývalých firmách pana předsedy hnutí ANO 2011 se toto děje, a dováží k nám na zvláštní výjimky novodobé otroky z exotických zemí, jako jsou Filipíny nebo Mongolsko. Jako by zapomněli, že druhým slovem, které současně vyslovují, je přicházející krize, a to znamená nezaměstnanost, kdy přebytek pracovní síly a všichni ti chudáci agenturní zaměstnanci budou na dlažbě bez jakéhokoliv zajištění. A zaměstnavatelé jsou toho názoru, že platí daně, tak ať se stát postará. Také proto KSČM usiluje o zákaz agenturního zaměstnávání, které parazituje na lidech. Pro tyto zaměstnance by dlouhodobá pracovní smlouva znamenala alespoň nějakou finanční a životní jistotu.

Když se zaváděla dovolená v délce trvání tří, nebo dokonce čtyř týdnů, také se ozývali zaměstnavatelé se stejnými argumenty. Stále se jich ale ptám, proč si myslí, že jejich zisk musí každý rok růst a oni musí být bohatší a bohatší, a jejich honba za mamonem se tak stává nekonečnou. Vždyť i pro ně by měl být zaměstnanec alespoň tak důležitý, jako byl již před 130 lety pro pana Forda.

A paradoxně stále více zaměstnanců v Evropě již pět nebo šest týdnů dovolené má a ekonomikám jejich zemí se daří a stále se nám vzdalují. Takže problém bude asi někde jinde. Kdy se začne i u nás opět uvažovat o zaměstnancích jako o lidech a přestaneme je vnímat jako čísla, statistické údaje a obtěžující prvek omezující dosahování stále vyšších zisků pro vlastníky továren?

A právě KSČM velice intenzivně vnímá obavy zaměstnanců s modlou globálního kapitalismu zvanou průmysl 4.0, hlasitě hovoří o zájmech zaměstnanců a také předkládá návrhy zákonů, které tyto jejich zájmy hájí.  Právě proto předkládáme nyní návrh zákona na 5 týdnů dovolené.

Leo LUZAR, poslanec (KSČM)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 30 hlasů.

Leo LUZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2020-02-12 10:23
Velmaxi, nic převratného jsem nevytvořil, ale velkou většinou to bylo
k všeobecnému užitku. A to cinkání neznamenalo bourání, ale snahu o
vylepšení. Z dnešních „revolucionářů“ mám pocit zmaru. Z
maření hodnot hmotných i ideových; hlavně pak v mezilidských
vztazích. Podobné to bylo v osmašedesátém, kdy „hrdinové“ v Praze
převraceli tramvaje do cesty tankům, způsobujíce tím škody v
hodnotách, o jejichž ceně neměli představu, neboť oni osobně
většinou v životě nevytvořili nic užitečného. Přitom stačilo si
jich nevšímat. To pak ti „okupanti“ stáli a jen čučeli, nevědouce
proč tady jsou a co vlastně mají dělat. Znal jsem osobně několik
takových „vlasteneckých obránců“ a vím, že už po roce s těmi
nepřátelskými okupanty čiperně „obchodovali“ s palivy, se zlatem,
se sklem a pod. - A nermuťte se, že vás nic nenapadlo při vašem
přemýšlení. Zkuste myslet jinak.
fronda
2020-02-12 00:11
Pracovní doba by se obecně měla zkracovat. Vzhledem k růstu
produktivity práce to snad ani jinak nejde. Tohle téma by si komunisti
měli vzít za své.
velkymaxmilian
2020-02-11 19:29
Pane Kořínku pravidelně zde oponenty osočujete z toho, že jsou
budižkničemu, nikdy nic užitečného nedělali. Přemýšlel jsem o tom
co užitečného je za vámi, nikdy by mně však nenapadlo, že to bylo
bourání minulého režimu...
joska.korinek
2020-02-11 16:53
Pět týdnů dovolené jsem měl už v době, kdy jsem jako trouba chodil
cinkat klíči.
velkymaxmilian
2020-02-11 10:26
Navrhovaných pět týdnů není pane poslanče až tak návrh ze šuplíku
KSČM, ale předkládala jej již v minulosti vláda, pravda vámi
tolerovaná. Pět týdnů dovolené mají již dávno státní
zaměstnanci, osm týdnů pedagogičtí pracovníci. U pětitýdenní
dovolení ovšem působí též "neviditelná ruka trhu", a to v
podobě konkurence. Proto k ní přistoupila již řada dalších firem,
která k tomu rozhodně nepotřebuje mít oporu v Zákoníku práce.
"Bohaté" firmy například "bankovní domy" v rámci
benefitů jsou i na výrazně delší než pětitýdenní dovolenou. Z
výše uvedených důvodů je parlamentní "požehnání" vcelku
reálné. Bít se ovšem v prsa, že to zařídila KSČM, je neznalostí
pořekadla o "chlubení cizím peřím"...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.