Ach, ta matematika!

Již několik let se diskutuje, zda by maturita z matematiky měla být povinná, či nikoliv. Úspěšnost našich studentů v přírodovědných oborech neustále klesá. Technické obory zápolí s nezájmem, ale i velkým procentem neúspěšných studentů, kteří během studia školu opustí či nesloží závěrečné zkoušky.

Mnozí si kladou otázky, co to způsobuje. Příčin je asi několik. Mezi prvními je atmosféra ve společnosti, kdy mnohé, tak zvané celebrity se v médiích vyjadřují, jak neměli matematiku rádi, nezvládali ji, a přesto jsou v současnosti úspěšní. Dále se velmi preferují a společensky oceňují právě lidé, kteří se pohybují v showbyznysu či ve sportu a tam mnohdy vzdělání není až na prvním místě.

Jak společnost oceňuje vědce, konstruktéry, vynálezce? O takových lidech se nemluví. I finančně jsou pracovníci v technických oborech hůře hodnocení. Tak se stává, že takovéto zaměstnání mladé lidi netáhne.

Dalším problémem je reorganizace našeho školství během posledních třiceti let. Některé skupiny pedagogů, a hlavně rodičů, bojují proti tak zvanému přetěžování dětí. Propaguje se volná výchova, škola hrou, bez hodnocení, bez domácí přípravy, bez toho, aby žáci měli povinnosti a rodiče zodpovědnost za vzdělání a výchovu dítěte. Mnohé problémy se přenášejí z rodičů na školy, které nemají ani zákonné možnosti, ani kapacity je řešit. Jak chcete rozvíjet další matematické dovednosti, když se dítě nenaučí na prvním stupni základní početní úkony, jako je např. násobilka? Později bude neustále narážet na tento nedostatek.

V matematice navazují znalosti vzájemně jedna na druhou a neosvojení si základů brzdí pochopení dalších matematických dovedností. K řešení úloh je potřeba si osvojit určité algoritmy, aplikovat poučky, logicky řešit problémy. Vše je o preciznosti, metodičnosti, ale i o tvůrčím přístupu.

Dnešní společnosti chybí trpělivost. Chce mít úspěch teď hned, bez velké námahy. Ale nebudou-li mít naši potomci dost vůle, nebudou-li schopni se i složitými cestami dostat k poznání světa, nebude se moci naše civilizace dále úspěšně rozvíjet, ale postupně se rozpadne a zanikne.

Věra ŽIŽKOVÁ, učitelka matematiky


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.2, celkem 34 hlasů.

Věra ŽIŽKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Prokopic.Karel
2020-02-12 10:50
Paní učitelko, dobrý den. S Vaším článkem naprosto souhlasím. Vím,
že jen těžko byste mohla dodat jeden faktor: učitelskému povolání se
nedostalo zvýšené podpory ani za prezidenta Veškrny. Slova, slova,
slova. Ministři školství se střídají jako figurky na orloji a každý
má nový (tedy zcela jiný) názor na strukturu vyučování. Učitelé
jsou i nadále "předhozeni" zastupitelstvům a nelze tedy, aby
například propadl syn nějakého místního "velikána". Ten
"model", že učitel vlastně každý rok před prázdninami
končil a neměl stoprocentní jistotu, že na té škole bude i v září,
ten model je doufám pryč. Konečně se dostalo i na spravedlivější
odměňování učitelek a učitelů. Máte pravdu: kdejaký hérec nebo
hérečka (a díky seriálům jich máme stále víc) se často chlubí,
jak neuměl matematiku a že ji neumí dodnes (kromě žoldu). A současně
"skromně" dodá, na kterém vzdáleném ostrově byl právě na
dovolené. Už se nesmí v Naší Nezávislé a Veřejnoprávní
zdůrazňovat například "nebílá" barva pleti, ale uvedené
vytahování se armády různých bavičů, to často
"zpestřuje" nudné besedy. Učíme se v TV jak zasadit kaktusy
atd., atd. Což je dobře. Ale nepamatuji pořad, který by názornou
formou "zkamarádil" nakaženou mládež s matematikou. Shodou
okolností jsem měl na střední škole na matematiku absolventa Vysoké
školy lesnické. Zatajil nám i množiny. Přesto jsem na VŠE udělal z
"počtů" dvakrát zkoušky, a to vždy shodou okolností u
vedoucího katedry. Modlím se za učitele matematiky, aby je Bůh před
naivními a populistickými poslanci ochrániti ráčil. Uhlí jsme už
skoro vyrubali. Teď bychom měli těžit z kůry mozkové.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.