Ilustrační FOTO - Pixabay

Svoboda po americku. Ber bakšiš a drž hubu

Dlouho avizovaný americký plán na »řešení situace na Blízkém východě« se setkal s nevolí po celém světě. Říká se mu »americký apartheid« se zjevnou narážkou na systém apartheidu v Jihoafrické republice.

Má dvě části, ekonomickou a politickou. Ekonomická je plná slibů a cifer.

Lákají na peníze...

Američané slibují v období deseti let 50 miliard dolarů, z toho přímo na pomoc Palestině 27,5 miliardy, tedy na investice do Pásma Gazy a Západního břehu Jordánu. Zbytek peněz má jít Palestincům v Egyptě (9,1 miliardy), Jordánsku (7,4 miliardy) a Libanonu (6,3 miliardy). Peníze se mají sejít z grantů, ručených půjček a ze soukromého sektoru. Rozhodovat o nich však nemají Palestinci, nýbrž zvláštní rada ředitelů. Plán počítá se 179 projekty, přímo na palestinských územích pak se 147. Má jít hlavně o infrastrukturní projekty, například vodovody, sítě elektrického vedení, telekomunikace, rozvoj turismu a o výstavbu nemocnic. Například Egyptu jsou slibovány investice do rozvoje přístavů v Rudém moři a do výstavby hotelů v pobřežních zónách. Měla by tam vzniknout pracovní místa pro Palestince, plán slibuje milion pracovních míst. Prý se chudoba sníží o polovinu. Palestinské území by se prý rozšířilo až dvojnásobně.

...až po kapitulaci

Peníze by ale neproudily hned, až po čtyřletém období, kdy by v Palestině nezůstal kámen na kameni. Jejím obyvatelům by sice zůstal Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, ovšem s výjimkou osad, které Izrael na palestinské půdě vybudoval, nebo ještě vybuduje. Tuto půdu si může libovolně nárokovat už teď, i když podle plánu by se právě po dobu čtyř let zdržel stavby dalších osad. Okupované údolí Jordánu by také připadlo Izraeli.

Ilustrační FOTO - Pixabay

Palestina by získala navíc dvě území, o která Izrael nemá zájem, enklávy u hranice s Egyptem. Podle plánu by v jedné, zcela neúrodné, vzniklo průmyslové centrum, v druhé několik vesnic a prý i obdělávaná pole, tamní půda je přece jen trochu úrodná. Území Palestiny by bylo sice sourodé a nepřerušené, čehož by se dosáhlo tunelem mezi Pásmem Gazy a Západním břehem, ovšem bylo by zcela obklopeno Izraelem - s výjimkou pobřeží v Pásmu Gazy, které by Izrael kontroloval z moře. Jeruzalém by celý připadl Izraeli, přičemž by palestinské hlavní město mělo vzniknout na okrajovém předměstí. Avšak za cenu toho, že k izraelskému Jeruzalému by byla připojena jiná předměstí a celá města na sever a východ od metropole.

Zlikvidovat Hamás

Do čtyř let by mělo být zlikvidováno hnutí Hamás, jeho příslušníci odzbrojeni a Pásmo Gazy plně demilitarizováno. Přitom budoucí palestinský stát by nesměl mít armádu, jen policii a nekontroloval by své vzdušné prostranství a hraniční přechody. Ty by byly plně pod kontrolou Izraele, a to po libovolnou dobu. Jen pokud by si Izrael přál, mohl by v budoucnu uzavřít dohodu o předání kontroly nad hraničními přechody.

Inspirace v JAR

Plán nezapře inspiraci apartheidem, jak byl praktikován v Jihoafrické republice. Černoši tam byli přestěhováni do ghet, z nichž prakticky mohli vycházet jen do práce a neměli žádná práva, jen ta, která jim »bílý pán« povolil. A to třeba nebylo volební právo, to měli jen plnoprávní občané, tedy většinou běloši. Americké listy se snaží přiblížit nový plán také poukazy na indiánské rezervace. Do nich byly koncem 19. století přesunuty poražené indiánské kmeny a žijí v nich dodnes. Nyní už nějaká práva mají, americké vlády se snaží uchlácholit je povolováním heren, které poskytují slušné příjmy. Ale jen indiánským předákům, ostatní stále patří k nejchudším obyvatelům USA, dostávají drobty z panského stolu. Americkou vládu to nezajímá, podle hesla »ber bakšiš a drž hubu«. Apartheid byl překonán v 90. letech minulého století, jeho oživování se nyní stává symbolem sionismu, protože o ničem jiném než o sionistickém plánu mluvit nelze. Vždyť jeden z hlavních amerických požadavků zní, aby Palestinci výslovně uznali Izrael jako židovský stát. To není pravda, žije v něm 75 % Židů, 20 % tvoří Arabové (zbytek pak národnostní menšiny), které se Izraeli nepodařilo vyhnat v počátcích státu. Mají izraelské občanství. Pokud by Palestinci uznali »židovský stát«, mohli by být, podle představ sionistů, Arabové vyhnáni v zájmu »rasové čistoty« Izraele.

(pe)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.5, celkem 15 hlasů.

(pe)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.