Byla kandidátkou na prezidentku

Třináctého února dotlouklo srdce levicové političky a významné vědkyně profesorky RNDr. Marie Stiborové, DrSc. Možná, že si mnozí ze čtenářů a čtenářek Haló novin vzpomenou na sympatickou ženu s krátkým sestřihem vlasů, která se od 80. let angažovala ve veřejné práci a v politice komunistické strany, aby v ní pokračovala i po změně společenských poměrů v Československu. Nejvýrazněji se zapsala do politických dějin České republiky jako kandidátka na prezidentku v roce 1993 – protikandidátem byl Václav Havel.

Marie Stiborová celý život kromě zahraničních cesta a odborných stáží strávila v pražských Modřanech a považovala se za hrdou Modřaňačku. Do komunistické strany vstoupila ještě jako studentka. Jejím politickým křtem byla funkce poslankyně (dnes zastupitelky) Místního národního výboru v Praze-Modřanech. Tehdy jí bylo kolem 25 let. Schopná mladá žena získala další příležitost – byla zvolena poslankyní České národní rady. V listopadu 1989 se již jako zkušená politička podílela na jednáních tzv. kulatých stolů v Praze a v době do voleb 1990 předsedala klubu komunistických poslanců v ČNR.

Marie Stiborová v době aktivní politické činnosti.

Vrcholem její politické kariéry byla kandidatura na prezidentku ČR. Jak připomněl profesor Jiří Hudeček, byla historicky nejúspěšnější kandidátkou/kandidátem KSČM na tuto funkci, neboť získala od zákonodárců 49 hlasů, když počet navrhujících poslanců za klub Levý blok (v jehož rámci byli komunisté) činil 33 členů a členek. V létě 1993 spoluzakládala stranu Levý blok, které zpočátku předsedala. Ale od druhé poloviny 90. let se stále více věnovala již jen své hlavní profesi – vědě a do politiky se nezapojovala.

Profesorka Stiborová absolvovala studium chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala na katedře biochemie přírodovědecké fakulty. Dvakrát musela osvědčit své znalosti a schopnosti, aby získala titul docentky. Nejen její habilitace (získání titulu docentky) i pozdější profesura se staly předmětem politického boje, zejména v pražském prostředí, které si pamatovalo její angažovanou politickou práci v komunistickém »dresu«. Profesuru lékařské chemie a biochemie proto nakonec získala na Univerzitě Palackého v Olomouci, nikoliv na škole, pro niž tak obětavě pracovala.

Marie Stiborová byla také nominantkou na Cenu Milady Paulové, která je udělována vědkyním, jež dosahují významných úspěchů ve svém oboru. V roce 2018 byla oceněna Univerzitou Karlovou grantem Donatio. U příležitosti svých 70. narozenin, které oslavila jen několik dnů před svou smrtí, byla vyznamenána Pamětní medailí Přírodovědecké fakulty UK a Zlatou medailí UK.

Dokázala skloubit veřejnou práci a profesi

Jen velkým osobním nasazením dokázala skloubit práci političky a vysokoškolské pedagožky a najít si čas i pro své koníčky, kterými byl společenský tanec. V době »poslancování« pracovala na fakultě zadarmo, nebrala plat, ačkoliv plnila své pedagogické i vědecké povinnosti, jak připomněl prof. Hudeček. »Prakticky to znamenalo, že přednášky měla od 7.20 do 8.50 hodin a pak běžela do Sněmovny,« řekl našemu listu.

Není bez zajímavosti, že svou milovanou biochemii, obor, kterému se cele věnovala, považovala za obor pro ženy velice atraktivní. Na přírodovědecké fakultě se zabývala enzymovými systémy metabolizujícími cizorodé látky a biochemickými aspekty chemické karcinogenese a vývoje léčiv, laicky řečeno výzkumy v oblasti vzniku některých druhů rakoviny. V rozhovoru pro online magazín Univerzity Karlovy Forum na otázku »Co tedy budeme umět dříve – rakovině předcházet, nebo ji léčit?« odpověděla: »Jak znám uvažování lidí, asi se nám nikdy nepodaří jí předcházet. Lidé žijí sobecky a rozhodně se neřídí platnými doporučeními. Podobně jako malé dítě, které si potřebuje sáhnout na rozpálená kamna. Prevence by byla samozřejmě báječná. Lidé jsou lidé, nedokonalý biologický druh (smích). Spíše tedy předpokládám, že ji budeme umět dříve léčit.«

V osobě Marie Stiborové odešla významná vědkyně a pedagožka, která vychovala bezpočet vysokoškolských studentů a studentek, žena, jež si svým skromným a přirozeným chováním dokázala získávat lidi. Svou prací a životem usilovala o lepší a spravedlivější svět.

(mh)

FOTO - Wikipedia


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 43 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.