Rozhovor Haló novin s rektorem Univerzity Karlovy profesorem MUDr. Tomášem Zimou

Viry jsou bohužel realita moderní doby

Koronavirus se dál šíří po světě. Jde o další »morovou ránu« civilizaci, nebo o virus, který, jak přišel, tak odejde?

Viry jsou bohužel realita moderní doby. V tuto chvíli je důležité opravdu nedělat velké závěry a používat velká prohlášení typu morová rána. Společnost je pod velkým tlakem a narůstá panika, vnímám to jako rektor i doktor. V rámci univerzity máme krizový štáb, museli jsme přerušit výuku, na druhou stranu musíme zajistit, aby univerzita nepřestala fungovat. Výuka probíhá distančně on-line, studenti se hlásí jako dobrovolníci v nemocnicích, obecně si většina lidí chce pomáhat a to je velmi pozitivní.

Četl jsem váš rozhovor, v němž varujete před zbytečnou panikou. Skutečnou panikou?

Panika ničemu a nikomu nepomáhá, v panice se dělají špatná rozhodnutí a chyby. Varovat před panikou není podceňování současné situace. Univerzita respektuje vládní nařízení.

Někdy mně připadá, že psaní tisku o koronaviru, a zvláště pak přístupy televizních stanic namísto skutečných informací jsou jen senzačností za každou cenu. Nemají proto média svůj podíl na panickém chování části společnosti?

Chápu, že náplní práce médií je informovat, ale to, co všechna ruku v ruce předvádějí, je opravdu na hranici šíření paniky. Nonstop zpravodajství od rána do večera, kde je jaký případ. Namístě by bylo dát větší prostor lidem, kteří problematice rozumějí. A snažit se také předávat praktické informace.

Jsou podle vás opatření, která přijala naše vláda, dostatečná, anebo naopak zbytečná?

V tuto chvíli není namístě hodnotit vládu, teď si musíme všichni společně poradit se současnou situací. Situace je mimořádná. My se teď musíme postarat o to, aby univerzita plnila svoji roli, aby se zejména učilo on-line. Máme toho na práci dost. Samozřejmě že je bizarní, že sháníme roušky a že jsme odkázáni na lidi, kteří je šijí doma. Na hodnocení kroků vlády bude dost prostoru později, a nemyslím si, že vše bude pozitivní.

Jak by se lidé měli chovat, aby zbytečně nepodlehli nákaze?

V tuto chvíli je vhodné respektovat nařízení vlády, omezit kontakt, být ohleduplný. Ano, mýt si ruce, nebýt ve veřejných prostorech, být ohleduplní zejména k seniorům, pokud možno používat roušku před šířením kapénkové infekce.

Myslíte, že rozhodnutí některých škol na krátký čas přerušit výuku nebo v případě vysokých škol dokonce programy, mají smysl?

V tuto chvíli je to realita. My se snažíme, respektive náš cíl je, aby se výuka nepřerušila, aby studenti mohli studovat distančně, a budeme se snažit daný výpadek co nejefektivněji nahradit. V tuto chvíli je velmi záhy vše hodnotit, nicméně doufejme, že to bude mít pozitivní efekt.

Jaká opatření jste konkrétně vy přijali pro Karlovu univerzitu?

Zrušili jsme jakoukoli formu kontaktní výuky včetně konzultací. Do budov mají přístup pouze zaměstnanci a ve velké míře doporučujeme tzv. home office. Nicméně musíme, jak již jsem říkal, zajistit chod univerzity, fungovat musí studijní oddělení apod. Nadále fungují koleje, menzy. U těch je speciální režim a přístup do nich mají pouze zaměstnanci a studenti. Do budov pak mají přístup pouze zaměstnanci.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.6, celkem 29 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.