Rozhovor s Ing. Stanislavem Kolbou, ředitelem Asociace muži sobě, z. s.

Rakovina prostaty se dá léčit, chybí ale plošný screening

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů. Jako ředitel zastupující Asociaci muži sobě – první čistě mužskou pacientskou organizaci, která sdružuje a pomáhá nemocným právě s nádory prostaty - se snažíte problém medializovat a pomáhat řešit. Jaká byla vaše cesta k Asociaci?

Cesta byla stejná, jako u mnoha mých kolegů v naší pacientské organizaci. Celý život jsem hodně sportoval. Kromě návštěvy u zubaře jsem do zdravotního systému téměř nevstupoval. Chodil jsem jen na běžné pravidelné prohlídky. Častější močení je v mém věku (68 let) u mužů běžné. Lékaři jsem o tom řekl, a protože mi tedy bylo více jak 55 let, poslal mě na testy. A teprve pak mi bylo změřeno PSA. Dost vysoké - 14,9. Chtělo to změřit podstatně dřív. Jenže jsem se nezmínil dříve o jakýchkoliv problémech, a protože nejde o povinné testování, lékař mě na něj neposlal. A i já jsem o existenci PSA bohužel do té doby nevěděl, takže jsem nemohl ani požádat o jeho změření.

Karcinom prostaty znamená pro mnoho mužů katastrofu. Představí si totiž nekonečná vyšetření, nemocenskou, problémy s močením i zklamání v intimním životě. Jak ovlivnila diagnóza váš život?

Když vám urolog řekne, že máte rakovinu, tak se vám podlomí kolena, říkáte si, proč zrovna já? Jste ve velikém stresu. Chcete se hned začít léčit. A tady začíná taková první ruská ruleta. Navštívil jsem několik urologů. Bloudil jsem naším zdravotním systémem díky kontaktům, které jsem získal, a sháněl informace pro správné rozhodnutí. Někteří urologové vám řeknou, jaké jsou metody léčby, nikdo vám ale neprozradí, jaké vedlejší účinky mají a jak probíhá doléčení. Někteří o jiných léčbách vůbec nehovoří a přímo vás nasměrují na jimi preferovanou léčbu. Úmysl, nebo špatná osvěta? Podle zkušeností pacientů se to tak děje dost často.

A jak probíhalo léčení u vás?

Já jsem si léčbu vybral naprosto intuitivně. Můj onkolog mi však řekl, že jsem bohužel přihlášen u špatné zdravotní pojišťovny. Do té doby jsem netušil, že pro léčbu tak závažné a časté nemoci existují špatné a dobré pojišťovny. Celý život jsem přispíval do našeho solidárního zdravotního systému a teď poprvé potřebuji pomoc. Nastává pro vás druhá ruská ruleta. Jste ve stresu, potřebujete se rychle léčit, a místo toho začnete bloudit mezi pojišťovnami a hledat tu správnou. Je tu však problém: musíte čekat na termín přechodu na správnou zdravotní pojišťovnu.

A po přechodu k nové pojišťovně bylo vše v pořádku?

Nová pojišťovna byl jen začátek šíleností jako ze špatného filmu. Když se vám totiž přechod mezi pojišťovnami konečně podaří a Krajské onkologické centrum to podpoří, existuje tu další překážka. A tou je revizní lékař pojišťovny. Revizní lékař, tedy lékař, který rozhoduje o proplacení léčení a neléčení nejrůznějších onemocnění tak říkajíc od stolu, často nezná detaily jednotlivých případů. Jsou případy, kdy u dvou pacientů se stejnou diagnózou jednomu proplacení léčby doporučí a druhému ne. A to bez existujících obecných kritérií, má totiž svoje vlastní…

Když revizní lékař vám léčbu zamítne, můžete zahájit správní řízení, nebo se dlouho soudit, nebo si léčbu zaplatit. Jsou případy, kdy pacient prodal nemovitost, aby mohl zahájit léčbu co nejdříve. Že je to jako ve špatném filmu? A o co v něm jde? Jde o život. A když už máme tolik zdravotních pojišťoven, proč mezi nimi není žádná koncepce?

Vy jste si tedy vybral moderní imunologickou léčbu. Jak na vás tato léčba působila?

Rozhodně nemohu dělat reklamu některému způsobu. Každý pacient si musí získat co nejvíce informací o svém nemocnění (např. velikost a agresivita nádoru), o formách léčby, jejich vedlejších účincích a o tom, jak probíhá doléčení, aby se jim vrátila původní kvalita života. A následně jaká je prevence, aby se jim nemoc v jiné podobě nevrátila.

Jak samotná léčba ovlivnila vás soukromý život?

Snad nemusím popisovat, že celá léčba byla namáhavá jak pro mne, tak pro mé blízké. Velmi. A protože jsem si celým martýriem od diagnózy, přes pojišťovny až po léčbu i doléčení procházel sám, napadlo mne a mně podobné pacienty založit ryze mužskou pacientskou organizaci. Jejím základním cílem je, abychom pomohli ostatním mužům a jejich rodinným příslušníkům se správně orientovat ve vážné životní situaci a zároveň společně usilovali o posílení práva postavení pacientů-mužů ve zdravotním systému.

Stojíte tedy za první mužskou pacientskou organizaci v ČR - Asociace mužů sobě, zapsaný spolek. Na jakých základech byla organizace založena?

Rakovina prostaty je nejen nejčastějším nádorovým onemocněním mužů, ale především nejčetnějším onkologickým onemocněním v ČR. Každým rokem přibývá 8000 mužů s touto nemocí. Je to podobné číslo, jako je nemocných žen s rakovinou prsu. Ale zatímco ženy jsou organizovány v mnoha pomáhajících a informativních pacientských i neziskových organizacích, muži dosud takové zastání neměli. A protože je to nemoc stejně závažná, jako například zmíněná rakovina prsu, dalo by se očekávat, že v rámci prevence jí bude věnována naším zdravotnictvím patřičná pozornost. Ale to bohužel není. Neexistuje screening, jak tomu je u karcinomu prsu nebo tlustého střeva. Přitom její včasné podchycení a zahájení léčby by snížilo nároky na léčbu a zvýšilo by pravděpodobnost uzdravení.

Co by tedy podle vás bylo řešením?

My bojujeme za celoplošné testy na PSA. PSA znamená prostatický specifický antigen, tedy látku, kterou vylučuje prostata do krve. Hladina PSA v krvi může být zvýšená u mužů s karcinomem prostaty, nezhoubným zvětšením prostaty nebo s infekcí prostaty. Lékař tedy sice nemůže diagnostikovat karcinom prostaty na základě samotného testu PSA, protože zvýšená hladina PSA může ukazovat i na jiná, nenádorová onemocnění. Bude však brát v úvahu výsledky testu PSA při rozhodování, protože je určitým ukazatelem, že s prostatou není něco v pořádku, a tedy indikátorem k doporučení na odborné vyšetření na urologii. A to je podle mého cesta k uvědomění si nebezpečí, a hlavně k včasnému záchytu nemoci. Protože právě jen včasné zachycení vede dnes ke stoprocentnímu uzdravení.

Jak Asociace muži sobě pomáhá konkrétním pacientům?

Snažíme se o vyšší informovanost veřejnosti i pomoc mužům, kteří si již vyslechli neblahou diagnózu, formou pravidelných besed s odborníky a lékaři v sídle Asociace v Klimentské ulici v Praze, nebo víkendových seminářů a rekondičních pobytů v přírodě. Tyto aktivity umožňují pomáhat mužům správně se orientovat jak v možnostech léčby, tak ve způsobech doléčení k získání ztracené imunity návratu jejich původní kvality života a k prevenci proti recidivě nemoci. Velkým přínosem pro psychiku pacientů na těchto setkáních bude sdílení jejich vlastních zkušeností.

Doporučuji využít pravidelných setkání s pacienty každou středu od 14.30 hodin v Klimentské 1, Praha l. Tedy samozřejmě po odeznění současných mimořádných opatření.

Důležitým bodem pro získávání informací je i internet a sociální sítě. I zde vás pacienti najdou?

Ano, samozřejmě. My jsme založili webové stránky www.asmuso.cz, na kterých zájemci naleznou termíny besed s lékaři, s pacienty s podobnými životními zkušenostmi, ale například i s právníky. Na stránkách snadno naleznete i komplexní onkologická centra, kde nemocným s léčbou pomohou odborníci v každém jednotlivém kraji. Jsou zde i zajímavé články a odkazy na zdravý životní styl během léčby a po ní i na prevenci před onemocněním. Ale hlavně zde pacienti naleznou jednotlivé možnosti léčby, jako jsou chirurgická léčba, robotická chirurgická léčba, radioterapie, protonové ozařování i brachyterapie, jejich výhody a nevýhody a mnohé další doplňující informace.

Jak naopak mohou pacienti, veřejnost i firmy pomoci vaší organizaci?

Nejdůležitější pomocí je momentálně pro nás informovanost a osvěta o tom, že existujeme a fungujeme. Mnoho mužů má na rozdíl od žen problém se svěřováním se svými neduhy a strachy ostatním. Je ale důležité, aby veřejnost, a hlavně riziková skupina mužů »v letech« věděla, že na tento problém nejsou sami a že je zde organizace, na kterou se mohou obrátit.

Na druhou stranu jsme jen zapsaný spolek fungující převážně z peněžních darů spolupracujících úřadů a firem. Na našich webových stránkách i přímo v sídle našeho sdružení je možné získat informace o cestách k pomoci a financování, věřím, smysluplného spolku.

Chtěl byste něco na závěr vzkázat všem mužům?

Pánové nad 50 let věku, nechte si v rámci pravidelných prohlídek u praktického lékaře změřit hladinu PSA a sledujte, jak se v čase vyvíjí. Jeho hodnota není stoprocentní, ale je to jistá nápověda, zda se ve vašem těle neděje něco nekalého. A my slibujeme, že budeme na jednáních s odborníky, klinickými centry i samotným ministerstvem zdravotnictví bojovat o to, aby prevence, a tedy i testy na PSA, se staly stejně důležité jako jiné screeningové testy. Jde přece o zdraví nás všech.

Helena KOČOVÁ

Podrobnější informace o problematice rakoviny prostaty najdete dnes na:


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.1, celkem 17 hlasů.

Helena KOČOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.