Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Ilustrační FOTO - Pixabay

Evropská unie a koronavirus

V prvé řadě je nutné zdůraznit velmi zásadní skutečnost, kterou je, že Evropská unie má v oblasti zdravotnictví jen omezené kompetence. Respektive Smlouvy o fungování EU, které odsouhlasily všechny členské státy EU, uvádí, že Evropská unie pouze »doplňuje politiku členských států«, podněcuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje jejich činnost.

Evropská komise může například zajistit výměnu osvědčených postupů v boji proti nákaze. Ovšem to nic nemění na faktu, že za zdravotní politiku, organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče však mají vždy odpovědnost samotné členské státy. Důvod? Členské státy nechtěly tuto pravomoc EU dát, a tak ji EU nemá. Je to prosté, milý Watsone.

Unie se snaží

To však neznamená, že EU nekoná vůbec nic. Velmi činné je například Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které pod EU spadá a jehož práci znám zblízka velmi dobře, jelikož jsem byla v minulém volebním období kontaktní osobou střediska pro Evropský parlament. EDCD tak již v únoru vyzývalo členské země EU, aby zajistily svým zdravotnickým pracovníkům dostatek ochranných pomůcek, tedy respirátorů, brýlí, rukavic a plášťů. Vyčísluje denní potřebu lékařů, sester a dalšího personálu a vydává doporučení, jak čelit nákaze, přičemž zdůrazňuje význam karantény a dalších opatření. Jenže to by členské státy musely chtít naslouchat expertům. Tento příběh známe - experti EU radí (hlídejte více vnější hranice, nakupujte ochranné pomůcky), členské státy nedělají (skoro) nic a pak na EU řvou, že pro ně nic nedělá a je zbytečnou institucí. Nic nového pod sluncem, ale tady umírají lidé a vlády se jen uboze zbavují vlastní zodpovědnosti. To je však něco, o čem budeme mluvit do hloubky až poté, co se situaci podaří vyřešit…

V tuto chvíli si jsme již všichni vědomi, že celý svět (až na pár výjimek) ohledně COVID-19 zaspal. Země EU (respektive vlády zemí EU) nereagovaly dostatečně a obávaly se, že pokud okamžitě a razantně zakročí, přiškrtí ekonomiku a ta se dostane do šoku (co jiného se však dá očekávat u táhlé pandemie?)…

EU se tak mohla koncentrovat na dvě věci – vývoj vakcíny a ekonomiku. EU dala na vývoj léku již 180 milionů euro, oznámila finanční balíček ve výši 25 miliard eur, který má zmírnit ekonomické dopady nákazy, chce uvolnit 37 miliard eur na řešení koronavirové krize ve členských státech, díky dohodě mezi EU a ČR se přesouvají cirka dvě miliardy korun z evropských strukturálních fondů na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku (ČMZRB), přičemž tyto peníze mají pomoci podnikatelům, EU také zastavuje vývoz ochranných zdravotnických pomůcek do zemí mimo EU a navrhla dočasně zakázat občanům cizích států vstup do unijních zemí s výjimkou nezbytných případů.

Požadujeme více

Předsedu Evropského parlmaentu Sassoliho však budu brzy s kolegy informovat, že požadujeme více. Mobilizaci nových dodatečných fondů EU k financování nákupu zdravotnického vybavení nezbytného pro zvládnutí pandemie členskými státy, přerozdělení finančních prostředků z rozpočtu EU (zejména těch, které jsou spojeny s propagací a zahraniční a obrannou politikou) na podporu členských států na pořízení základního vybavení a produktů pro prevenci a boj proti pandemii; investice do služeb veřejného zdraví a sociálního zabezpečení; podporu hospodářské činnosti a sociální podpory a zajištění toho, aby nedošlo ke ztrátě míst a práv pracovníků; podporu mikropodniků, malých a středních podniků a veřejných investic do příslušných infrastruktur.

Ano, vždycky je možné od EU chtít více a v dobách krizí zejména. Nic to však nemění na faktu, že není možné si stěžovat na to, že EU nepřekračuje své pravomoce, když je to právě překračování kompetencí EU, které tak často kritizujeme. I my musíme zachovat chladnou hlavu a být racionální. Táhněme za jeden provaz a o tom, kdo nekonal či konal špatně, se můžeme pobavit ve chvíli, kdy se život vrátí do normálu.

Kateřina KONEČNÁ, místopředsedkyně ÚV KSČM, europoslankyně GUE/NGL


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.9, celkem 16 hlasů.

Kateřina KONEČNÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama