Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Ilustrační FOTO - Pixabay

2000 euro měsíčně každému občanovi EU

Frakce GUE/NGL předkládá EU 10bodový plán na boj s následky koronaviru!

Evropská unie má v oblasti zdravotnictví jen omezené kompetence. Respektive Smlouvy o fungování EU, které odsouhlasily všechny členské státy EU, uvádí, že Unie pouze »doplňuje politiku členských států«, podněcuje spolupráci mezi členskými státy a podporuje jejich činnost. Evropská komise může například zajistit výměnu osvědčených postupů v boji proti nákaze.

Ovšem to nic nemění na faktu, že za zdravotní politiku, organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče mají vždy odpovědnost primárně samotné členské státy. Kde EU ovšem může konat (a také by měla) – to je oblast hospodářská.

Politická skupina GUE/NGL, ve které mám tu čest jako jediná zástupkyně české levice v Evropském parlamentu působit, prezentovala svůj desetibodový akční plán boje EU proti následkům koronaviru.

Naprosté minimum

Tyto požadavky uvádějí pouze naprosté minimum toho, co je nutné udělat, aby naše zdravotnické systémy byly schopny reagovat na nouzovou situaci a lidé by byli motivováni k tomu, aby zůstali doma, aniž by na to finančně doplatili nebo byli ponecháni v nouzi. Kroky však vyžadují zásadní změny v politickém přístupu, pravidlech a postupech orgánů Evropské unie.

GUE/NGL je přesvědčena, že je třeba učinit významnou fiskální reakci na úrovni EU založenou na solidaritě, kde finanční prostředky proudí do států, komunit a k jednotlivcům v naléhavé situaci. Požaduje plán reakce EU, která přijme následující opatření:

1. Pozastavit platnost Paktu stability a růstu

Tato dohoda totiž státům platícím eurem (ale částečně i ostatním členům EU) zakazuje vyšší schodky veřejných rozpočtů i celkové zadlužení států. Levicová frakce GUE/NGL je ale toho názoru, že je nutné investovat do lidí, aby krize dále nepůsobila bohatnutí bohatých a chudnutí chudých. Je tedy třeba pozastavit platnost pravidel o dluhu a deficitu tak, aby vlády mohly využít prostředky nutné ke stabilizaci situace.

2. Pozastavit platnost pravidel státní podpory

Mělo by se povolit vládám, aby mohly bez limitu podporovat životně důležitá odvětví, jako je zdravotnictví, výzkum a vývoj, výroba zdravotnického vybavení atd. a aby je za to Evropská unie nijak nepostihovala.

3. Okamžité navýšení, mobilizace a přesměrování finančních prostředků

K posílení úsilí by členské státy měly mít okamžitý přístup ke strukturálním fondům EU, včetně Evropského fondu solidarity tak, aby dopady na ekonomiku a zejména občany byly co nejnižší. Další finanční prostředky by měly být přesměrovány na financování soudržnosti, které lze čerpat členskými státy na základě potřeby.

4. Bezpodmínečná platba všem občanům EU

Evropská centrální banka by měla každému občanovi EU platit měsíčně 2000 euro po dobu nutnosti sociálního odloučení či karantény.

5. Reforma »kapitálového klíče«

Kapitálový klíč, podle kterého Evropská centrální banka určuje, kolik dluhopisů nakoupí z jednotlivých národních států ve stejné proporci, jaký mají podíl na jejím kapitálu, by měl být reformován tak, aby bral do úvahy zdravotnické a sociální potřeby členského státu.

6. Všechny půjčky z Evropského stabilizačního mechanismu by měly být nepodmínečné a bezúročné.

7. Program Evropské centrální banky pro nákup aktiv upřednostňuje malé a střední podniky

Aby se předešlo bublinám na trhu a potenciálním dalším problémům, prosazuje GUE/NGL výrazné zvýšení přímé podpory malých a středních podniků, což povede k ochraně zaměstnanosti, práva zaměstnanců a příjmů. Ostatně i v současném krizovém období se ukázalo, jak důležité jsou regionální podniky a lokální výrobci, kterých se to víceméně hlavně týká. Naopak je již několikrát prokázáno, že podpora bank a finančních trhů není efektivní způsob podpory reálné ekonomiky.

8. Podpora malých a středních podniků ze strany Evropské investiční banky

Evropská investiční banka by měla být maximálně využita k poskytování finančních prostředků mikropodnikům a malým podnikům, které mají za cíl ochránit zaměstnanost, práva zaměstnanců a zabezpečit jim příjmy.

9. Zákaz spekulací na burze

V čase mimořádného ohrožení finančních trhů by nemělo docházet k tzv. short selling (tedy obchodům, které profitují na krátkodobých výkyvech komodit a cenných papírů) a ke spekulativním útokům. Krizový stav nesmí sloužit ke zbohatnutí jedněch na úkor druhých.

10. Ukončení sankcí vůči zemím, které jsou postiženy koronavirem

Koronavirus představuje pandemii. Zdravotní krize v jednom státě má dopady na zbytek světa. EU by měla okamžitě zrušit sankce vůči třetím zemím postiženým koronavirem, které přímo nebo nepřímo omezují přístup k lékařskému a humanitárnímu zboží, čímž kolektivně trestá civilisty a zhoršuje pandemii!

Kateřina KONEČNÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.1, celkem 37 hlasů.

Kateřina KONEČNÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-03-27 17:11
Hin se hukáže!
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama