Oleh Sencov (vlevo) a senátor Jiří Drahoš na senátní konferenci.

Lži a dvojí metr na úrovni Senátu PČR

Dostal jsem pozvání na seminář na téma »Dodržování lidských práv na území poloostrova Krym«, který pořádal Senát PČR v Jednacím sále Valdštejnského paláce. Pořadatelem byl senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Seminář zahájil předseda výboru Jiří Drahoš, dále byl přítomen senátor Marek Hilšer, který se na této akci také organizačně podílel.

Jako hlavního hosta si pozvali opravdovou »autoritu«, Oleha Sencova, režiséra a občanského aktivistu. Druhým hostem byl Nariman Dželal, který objasňoval současné údajné politické represe v Republice Krymské vůči krymským Tatarům jako jejich představitel. Do třetice zástupkyni ukrajinské nevládní organizace se zajímavým názvem v »ukrajinském« jazyce Humna Richtr Center ZMINA Taťjanu Pečončykovou, která měla jako zástupkyně této ukrajinské nevládní organizace monitorující stav lidských práv v Republice Krym provést shrnutí možností mezinárodní podpory. Seminář měl být završen tiskovou konferencí.

Akceptovatelná norma

Senátor Jiří Drahoš v úvodním slově šel přímo k věci a uvedl, že »na okupovaném Krymu dochází k opakovanému porušování lidských práv« a připomněl také, jak disent v čele s Václavem Havlem byli přece také politickými vězni. A zdůraznil, »pokud nebudeme na porušování lidských práv upozorňovat, může se to stát akceptovatelnou normou«. S tímto názorem v obecné rovině bude přece souhlasit demokrat a bojovník za lidská práva.

Já ale rozhodně nesouhlasím se slovem okupovaný Krym! Protože Krym měl problém už na počátku, kdy podle iniciativy Nikity Sergejeviče Chruščova část politbyra ÚV KSSS navrhla Krym přičlenit k Ukrajině. Byla to tehdy však právně jen vnitřní záležitost SSSR a SSSR už neexistuje. Tehdy to nespadalo do mezinárodního práva. Porušování lidských práv a svobod i na Ukrajině je akceptované a tím se tento výbor v čele s organizátory a příznivci odmítá zabývat a ignoruje je.

Neakceptovatelná norma

A jsme u dvojího metru. Pokud to budeme zkoumat hlouběji, zjistíme, že tu nejde jen o dvojí metr, ale že například tito politici podporují nelegitimní po-majdanovský režim současné Ukrajiny, kde je na tisíce ukrajinských občanů, kteří jsou perzekuováni jen proto, že jsou ruské národnosti nebo se k ní hlásí, a často stačí, když mají odlišný názor. Dále odmítají vidět zločiny proti lidskosti v občanské válce způsobené ukrajinskými soukromými či polosoukromými vojenskými prapory pod velením proamerických a proizraelských oligarchů. Nevidí vytváření podmínek pro šikanu, únosy a perzekuci, jako je například registr takzvaných proruských separatistů a webové stránky »Mírotvorec« (je na nich i 36 českých občanů). Na tomto webu jsou zveřejněné jejich osobní údaje, fotografie, případně adresy. To, aby je mohli nacionalisté nezávisle na zjišťování identity najít a vyhrožovat jim, taky i je zbít a někdy dokonce i vážně zranit. Cílem je umlčet jiný názor a eliminovat objektivní informace často o nezákonném jednání a činnosti nacionalistických, a i neonacistických skupin.

Odnímání licence na vysílání a informování médií, která mají jiný názor, byť může být v řadě případů nazván proruským. To je zákaz základního lidského práva, kterým je i právo na informace.

Také zákaz Komunistické strany Ukrajiny, kterou nemohou přímo zakázat, jelikož to odporuje mezinárodnímu právu o lidských právech a svobodě. Proč je třeba zakázáno zákonem vést bohoslužby v pravoslavných chrámech v ruštině a polštině, jako to bylo doposud?

A to není porušování lidských práv, když Jaceňukova vláda zastavila dodávku potravin, léků, elektřiny a sociálních dávek, což je vlastně politika genocidy obyvatel současné LLR a DLR? Nárokuje si území a přitom odmítá mít odpovědnost za své občany s ukrajinským pasem. Naopak podniká vše, aby je vyhladověla a vyvražďovala, a prakticky nedělá nic, aby tuto válku zastavila a naplnila to, co slíbila v Minských dohodách. Proč je uzákoněn zákaz výuky ruského jazyka? Proč byly vypáleny jejich pravoslavné kostely a bylo i několik případů perzekuce a dvě vraždy polovojenskými a nacionalistickými skupinami duchovních ukrajinské pravoslavné církve moskevské a zabavován její majetek?

A tak bych pokračoval do nekonečna. Existují seznamy ruských umělců, zpěváků a všech lidí ruské národnosti nebo těch, kteří hají jiný názor než ten, který interpretuje současná nelegitimní vládní politika. Copak tito lidé nemají na svůj názor nebo modlitby právo?! Proč se neupozorňuje také na tyto případy? Jen v Německu požádalo v roce 2015 o politický azyl přes 7000 ukrajinských občanů a proč asi? Tento status byl německými úřady uznán devíti lidem z Ukrajiny. Proč nemohou pracovat ve své vlasti u svých rodin a musí utíkat ze země? Pětina obyvatel musí za prací mimo ukrajinské území a pracuje za almužnu. Ale vraťme se k otázkám Krymu.

Rusko jen jako krutovládce

Na semináři byla k dispozici drobná publikace o otázkách anexe Krymu. V ní se dočtete, že v celé historii údajné nadvlády Ruska přinášelo Rusko na Krym jen krutovládu a porobu, že žádnou materiální nebo duševní nadhodnotu Rusko Krymu nedalo. Vždy je jen okupovalo.

V roce 2014, v noci na čtvrtek 27. února, vyvěsili na střechu budovy Krymského parlamentu tehdy řádně zvolení poslanci ruskou vlajku. Tentokrát si nechtěli nechat ujít osamostatnit se a odtrhnout od Ukrajiny. Totiž už dvakrát Krym vyhlásil samostatnost - v roce 1991 a 1994 a v obou případech tajné služby a ukrajinská armáda přinutily řádně zvolený Krymský parlament podepsat doložku, že Krym je dál součástí ukrajinského území. Kyjev totiž měl zájem neztratit Krym také proto, že RF platila podle smlouvy neuvěřitelných více jak 500 milionů dolarů ročně za pronájem námořní vojenské základny v Sevastopolu. A to byly peníze, které přesunuli přímo do Kyjeva, a reinvestice na Krymu nebyly žádné. Ostatně jako i v jiných oblastech ukrajinského státu. Krym tedy vesele vydělával a peníze se prostě vyčerpaly/rozkradly – říkejte si tomu každý, jak chcete.

Nedivme se, že Krymský parlament požádal ruského prezidenta Vladimira Putina o pomoc při referendu. Jednoduše hrozil reálný útok na řádně zvolené zákonodárné zástupce a na likvidaci referenda a potlačení veškerého odporu proti Majdanu, ale i možnost vraždění ze strany SBU a poloprivátních vojenských skupin, tak jako tomu bylo na Donbase. Krymský parlament vyhlásil už po třetí svou samostatnost a následovalo referendum a následovala žádost ruské Dumy o připojení k Ruské federaci.

Svědectví a řádění nacionalistů

Zažil jsem v Kyjevě strach mých přátel, kteří v centru města Kyjeva se odmítli se mnou bavit v ruském jazyce, protože právě měl začít nacionalistický pochod na oslavu fašistického kolaboranta Stepana Bandery.

Rád bych uvedl jeden náš příklad z října 2014 ve městě Dněpropetrovsk. Osobně jsem vyzvedával ze státní policie postiženého muže a mám z toho i policejní záznam. Nemohu bohužel zveřejnit podrobnosti a jméno, ani v které městské části se to stalo. Zmíněný muž byl brutálně zmlácen jinými maskovanými muži se zbraněmi s označením »Pravý sektor« za to, že rozdával volební letáky »Opozičního bloku«. Spoutali jej a unesli na daleký hřbitov, tam ho znova zbili, okradli a na hřbitově ho nechali kopat svůj hrob s tím, že až si ten hrob vykope, tak ho do něho popraví. Nakonec ho do hrobu »jenom« skopali, shodili a naházeli na něj několik lopat hlíny a odešli. Muž nám sice výpověď poskytl, ale odmítl veřejně říci cokoli, klepal se strachy a napoprvé nám jej policie ani nevydala. Nejdříve muže zapřela. Poté, co zjistila, že jsme registrovaní mezinárodní pozorovatelé z Evropského parlamentu, nás brala vážně, ale až na podruhé, když jsme s kolegou Richardem Knotem byli neodbytní. Nicméně tento případ byl pouze zaznamenán, nevyšetřován a nakonec odložen!

Pohled do Jednacího sálu.

Také jsme zažili konkrétní případy tří únosů. O vyhrožování smrtí i mně osobně, za to, že jsem chránil zákonnost ve městě Novomoskovsku, mluvit ani nebudu. Byli jsme také u dalších 16 soudních líčení. Jenže takových případů jen v Dněpropetrovsku bylo za celých šest let opravdu na tisíce! A když jsme podávali zprávu a informovali o dalších případech a potlačování lidských práv a svobod, byli jsme ignorováni. Nikdo tehdy nechtěl naše svědectví publikovat. Oslovili jsme tehdy MF Dnes, Lidovky – ty to nechtěly publikovat, až Haló noviny a webový portál Parlamentní listy.

Megalomanské projekty

Zástupce krymských Tatarů Nariman Dželal na semináři mluvil o tom, že Ruská federace svými megalomanskými projekty na Krymu zakrývá porušování lidských práv a také neschopnost opravit infrastrukturu. Zapomněl ovšem, že víc jak 20 let žádná ukrajinská vláda nepomohla vytvořit podmínky pro opravu infrastruktury nejen na Krymu, ale i v ostatních oblastech, které jsem navštívil. Dželal dále uvedl, že megalomanské stavby jsou ekologický problém, nové letiště je sice hezké, ale nefunguje. K nové bytové výstavbě řekl, že si občan Krymu nemůže dovolit byt koupit. Zdůraznil, že obrovský nárůst administrativy a prý jedna z největších je budova Federální bezpečnostní služby (FSB). Je sice uzákoněno vzdělávání ve třech jazycích - rusky, ukrajinsky a tatarsky, ale prý to nefunguje a postavené dva nové školní komplexy jsou prázdné. V restauracích nejsou žádní hosté, protože na to lidé nemají…

Co dodat? Snad jen, že za necelých 25 let nebyla schopna ukrajinská předešlá vláda opravit díry na silnicích a za šest let ruské vlády se zde postavily byty, nové úřady, školy, hotely a restaurace. A také Kerčský most, který je mimochodem nejdelší v Evropě. Bylo položeno za dva roky pět podmořských elektrických kabelů pro nezávislost na energetice z Ukrajiny. Tu jim přerušila, tuším na jaře 2015, včetně zastavení dodávek vody, a to byl problém velký, neboť bylo období sucha. Nebudu mluvit ani o tom, že občané jsou na tom finančně a z hlediska sociálního zabezpečení podstatně lépe než na současné Ukrajině.

Tataři jsou v kontaktu s USA

Dželal se hrdě vyznal z toho, jak krymští Tataři aktivně komunikují a jsou v neustálém kontaktu s vládou Spojených států, která jim pomáhá. Jak moc si přejí demokracii a jak moc vyznávají západní hodnoty. Proto krymští Tataři nechodí k volbám a ignorují je také proto, že jsou perzekuovaní.

Výroba politického vězně

Na semináři se také promítlo krátké video ze zatýkání občana krymské národnosti službou FSB, kde bylo vidět, že zatýkaný kladl odpor a přibližně deset příslušníků se najednou na něj vrhlo, aby zatýkaného pacifikovali. Bohužel jsme neslyšeli a ani neviděli, proč byl dotyčný zatýkán, jestli to nebyla nějaká trestná nebo kriminální činnost. Ono se totiž málo ví, že krymští Tataři jsou ve většině muslimského vyznání a FSB prošetřovala v těchto komunitách výskyt a činnost bojovníků Islámského státu. Taťjana Pečončyková za organizaci jen dodala, v jak hrozných podmínkách političtí vězni žijí a jak na Krymu ruská FSB unáší a likviduje politickou opozici. Seznam zmizelých nám ale na semináři žádný nepředložila. Zato předložila seznam potlačovaných perzekuovaných skupin, jako jsou Svědci Jehovovi, krymští muslimové, Tataři, věřící ukrajinské řeckokatolické církve a duchovenstvo, nezávislí novináři, obránci lidských práv atd.

Sám Oleh Sencov se projevoval podle mých poznatků jako každý ukrajinský nacionalista příliš jednoduchými vyjádřeními a čistě jen na politických otázkách. Neviděl jsem jeho filmovou tvorbu, ale člověk, který je skutečně tvůrčí, se vyjadřuje úplně jinak, spíš mi připadal jako profesionální politický vězeň podle západního vzoru a skrytý zpravodajec, což by naznačovala i žaloba, která na něj byla uvalena. Ale to je jen můj vlastní názor.

Obnovení Sovětského svazu 2.0

Sencov vůbec také nemluvil o podrobnostech, proč byl odsouzený a zavřený a za co. Vše se odbylo obecným stanoviskem, že vše je smyšleno, včetně všech »politických« vězňů, kterých je přibližně více jak sto a většinou jsou to právě krymští Tataři. Upozornil, že Putin chce dostat pod svůj vliv všechny bývalé svazové republiky a obnovit Sovětský svaz 2.0. Podle Oleha Sencova Krym zabral vojenskou silou a tato Putinova politika je pro Sencova ztělesněné zlo! »Taky není dobré, když západní, ale i vaši politici jezdí na Krym,« řekl, čímž narážel na senátora Jaroslava Doubravu a europoslance Miloslava Ransdorfa. Rusko totiž, jak uvedl, využívá tyto své návštěvy na propagandu a prezentuje, že na Krymu je vše v pořádku. Sencov má asi pocit, že by měl Západ diktovat politikům, co mají dělat, jaké mají mít názory a kam můžou jezdit. Nenávist vůči RF a Putinovi je opravdu zaslepující. A za co vlastně byl odsouzen?

Sencov se podílel na žhářských útocích v sídlech politických stran Ruská obec Krymu a Jednotné Rusko. Byl obviněn, že chystal odpálení Leninova památníku a památníku s věčným ohněm a nezákonně držel zbraně a výbušniny. Obžaloba se opírala například o nálezy výbušnin a zbraní, které měly patřit Olehu Sencovovi, nebo je podle jeho pokynů měli pořizovat jiní členové skupiny. Obžaloba uvedla, že Sencov nevystupoval přímo, ale prostřednictvím dvou svých kompliců Afanasjeva a Čirného. Jako další důkazy byla předložena telefonická nebo internetová data, která měla dokládat, že byl hlavní obviněný v kontaktu se zástupci Pravého sektoru. Asi by to byla velká náhoda, kdyby byl náhodou Oleh Sencov opravdový terorista, a proto je na tomto semináři, organizovaném českými senátory Drahošem, Hilšerem a některými dalšími, ctěným a váženým politickým vězněm, byť odsouzeným za terorismus.

Sečteno a podtrženo

Republika Krymská asi nemá nárok být autonomní, ale Kosovo ano. Krym byl odjakživa Ruskem jenom terorizován a nikdy mu nebyl žádným přínosem. Putin je ztělesněné zlo a odsouzený Oleh Sencov za terorismus je nevinný a politický vězeň. Třetinu Ukrajinců ruské národnosti na Ukrajině nikdo v žádném případě neutlačuje a neterorizuje, proto se nemusíme těmito otázkami lidsko-právně zabývat. Všechny megalomanské stavby jsou jen krycím manévrem diktátorského režimu RF. Chtělo by to se na ten Krym asi jet podívat a přesvědčit se, co je to vlastně ta ruská diktatura.

Roman BLAŠKO

FOTO – autor


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.6, celkem 95 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-03-28 17:35
A titulní foto - Zločinec a blb. Dokonalá charakteristika zbytečnosti
Senátu.
hajek.jiri51
2020-03-28 16:16
Tataři spolupracovali s Adolfem. Stalin je přestěhoval tam kde nemohli
škodit. A co měl asi dělat. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
To by si měli "utláčení" Tataři, resp. jejich z USA placená
věrchuška uvědomit, a ne se držet zásady -čím hůře, tím lépe.
Jinak to celé je jen další hřebíček do rakve Senátu. Díky za něj.
fronda
2020-03-28 00:23
Správně. Podpora fašistického puče proti legitimní vládě ze strany
Západu ukazuje, co je to ta "svoboda a demokracie".
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.