Ochranné roušky šije mnoho žen. Tyto ušila Lenka Kunčarová Dítková z Levicového klubu žen.

Ženy pomáhají nejen ženám aneb Genderový rozměr Covid-19

Současná pandemie nemoci COVID-19 zasáhla celou společnost. Nedopadá však stejnou měrou na ženy a na muže. Naopak ještě více prohlubuje stávající nerovnosti a nejkrutěji dopadá na ty již tak zranitelné a znevýhodněné. Ženy s malými dětmi častěji pracují na živnostenský list nebo jinou než zaměstnaneckou smlouvu a bezprostředně je tak ohrožuje výpadek příjmu. Ženy také častěji pracují ve zdravotnictví a ve službách, které nyní potřebujeme více než kdy jindy, a jsou tak více ohrožené nákazou. Globální pandemii je potřeba řešit urgentně, ale s citlivým přihlédnutím k rozdílným dopadům krize i ochranných opatření na životy žen a mužů, apeluje Česká ženská lobby.

Zvláště zranitelnou skupinou jsou ženy samoživitelky, drobné podnikatelky a ženy zaměstnané na smlouvy typu dohoda o provedení práce. Tento způsob práce jim umožňoval skloubit práci s péčí o rodinu, nyní jim však hrozí výpadek příjmu. »Obrací se na nás rodiče, kteří zažívají sociální nejistotu, bojí se ztráty zaměstnání, ocitli se bez příjmů. Současná situace u mnohých vyvolává stres a je velkou zátěží pro partnerské vztahy. Rodiče musejí pracovat z domova, přitom se starají o děti. Nebo naopak nemohou pracovat a přicházejí o příjmy. Ti, kteří pracují jen na DPČ - tedy nejčastěji matky malých dětí - pak nebudou mít ani s novým zákonem nárok na ošetřovné, i když sociální odvody platí. Nejhůře jsou na tom pak sólo matky,« popisuje situaci Eliška Kodyšová, ředitelka Aperio - společnosti pro zdravé rodičovství, která nabízí bezplatné právní a psychologické poradenství pro rodiče po telefonu i online.

Zaměstnají švadleny

Obdobně vidí situaci i Ženy s.r.o, kde se věnují podpoře podnikatelek. Ženy, které se na ně obracejí, zažívají paniku a mnohé z nich ztratily zakázky. Některé ruší živnostenské oprávnění a ukončují podnikání. Ženy s.r.o. nabízejí podnikatelkám v době nouzového stavu zdarma reklamu, aby udržely své podnikání alespoň online. »Zprostředkováváme teď také poptávku po službách a výrobcích, například hledáme švadleny pro šití roušek. Průměrná cena je 25 korun za jednu roušku, což pomůže ženám, které zůstaly zcela bez práce, a tedy i bez příjmu,« dodává Eva Čejková Vašková ze Ženy s.r.o.

V Českém svazu žen se zmobilizovaly členky napříč kraji a pomáhají, jak mohou. »Naše členky se zapojily hlavně do šití roušek a jejich distribuci všem potřebným – od jednotlivců přes nemocnice až po domovy seniorů, často ve spolupráci se svými obcemi,« komentuje Jana Chržová, předsedkyně ČSŽ.

Jako obzvlášť zatěžující pro své klientky vnímá nastalou situaci také organizace Rosa - centrum pro ženy, která se zabývá pomocí obětem domácího násilí. Omezení vycházení a pohybu totiž bere za samozřejmé, že domov je bezpečným místem. Ve spojitosti se stresem nebo nadměrnou konzumací alkoholu může vést současná situace k eskalaci chování násilného partnera. Kvůli karanténě a sociální izolaci jsou navíc mnohé oběti uvězněny se svými násilníky v domácnostech a mají jen velmi omezenou možnost vyhledat pomoc. Zdena Prokopová z Rosa - centrum pro ženy žádá kohokoliv, kdo se cítí v ohrožení nebo ví o někom, kdo by pomoc potřeboval: »Neváhejte využít poradenství naší organizace na telefonní lince nebo nově vyvinuté aplikaci Bright sky.« Služby pro oběti domácího a sexuálního násilí nyní rovněž online poskytují organizace Acorus nebo proFem, centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí.

Proč nemohou otcové k porodům?

S komplikacemi ve spojitosti s ochrannými opatřeními se potýkají i těhotné ženy a rodičky. Novým nařízením je zákaz přítomnosti otce u porodu. Z psychologického i zdravotního hlediska je však přítomnost blízké osoby důležitou součástí bezpečného porodu. »Zaslali jsme předsedovi krizového štábu Romanu Prymulovi, premiérovi Andreji Babišovi a ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi otevřený dopis, ve kterém je žádáme, aby následovali doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) k pandemii COVID-19 a zrušili opatření, které omezuje přítomnost otců u porodu svých dětí,« říká Ivana Antalová z České ženské lobby.

Se žádostí o zrušení zákazu se na naše představitele obrátila také profesní organizace porodních asistentek UNIPA, Česká asociace dul, Porodní dům u Čápa a Aperio - společnost pro zdravé rodičovství. »Pokud otec může ihned po porodu matku s dítětem navštívit, pak opatření ani nedává smysl,« doplňuje Antalová. Unie porodních asistentek zřídila dobrovolnickou telefonní linku, kam se mohou těhotné ženy i čerství rodiče obracet na porodní asistentky o pomoc v době epidemické krize. Zdarma se mohou poradit také s dulami prostřednictvím telefonického a online poradenství České asociace dul.

Seniorky se mohou obrátit

Současný nouzový stav asi nejvíce dopadá na seniorky a seniory. Ti se mohou obrátit na Nadaci Krása pomoci, která jim zajišťuje nákup potravin a drogerie, pomáhá s placením složenek nebo vyzvedává léky. Seniorky jsou častěji ohroženy chudobou kvůli dřívějšímu nižšímu výdělku, situace je pro některé z nich tedy ještě podstatně těžší. »Často slyšíme, že mají strach nebo si nejsou jistí, jak se omezení vyplývající z karantény vyvíjejí. Takže je informujeme o novinkách, uklidňujeme je a jsme jim oporou. Mohou si promluvit také s naší psycholožkou, pokud na ně současný stav nebo to, že se nemůžou vidět s blízkými, dopadá více,« říká Taťána Gregor Brzobohatá, zakladatelka Krásy pomoci.

Z dlouhodobých výzkumů vyplývá, že ženy v ČR dostávají v průměru zaplaceno o 20 % méně než muži. Na tuto skutečnost je důležité upozornit právě nyní, kdy ženy odvádějí tolik potřebné práce, například v oblasti péče, která je nedostatečně placená. »Práce žen má stejnou hodnotu a pro naši společnost je v současné situaci zcela nepostradatelnou,« dodává Lenka Šťastná, prezidentka Business & Professional Women CR.

Česká ženská lobby, síť 38 proženských organizací, s velkým napětím sleduje každodenní vývoj v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru COVID-19, jakož i rozhodnutí, kterými vláda zajišťuje bezpečí pro všechny občany našeho státu. »Vážíme si všech kroků a plně je podporujeme. Je však důležité, aby samotná opatření brala zřetel na genderovou dimenzi a tato optika byla využita i při hledání vhodných řešení současné krize. Pokud se nám podaří poučit se ze současné situace, můžeme z ní vyjít silnější,« říká Hana Stelzerová, ředitelka České ženské lobby. »Organizace občanské společnosti odvádějí v období krize úžasnou práci, tak jako ji odváděly i před ní. Je pozitivní, jak se dokážeme spojit, spolupracovat a koordinovat pomoc. Současná krize ukazuje, jak důležitou součástí naší společnosti tyto organizace jsou,« dodává.

(za)

FOTO – L. KUNČAROVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.2, celkem 9 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-03-29 23:20
Svět by měly řídit ženy. Ale ne ženy jako Clintonka anebo
Thatcherová. A pokud si nějaký macho myslí něco jiné, tak jen proto,
že je jenom macho. Čili nula.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.