Hanba radnici Prahy 6!

V době mimořádné situace v ČR, kdy občané nemohou konat veřejná shromáždění ani pobývat venku, přistoupila Rada MČ Praha 6 k bezprecedentnímu kroku – odstranila bronzovou sochu maršála I. S. Koněva na náměstí Interbrigády z podstavce. Její čin načasovaný do období oslav 75. výročí osvobození a vítězství Spojenců protihitlerovské koalice nad fašismem vyvolal bouřlivý ohlas.

Ostře se ohradilo Velvyslanectví Ruské federace v Praze. Krok Městské části Praha 6 považuje za porušení česko-ruské smlouvy o přátelských vztazích z roku 1993. Ambasáda vyjádřila protest u českého ministerstva zahraničí proti »vandalským činům odvázaných municipálních činitelů« a uvedla, že iniciátoři odstranění sochy usilují o zhoršení česko-ruských vztahů. »Demolice pomníku maršála I. S. Koněva nezůstane bez příslušné reakce ruské strany,« uvedlo velvyslanectví s tím, že »nepřehlédnutelný je zvláštní cynismus zúčtování s pomníkem v předvečer 75. výročí vítězství nad nacismem«.

Morálně neospravedlnitelné

Protest vyjádřila prostřednictvím svého mluvčího také hlava České republiky. Miloš Zeman považuje zneužití krizového stavu pro odstranění sochy za morálně neospravedlnitelné. »Pan prezident ostře odsuzuje pokoutní odstranění sochy maršála Koněva,« informoval mluvčí Jiří Ovčáček na Twitteru.

Na pošlapání mezinárodního práva činem odkazuje také stanovisko vedení KSČM (zveřejňujeme na jiném místě). »Je neakceptovatelné, že veřejným funkcionářům nic neříká ani mezinárodní právo a ani závazky mezi Českou republikou a Ruskou federativní republikou o válečných hrobech,« stojí v něm.

Své rozhořčení vyjádřili v samostatných reakcích i někteří představitelé KSČM. Čin radních Prahy 6 označil za hanebný a ubohý předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip: »V době, kdy lidé nemohou vyjádřit svou vůli shromážděním, dají odstranit sochu maršála Koněva. To je pro ně jistě důstojná oslava vítězství nad německým fašismem, uctění památky padlých v Pražském povstání a obětí druhé světové války.«

Socha je hlavní, lidé počkají

Vedení radnice Prahy 6 má v této době opravdu čas na věci vskutku odsouzeníhodné, reagoval pro náš list předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. »Patrně opomněli 75. výročí osvobození, na kterém se nezpochybnitelně tento maršál podílel, ale i to, že v době pandemie by měli i tito ambiciózní ‚politici‘ více bojovat s koronavirem nežli se sochou Koněva. Finanční náklady mohly pomoci seniorům nebo některé z pražských nemocnic,« dodal předseda komunistických poslanců a obrátil se na starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09): »Co vy na to, pane starosto? Vaše ego je zřejmě uspokojeno bojem se sochou a lidé, ti počkají.« Kolář se však vyjadřoval po svém: »Sejmutí bronzové sochy maršála Koněva z piedestalu na náměstí Interbrigády je pomyslným posledním tónem v etudě, která se v Bubenči rozehrála v roce 1980. Její echo bude nadále rezonovat v muzeu věnovanému dějinám dvacátého století v Československu a přispěje tak k objektivnímu výkladu naší nedávné historie.«

Všichni, kteří jsou překvapeni překotným odstraněním sochy a kritizují je, poukazují na letošní 75. výročí osvobození do fašismu. »Maršál Koněv má na osvobození bezesporu svůj podíl. Odstranění sochy a umístění do jakéhosi depozitáře je právě v těchto dnech ukázkou svévole tamějšího vedení radnice,« řekla našemu listu Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. »Je vskutku diskutabilní, zda by se Praha 6 neměla věnovat řešení současných problémů místo odstraňování sochy. Tento postup je ukázkou, jak může být projevena moc v rukou určitých politiků. Rozhodně tento krok a jeho načasování odsuzuji.«

Chování zbabělců

Zneužít situace nouzového stavu dokáže jen darebák, rozhořčila se předsedkyně KV KSČM Praha a bývalá dlouholetá pražská zastupitelka Marta Semelová. »Bourání pomníků rudoarmějců, kteří položili svůj život za naši svobodu, je hanebný čin sám o sobě. Ale fakt, že radnice Prahy 6 odstraňuje sochu maršála Koněva v době mimořádné situace, kdy není možno ani vyjádřit protest na veřejném shromáždění, je chování zbabělců, kteří se bojí vlastních občanů. Starosta Kolář tak ukazuje svou pravou tvář. Namísto toho, aby se v dnešní době staral o obyvatele své městské části, fanaticky se vrhá na ničení pomníku maršála Rudé armády.« Zatímco se občané semkli k lidské solidaritě, navzájem si pomáhají, starají se o své blízké i sousedy či šijí roušky, starosta Kolář ukázal svou bezcharakternost naplno, podtrhla Semelová.

Že sejmutí sochy nebyla náhoda, ale promyšlený a přesně načasovaný skutek, doložil bývalý člen Zastupitelstva Prahy 6 Ivan Hrůza. »Nejde o náhodu, ale o záměr učinit tak právě v době nouzového stavu, kdy občané nemohou veřejně reagovat na hanebné jednání samosprávy Prahy 6. Mimochodem,« vysvětlil našemu listu, »podle webových stránek Prahy 6 jde o jediné usnesení rady ze čtvrtka 2. dubna. Opravdu Rada MČ Praha 6 nemá v současné době nic důležitějšího na práci?«

V usnesení se uvádí, že Rada MČ Praha 6 souhlasí se sejmutím sochy maršála I. S. Koněva, tří nových dodatkových cedulí a jedné původní informační cedule a s jejich zapůjčením Muzeu paměti XX. století, z. ú., »k dočasnému užívání za účelem její veřejné prezentace v budově muzea na dobu od 3. 4. 2020 do 1. 4. 2030 s automatickým prodlužováním o dalších 10 let«. Rada dále souhlasí s dočasným umístěním sochy a cedulí v depozitáři firmy Artex Art Safe, s. r. o., za nájemné 11 979 Kč včetně DPH za jeden kalendářní měsíc. Uzavření dohody s Městskou částí Praha 6 o dlouhodobé výpůjčce sochy maršála Koněva potvrdila ČTK radní Hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová (STAN). Pražská socha I. S. Koněva byla znalkyní oceněna na 13 milionů Kč.

Odbojáři protestují

Český svaz bojovníků za svobodu, který sdružuje bojovníky proti německému nacismu a pozůstalé po obětech německé nacistické perzekuce, vyjádřil co nejdůraznější protest proti postupu starosty MČ Prahy 6. »Jsme přesvědčeni, že jednání pana Koláře nese znaky neonacismu. Nejenže je výrazem pohrdání oběťmi bojů proti německým okupantům. Je především výsměchem demokracii a občanům této země, a zároveň zneužitím současné krize, jejíž překonání vyžaduje jednotu celé společnosti. Lidská a politická malost tohoto činu je v této situaci zvláště zřetelná,« napsali ve svém prohlášení.

Dějiny nelze změnit

»Kulminuje období převyprávění dějin,« hodnotí současnou situaci historik Jaroslav Kojzar. »Vítězové přece mohou lhát, dokonce uvádět smyšlené důvody, proč Koněv musí být odstraněn. Prý navždycky. Jenže nic není navždycky. Vše je dočasné. I vláda lidí typu starosty Koláře, který pro svou jednosměrnou nenávist je schopen každé podlosti, bude mít svůj konec. Dějiny se jistě nechají převyprávět, ale nikoli změnit. Lžemi je neposuneš jinam. A ani Goebbels se svou ‚tisíckrát opakovanou lží, jež stálým opakováním se měla stát pravdou‘ nepřečkal tisíciletou Říši. Lhářům, devastátorům dějiny nenadržují, i když se to v prvém okamžiku tak zdá. A Prahu, ať pan Kolář chce nebo nechce, skutečně osvobodila 9. května 1945 Rudá armáda, jíž velel maršál Ivan Stěpanovič Koněv,« uzavřel rozhodně historik.

Také ústavní právník profesor Václav Pavlíček byl činem radnice Prahy 6 rozezlen. Její konání považuje za skandální zneužití mimořádného stavu, kdy lidé nemohli sochu bránit. Přitom I. S. Koněv stál v čele sil, které osvobozovaly Československo od fašismu, podtrhl.

»Vojska, jimž Ivan Koněv velel, vrátila mír a svobodu milionům. Tehdy je Praha zasypala polibky a šeříky. Škoda, že hrdinství nemůže být selektivní – zachránit jenom ty, komu nechybí čest a svědomí,« přál by si historik Josef Skála. »Zásluhy mužů, jimž velel Koněv, se netýkají jen Dejvic. Tak jako Rudá armáda nám nepomohl nikdo a nikdy. Co a kde jí smí vzdávat hold, není v kompetenci pár konšelů...«

Pohrdání osvoboditeli

V odsuzujícím prohlášení Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, podepsaném Stanislavem Grospičem, stojí: »Skutečnost, že k tomto kroku přistoupily v předvečer 75. výročí ukončení druhé světové války, výročí porážky nacistického Německa a výročí osvobození Prahy a Československa, symbolizuje pohrdání našimi osvoboditeli.«

Jménem skupiny Za pravdivou historii, která pořádala u Koněvovy sochy vzpomínkové akce (ještě 15. března se měla konat, ale kvůli vyhlášenému mimořádnému stavu byla odvolána), se vyslovili Vladimír Klofáč a Jiří Horák. »Je začátek dubna a v Praze se zbabělci vyplížili ze svých děr, aby dokonali to, co osnovali již řadu měsíců. Zloději obvykle kradou v noci. Zadání bylo jasné. Koněv tu nesmí být v den 75. výročí osvobození Prahy Rudou armádou 9. května 2020!

Potomci Koněva zachraňují v Itálii lidské bytosti a starosta Kolář se zmohl na tento ubohý čin. Jsme rádi, že věk tohoto ‚demokrata‘ není vysoký a že se jistě dožije dne, kdy bude socha vrácena na své původní místo. Budeme tam i my všichni, co jsme sochu bránili a zbabělostí ‚demokratů‘ nám bylo znemožněno se setkat tváří v tvář s ničiteli památky hrdinů,« napsali našemu listu. »Nebránili jsme sochu jen kvůli našemu přesvědčení o výkladu dějin, bránili jsme ji i za padlé soudruhy a i za bojovníky z barikád Prahy 6 a celé Prahy, kteří se nedožili tohoto dne hanby. Budeme tu stále, my anebo naše děti a následovníci, tak jako my jsme tu i za padlé a nedoživší se.«

Zapomínáme, že osvobodil Terezín a Osvětim

Maršál Ivan Stěpanovič Koněv (1897-1973) se zapsal do dějin jako jeden z hlavních vojenských velitelů spojeneckých vojsk ve druhé světové válce. Bojoval například v bitvě u Moskvy a od května 1944 velel sovětským vojskům, která osvobodila jižní Polsko a účastnila se závěrečného útoku na Berlín. Osvobodila severní, střední a východní Čechy a Prahu. Vojska vedená I. S. Koněvem osvobodila také nacistický koncentrační tábor Auschwitz (27. ledna 1945, Mezinárodní den památky obětí holocaustu) a KT Terezín.

Koněvovu sochu má podle rozhodnutí Zastupitelstva Prahy 6 z loňského září nahradit památník osvobození Prahy.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 126 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-04-06 00:47
Předtím jsme byli ve společném Československu, teď ve společné EU.
To omyl není? Nehledě na fakt, že v jiných zemích EU jsou daleko
silnější fašistické tendence, než na Slovensku.
jarprchal43
2020-04-05 19:28
novotnyjaro – Už mě pane Novotný nudíte. Vy jste mne jako první
napadl, že jsem fašista, a že mám inteligenci houpacího koně, napadl
jste město, ve kterém jsem se narodil a ve kterém žiju, a když se
bráním, ještě mě osočujete, že urážím já vás. To jsou takové
bolševické manýry. A abych vám řekl pravdu, co se děje na Slovensku
je mi zcela jedno. Společný stát byl od začátku dokonce omyl a je
jenom škoda, že trvalo tak dlouho, než to oběma národům došlo. A
jakože nemám rád ani Klause ani Mečiara, jsem jim neskonale vděčný,
že to uskutečnili. Takže jestli považujete za vyrovnání se s
fašismem fakt, že po Slovensku visí pamětní cedule válečného
zločince Jozefa Tisa, že slovenská církev usiluje o jeho
svatořečení, že v Ružomberku stojí socha Andreje Hlinky, a že
Kotlebovci mají deset procent potencionálních voličů, je to jen a jen
vaše věc. Jenom se divím, jak můžete žít ve státě, který má
hlavní město plné fašistů a proč se nevrátíte mezi roduvěrné
krajany, Ale už mi to raději nevysvětlujte, nehodlám vaše hámotiny
číst donekonečna.
Prokopic.Karel
2020-04-05 11:09
Souhlasím s článkem. Nesouhlasím s tím, že Praha bojuje proti Rusku a
také proti Číně. V lesích se vyskytuje Hřib dutonohý. Vyskytuje se
bohužel také Hřib dutohlavý.
novotnyjaro
2020-04-05 00:23
Prchale,jsem opět přesvědčen, že jste mé příspěvky nečetl, jinak
b jste takové kraviny nemohl napsat. Příspěvky o Napoleonovi jsem
popsal na základě vaší primitívní narážky, že" cituju"
vlastní zkušenost má hodnotu zlámané grešle. Odvodil jsem to od bitvy
u Borodina, kde jsem byl a jak skončilo celé to Napoleonové
dobrodružství, které rozvrátilo v té době celou Evropu. Ale tam jste
to už nedočetl. Rozzuřil jste se do běla a okamžitě jste mne
hulvátsky napadl. Slovenský štát jsem vám vysvtetli už 3x, ale
nepochopil jste. Opět. Se slovenským štátem se Slovensko rozloučilo
definitivně a má to i v ústavě. Neodbočuji já, ale vy. Ja fakty, vy
primitívními nadávkami, vztekloune! Ještě jednou v otázce deportací
židů! Slovensko má nejvíce držitelů ocenění YAD Vashem/ jestli
víte co to je/, za záchranu židovských občanů Slovenska na světě.
Prosím přečíst izraelské statistiky! A film Zachraňte vojáka Ryana
vzpomínám, čistě proto, aby se nezapomnělo, že obrovské ztráty byly
i na západní front=ér, při Operaci Overlord! Prostudovat, přemýšlet,
napočítat do desíti a vyjádřit se jako vzdělaný člověk, ne jako
psychopat!
fronda
2020-04-05 00:11
jarprchal43: Tak zrovna Slovenský stát bych Slovákům nevyčítal,
zvlášť ne těm současným. Tehdejší politici měli jako další
možnost maďarskou okupaci...
jarprchal43
2020-04-04 23:53
novotnyjaro - Vy tady pane Novotný pořád vyprávíte všelijaké věci
jako o Napoleonovi a Wellingtonovi, které nemají pražádnou souvislost s
teéatem, jen abyste odvedl pozornost od temné minulosti Slovenského
štátu. Ale já jsem tuhle diskusi nezačal. Dokonce jsem ani nereagoval
na vaši nehoráznou sprostotu, že „pohrobkové pražských fašistů,
těch, kteří zaplnili celé Václavské náměstí, když vítali
největšího zločince v historii lidstva Adolfa Hitlera...atd. Vůbec
jsem se totiž původně nebavil s vámi, ale s Hájkem, který nevím
proč, zavedl řeč na SNP. Tak jsem mu připomněl, že slovenská mince
má dvě strany a že Slováci taky bojovali na východní frontě proti
Rudé armádě. Na to vy jste odpověděl, že jsem se spolu s jinými
prezentoval jako největší obhájce fašismu. Jako typický bolševik –
urážky bez jakéhokoliv opodstatnění, hlava nehlava. Invektivu, že
mám inteligenci houpacího koně pomíjím, to už jen dokresluje vaše
hulvátství a primitivismus. Dokonce uvažuji o tom, jestli to není
takový slovenský kolorit; stejným způsobem reaguje váš krajan Antal.
Na tom, že vlastní zkušenosti mají pramalou hodnotu trvám. Poté, co
jsem jako absolvent nikoliv z vlastní vůle rok pobýval na katedře
společenských věd Vojenské akademie v Brně, jsem se dosti intenzivně
zabýval vojenskou historií a zabývám se jí vlastně dodnes. Mluvil
jsem s desítkami a desítkami pamětníků všech možných událostí a
jejich výpovědi byly tak protichůdné, že byly vlastně bezcenné.
Bojišť jsem navštívil řadu, byl jsem kupodivu stejně jako vy v
Borodinu, ale i na Dukle, na místech řady bitev v Čechách, ale třeba i
v Americe u Gettysburghu nebo na Little Big Hornu. Stojíte tam, honí se
vám hlavou všelijaké myšlenky o lidském utrpení a jeho zbytečnosti,
ale jinak z toho moc nevzejde. Stejně jako z válečných filmů.
Zachraňte vojína Ryana je pěkná věc, ale mezi historiky bych s tím na
vašem místě nechodil. Je to jen pohádka pro dospělé v duchu
vypjatého amerického vlastenectví. Byť má ten příběh reálný
základ.
salekiv
2020-04-04 21:00
Komunističtí příznivci neustále haní ČT za její nadržování
Západu. Proto se jim příčí připomenout, že ode dneška běží na
ČT2 epopej Osvobození. Musím uznat, že pokud odhlédnu od
ideologického klišé a beru to dílo čistě jako válečný film, tak to
špatné není a i dnes se něj dá dívat.
novotnyjaro
2020-04-04 20:49
Vévodovi z Wellingtonu. Tam přišel Napolenon definitivne o císařskou
koruno a vzdal se na britské lodi a deportován na Elbu. Byl jsem v roce
2001 14- až 17. června na turnaji Pro tour ve francouzském městě
Octeville, nedaleko Cherbourgu. Cestou zpět jsme se zastavili na Omaha
beach, kde byli Američané vysazeni v rámci operace Over Lord 6.června
1944. Vidět ty tisícky památník u padlých bylo deprimující. Proto
si vážím každého, kdo obětoval život při porážce fašizmu! Proto
jsem se věnoval i této operaci, díval jsem se několikrát na film
Zachraňte vojáka Ryana s nezapomenutelným Tomem Hanksem v hlavní
úloze! Prostudoval jsem o poslední řádení německých fašistů ve
vesnici Ouradour sur Lance, kde bylo zavražděno 505 místních obyvatel.
105 mladých mužů veřejně oběšeno na náměstí! To jsou mé osobní
zkušenosti, které mají cenu zlámané grešle! Bez nich by jsem se nikdy
o těchto zlomech v Ii. světové nedozvěděl!
novotnyjaro
2020-04-04 20:34
P.S. Nedá mi spát, že vlastní zkušenost má cenu "zlámané
grešle".Byl jsem ve Volgogradě u Mamaevovy mohyly.Tam jsem se
dozvěděl o obětech, hrůzách a hrdinství RA, kde došlo k
definitívnemu zvratu v II. světové-. To musíte uznat,jinak pochybuji o
vašich historických znalostech. Byl jsem v Borodině, slavné bitvě
před Moskvou, kam dorazil Napoleon se svoji Grand Armee,více jak 650 000
vojáky. Historie dodnes jasně nejmenuje vítěze bitvy. Kutuzov., náhle
odvolal Ruské vojsko a dokonce umožnil Napoleonovi vstoupid do Moskvy! V
Listopadu 1812, musel potichu Moskvu opustit a Rusové ho hnali až k
hranicím, kde na řece Berezine stratil podstatnou část své armády. Po
Paříže dorazilo necelých 10 000 vojáků. Napoleon se z porážek v
Rusku už nikdy nevzpamatoval. Rusové dokonce 31. března v roce 1914
pochodovali spořádaně Paříží! Umytí, neotrhaní., vyleštěné body
a zbraně. Porážka u Waterloo byla jen dorážkou chcípajícíhokoně!
Zásluhy byly připsány anglickému generálovi
novotnyjaro
2020-04-04 20:19
Prchale, jsem rád, že jste mi věnoval tolik času. Ale musím se
ohradit. Vlastní zkušenost má cenu zlámané grešle. Mám svou/
materiální/zkušenost. Lépe je 1x vidět jak 100x slyšet/anebo číst/
. Amatérsky se taky věnuju historii. Nejitřím staré rány!Jestli se
vrátíte k mému příspěvku, tak tvrdím, že to jsou němečtí
Pražáci kteří po válce právem vyhnáni. A to podle toho jak
kolaborovali s nacizmem. Menší překvapení. Má matka byla původem,
Němka, narozená r. 1927 v Stollbergu,nedaleko Drážďan.Chlapitehdy
nebyli a tak se náhodou a naštěstí vdala za mého otce, který náhodou
projížděl Stollbergem!Vzal si ji sebou do pohraničí! Tedy nejitřím
staré rány! Už proto, že jsem poloviční Němec. Fašizmu se
Slovensko natrvalo vzdalo a to zásluhou SNP, po kterém se i ústavně
fašizmus nazval zločineckým a nedemokratickým!Všechny vlády po puči
v roce 21989 se oficiálně proti fašizmu postavili. Jestli chcete
vzpomenout Kotlebu, tak je nejméně 10x více stran/ včetně současných
vládních/, které mají k fašizmu blíže! Za 70 000 převážně
židovských obětí se Slovensko opakovaně omluvilo vládám Izraele. A
proto bylo Slovensko vyhodnoceno jako země , která dostala nejvíce
ocenění Yad Vashem. Cenu za záchranu židovských občanů Slovenska.A k
poslednímu opakuji. Lépe je být tlučhubou, jako idiotem!
jarprchal43
2020-04-04 18:47
stieglitz - Já jsem byl v Brně na vojně strašlivě dávno. V letech
1965 - 1966. To už snad ani není pravda.
stieglitz
2020-04-04 15:42
jarprchal43 Taky West Point na Monte Bú ? :D
jarprchal43
2020-04-04 15:26
salekiv - Díky. Že mě to nenapadlo. Vždyť jsem byl taky
"absík" neboli špagát, jak nám říkali v Brně.
salekiv
2020-04-04 14:12
ZVS - základní vojenská služba, voják absolvent = absolvent VŠ.
Takže absolvovat ZVS lze jako (voják) absolvent. U hodností se
používal pojem aspirant.
jarprchal43
2020-04-04 13:55
novotnyjaro – Vlastní zkušenosti a pamětníci mají pane Novotný v
historii cenu zlámané grešle. Jsou osobní a nevěrohodné. Já svá
tvrzení opírám o studium historie, kterému se věnuji profesionálně i
amatérsky celý život. Tedy o fakta a čísla. Nejsem přítelem
jitření starých ran. Myslím si, že lidé si mají odpouštět a že
např. současné Německo nemá nic společného s tímto státem ve
třicátých letech. Proto bych nikdy nevytahoval ani temné stránky
slovenské historie. Ale vy jste začal obviňováním Pražanů. Takže:
Hlinkova strana se v roce 1936 oficiálně přihlásila k fašismu
převzetím pozměněného hesla Jeden národ, jedna strana, jeden vodca.
Hlinka krátce před smrtí jednal o spolupráci s K. H. Frankem. Po něm
se vedení strany ujal Jozef Tiso, který byl po válce po právu popraven
jako válečný zločinec, ale dodnes ho nemalá část Slováků
oplakává jako národního mučedníka. Ve volbách do slovenského sněmu
v prosinci 1938 získala fašistická Hlinkova slovenská ľudová strana -
Strana slovenskej národnej jednoty více než 97 procent hlasů
(devadesát sedm, aby nedošlo k mýlce). To, že současná slovenská
vládní garnitura se k tradici Slovenského štátu nehlásí, je jistě
chvályhodné, ale z historie ho vymazat nelze. Stejně jako 70 000 (slovy
sedmdesát tisíc) jeho židovských obětí. Nezbývá mi, než opakovat,
že jste prolhaný tlučhuba. A vaše hodnocení mé inteligence je mi k
smíchu. Ale na závěr bych se v dobrém zeptal: co je to ZVS? Nikdy jsem
na tuto zkratku nenarazil. A jak to bylo možné absolvovat jinak, než
jako absolvent?
stieglitz
2020-04-04 13:52
Pane Novotný a vám připadá normální že se koupete a spíte v jedné
posteli s dospívající vnučkou ?
stieglitz
2020-04-04 13:50
Rozhodnete-li se nazvat komunistu lhářem, musí se vás nakonec vždy
zmocnit pocit marnosti. Jak můžete urazit prase tím, že ho nazvete
prasetem?
novotnyjaro
2020-04-04 13:49
A Šálku, podle čeho jste usoudil, že Marie Benešová je neschopná?
Jestli to máte z bulváru tak vás lituju. Já ji znám osobně šikovná,
chytrá a vzdělaná holka. Byla ministryní ve 3 vládách. Tuším
Zemanově ,úřednické a teď v Babišově. Na doporučení Zemana a to
vám asi nejvíc vadí. Za úřednické vlády dala zatknout katarského
prince za pohlavní zneužívání 13 maloletých v ČR. Princ nastoupil do
lochu, ale náhle na příkaz vlády po 9 dnech byl repatriován do Kataru,
kde si prý zbytek! trestu odsedí! Ale houbelec, prý tam je jiná
kultúra, které pohlavní zneužívání toleruje. V Kataru snad, ale u
nás ji netolerujeme! Tehdy Marie odstoupila! A proto ji mám považovat za
neschopnou?
salekiv
2020-04-04 13:40
Novotný, tak především jsem ZVS absolvoval také jako absolvent. Takže
o tom něco vím. Přímo s fyzickým odporem vzpomínám na nudné
nalejvárny marxismu-lenismu podávané furťáky, kteří snad ani
nedochodili základní školu. ZVS beru jako 1 naprosto ztracený rok.
Pokud byla armáda bojeschopná, proč nezasáhla proti cizím vetřelcům
v roce 1968. Rozdělení Československa nikomu nebrání ve styku Čechů
a Slováků. Sám mám z vysokoškolských studií pár slovenských
přátel. Na některých politických otázkách se ale neshodneme. Nevím,
proč tu stále vytahujete neschopnou Benešovou jako vaší spolužačkou.
To vám dodat důvěryhodnosti nebo co.
novotnyjaro
2020-04-04 13:24
Šálku, na rozdíl od vás, jsem absolvoval ZVS jako absolvent. Nikdy jsem
nepociťoval "lokajskou podřízenost Varšavské smlouvě! Jednalo se
jako rovný s rovným! A tehdy to byla v roce 1970 armáda, bojeschopná,
organizovaná, materiálně zabezpečená a hlavně věděla kde má být
připravená! Bylo to vidět na armádních cvičeních, spartakiádách,
soutěžích! Dnes máme armádu použitelnou tak snad na rozehnání 20
členné demonstrace. A kdo byl věští kolaborant, zda Češi, anebo
Slováci? Každý národ má své kolaboranty, a těch dnešních je daleko
víc jak za celé II. světové! Jestli se vrahové typu Mašínů
vyznamenávají jako hrdinové, zloději typu Kalouska jako úspešní
politici. Tak nevím! Ale co vím určité! Nenáviděl jste Husáka a dnes
nenávidíte Babiše, protože jsou to úspěšní politici. A vytahovat tu
jakousi Česko- slovenskou kartu je nebezpečné! Pro vás! My maturanti s
SVVŠ se každý rok setkáváme jednou v ČR a jednou v SR. Dva žijeme na
Slovensku a ostatní v ČR: Paní ministryně Benešová byla naší
spolužačkou a jsme na ni hrdi!
1 | 2 | 3
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.