Čína osočována neprávem!

Čínská lidová republika je neustále velmi programově většinovými sdělovacími prostředky lživě obviňována z toho, že je například původcem pandemie COVID-19, nebo že manipulovala s daty, zatajovala údajně reálná čísla o nakažených a dnes je opět zkresluje, protože má až moc podezřele dobré výsledky v boji s epidemií COVID-19. Manipulace a dezinformace vůči ČLR jsou sofistikovaně a systémově šířené právě těmi, kteří si přejí zastavit Čínu a její ekonomickou hegemonii a neuvědomují si, že tento proces nelze zastavit.

Zde jsou otázky předních světových médií a odpovídají na ně zástupci nebo mluvčí nejvyšších představitelů ministerstva zahraničních věcí Čínské lidové republiky. Udělejme si tedy obrázek sami. Zde jsou informace, na které máme právo, ale veřejnoprávní média a média hlavního proudu nám je záměrně zkreslují, zatajují, nebo je jednoduše neposkytují.

1. Bloomberg News: Zajímalo by nás, zda jste měli nějaký komentář k rozhodnutí prezidenta Trumpa přestat používat výraz »čínský virus«?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang: Čína už objasnila svůj postoj k původu viru. Odmítáme stigmatizaci Číny a tento postoj stále trvá. Virus nezná hranice a etnicitu. Virus lze porazit pouze společným úsilím celého lidstva. COVID-19 se rychle šíří v mnoha částech světa. Doufáme, že USA budou spolupracovat s Čínou a všichni se zapojí do společného boje proti pandemii a zajištění celosvětové bezpečnosti veřejného zdraví. (25. března 2020)

2. Čínský Review News: Někteří úředníci v několika zemích, včetně USA, se snaží obviňovat Čínu z pandemického ohniska, obvinit Čínu, že zakrývala skutečné případy infikovaných a šířila dezinformace o viru COVID-19. Řekli také, že s Čínou po pandemii budou účtovat. Jaká je vaše odpověď?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying: V současnosti COVID-19 zasáhl společnost po celém světě, zejména v Evropě a USA. Lidé ze všech zemí vyzývají k jednotě v boji proti pandemii, ale přesto někteří čas od času vykřikují podobné řeči, což neprospívá jednotě v boji proti pandemii. Chci zdůraznit několik bodů.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Geng Shuang.

Vzhledem k tomu, že nový koronavirus je neviditelný, jeho detekce, výzkum, testování a potvrzení přirozeně vyžaduje čas. Podle zpráv už 27. prosince 2019 ředitel oddělení respiračních služeb Zhang Jixian v nemocnici Hubei, integrované čínské a západní medicíny, ohlásil první tři podezřelé případy. Okamžitě 29. prosince zdravotnické výbory Hubei a Wu-chanu nařídily příslušným střediskům pro kontrolu a prevenci nemocí a nemocnicím provádět epidemiologické vyšetřování. Dne 30. prosince vydal obecní zdravotnický výbor Wu-chanu »naléhavé oznámení o léčbě pneumonie neznámé příčiny«. Čínská národní zdravotnická komise 31. prosince poslala do Wu-chanu skupinu odborníků, aby ji prozkoumala na místě. Dne 3. ledna 2020 začala Čína zasílat Světové zdravotnické organizaci (WHO) a dalším zemím oficiální elektronickou poštou veškeré aktuální informace o pandemii. Čínské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí 11. ledna uvedlo online pět celých genomových sekvencí nového koronaviru a sdílelo data s celým světem včetně WHO. Wu-chan byl 23. ledna hermeticky uzavřen a byla přijata nebývalá komplexní a velmi přísná opatření. Čínská vláda přijala rozhodná a tvrdá opatření už v nejranější možné době a Číňané byli v tomto boji sjednoceni proti zákeřné pandemii. Tato opatření a jednota zajistila v nejvyšší míře bezpečnost a zdraví Číňanů.

WHO sama potvrzuje, že rozhodná, účinná, včasná a tvrdá opatření, která byla přijata čínskou vládou, ochránila před infekcí desítky tisíc lidí. Náš otevřený, transparentní a odpovědný přístup byl mezinárodním společenstvím velmi vysoce oceňován.

3. Čínský Review News: Nemáme v úmyslu posoudit reakci jiných zemí na pandemii. Čína šla příkladem a, obrazně řečeno, předkoupila drahocenný čas pro celý svět, díky vlastnímu obrovskému úsilí. Jak tvrdí WHO, zahraniční vůdci, odborníci a média, měla takto možnost a čas k posílení a připravenosti na tuto situaci?

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Hua Chunying: Čína od 3. ledna pravidelně informuje USA o epidemiologické situaci. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) dne 7. ledna vydalo varování před cestou do Číny a Wu-chanu. Dále USA 25. ledna oznámily rozhodnutí uzavřít svůj konzulát ve Wu-chanu a stáhnout veškerý personál. Následně americká vláda zakázala 2. února vstup všech čínských státních příslušníků a cizinců, kteří byli v Číně za posledních 14 dní, na své území. Uplynulo tolik dní a někteří vládní politici v USA stále tvrdí, že za COVID-19 v USA by měla být odpovědna Čína. Přitom se necítí sami vinni a nemají ani sebemenší pocit studu? Snaží se přesunout největší pandemii století na Čínu a učinit z Číny hlavního viníka. Promiňte, tohle jednoduše odmítáme.

Pandemie je svým způsobem něco jako magické zrcadlo, které v plné míře odhaluje morálku a charakter některých politiků. Virus nezná žádnou ideologii, hranici nebo žádnou rasu. Osudy všech zemí světa jsou úzce propojeny. Nikdo nemůže si dovolit promarnit čas a zakrýt svou vlastní neodpovědnost tím, že pomlouvá ostatní nebo je obviňuje z vlastních pochybení. Jediným způsobem, jak porazit virus COVID-19, je otevřená solidarita a spolupráce.

Na virtuálním summitu G20 předložil čínský prezident Si Ťin-pching návrhy, jak překonat obtíže s tím spojené. V souladu s vizí společenství, se sdílenou budoucností pro lidstvo, by se Čína chtěla podělit o své zkušenosti a poznatky s COVID-19. Vést mezinárodní spolupráci a poskytnout co nejvíce pomoci zemím, které jsou v nouzi. To je to, co říkáme a co děláme. My budeme doufat, že někteří jednotlivci, stejně jako Komunistická strana Číny a čínská vláda, dají život lidí, zdraví a bezpečnost na první místo, opustí politickou zaujatost a aroganci a zaměří se na mezinárodní spolupráci v reakci na pandemii. (31. března 2020)

4. Global Times: The Spectator USA zveřejnil na svém webu 5. dubna článek, v němž se uvádí, že Čína nutí Itálii nakupovat zásoby potřebné proti koronaviru, které dříve darovala Pekingu. Italský novinář však zjistil, že po prošetření to byly falešné zprávy. Autor článku uvedl tvrzení, že »Čína přinutila Itálii, aby odkoupila svůj lékařský dar zpět« na základě slyšení a neověřitelných informací z třetích stran. Jaký je váš komentář k tomu?

Současný zástupce ředitele odboru informací čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian: Čína a Itálie jsou přátelé a důležití spolupracující partneři. Během obtížného období čínského boje proti COVID-19 Itálie podporovala Čínu různými způsoby. Od vypuknutí pandemie v Itálii pozorně sleduje Čína situaci v této zemi a poskytujeme pomoc italské straně, jak to naše kapacita umožňuje. Kromě asistence čínské vlády, naše lokality, podniky a lidé také poskytli Itálii velké množství nezbytně potřebných zdravotnických materiálů pro prevenci epidemie, jako jsou roušky, respirátory, ochranné obleky, ventilátory a testovací soupravy. Mezitím jsme také koordinovali úsilí o usnadnění italského nákupu zdravotnického materiálu z Číny na přímou žádost Itálie. Do Itálie byly vyslány tři skupiny čínských lékařských odborníků, aby se podělili o své zkušenosti a postupy. Čínská praxe tím dokazuje, co to znamená být přítelem v nouzi. Upřímně doufáme, že Itálie bude mít epidemii plně pod kontrolou a zajistí, aby zdraví lidí bylo chráněno v brzkém termínu. (7. dubna 2020)

5. Čínská Centrální Televize (CCTV): Téměř 100 bývalých vládních úředníků a odborníků v USA vydalo prohlášení vyzývající proti spolupráci mezi Čínou a USA v boji proti koronaviru. V prohlášení rovněž zdůraznili údajné problémy s Čínou, jako jsou počáteční utajování, pokračující nedostatek transparentnosti a její nedostatečná spolupráce s americkými a mezinárodními lékařskými úřady. Zajímalo by nás, jestli máte nějaký komentář?

Současný zástupce ředitele odboru informací čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian: Zaznamenali jsme toto prohlášení. Někteří vládní úředníci a odborníci v USA vyzývají ke spolupráci mezi Čínou a USA ve snaze bojovat proti COVID-19, o nichž se domnívají, že je velmi důležitá pro zabránění jejího dalšího šíření. Tento přístup je v souladu s racionálním uvažováním lidí s vizí nejen v Číně, USA ale i na širší mezinárodní úrovni. Tleskáme a vítáme tento přístup. Virus nezná hranice ani závody. Proto je to naše společná výzva, kterou lze vyřešit pouze prostřednictvím mezinárodního úsilí. V souladu s vizí společenství se sdílenou budoucností pro lidstvo bude Čína nadále posilovat spolupráci se všemi zeměmi včetně USA a přispívat k celosvětovému veřejnému zdraví. Prezident ČLR Si Ťin-pching a prezident USA Donald Trump nedávno uskutečnili dva telefonní hovory a společně dosáhli důležitého konsenzu o dvoustranné spolupráci v boji proti pandemii. Zdravotní úřady a odborníci obou stran byli v úzkém kontaktu a pořádali videokonference. Farmaceutické společnosti a vědci obou stran jsou ve vzájemném kontaktu a spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje vakcín a medicíny.

Některé pasáže, které byly zmíněny v tomto prohlášení, jako například počáteční utajení Číny a nedostatek transparentnosti, jsou však zcela nepravdivé. Čína byla, je a bude otevřená, transparentní a odpovědná od prvního vypuknutí epidemie COVID-19. Oznámili jsme vše WHO o této epidemii, sdíleli jsme genomové sekvenování viru, provedli mezinárodní spolupráci a pomohli ostatním postiženým zemím, a to v nejbližší možné době. Jde o jasná, mezinárodně uznávaná fakta, která nikdo nemůže popřít ani vymazat.

Boj proti COVID-19 by mohl sloužit jako platforma pro spolupráci mezi Čínou a USA. Stejně jako prezident Si Ťin-pching řekl prezidentovi Trumpovi v nedávném telefonním rozhovoru, že obě strany mohou těžit ze spolupráce a odstranit konfrontaci. Spolupráce je jedinou správnou volbou. Doufáme, že USA budou směřovat s Čínou ke stejnému cíli, řídit se konsenzem nejvyšších představitelů, posilovat protiepidemickou spolupráci, rozvíjet vztahy mezi Čínou a USA bez konfliktů nebo konfrontací, v duchu vzájemného respektu a oboustranně výhodné spolupráce, která může přinést lidem větší užitek v Číně i v USA a dalších zemích. (8. dubna 2020)

Roman BLAŠKO

FOTO – autor a archiv


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.8, celkem 76 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-04-23 11:38
A jste si sebou jist pane "Dvorak"?
jan.dvorak
2020-04-22 12:14
Měl jsem trochu pochybnosti, ale tato vyjádření několika čínských
potentátů mě ujistila, že ČLR nic nezanedbala ani netajila a je ze
všeho obviňována opravdu, ale opravdu nevinně...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.