Info pro čtenáře

Vážení čtenáři. Přecházíme na nový web, který je na adrese https://www.ihano.cz.

Tato adresa bude stále funkční, ale už ne aktuální. Bude fungovat jen jako archiv.

Přejděte na https://www.ihano.cz.

Reklama
--> 
Ilustrační FOTO - Pixabay

K usnesení EP o koordinovaných opatřeních EU v boji proti pandemii

Poslední dva dny se na mimořádném zasedání Evropského parlamentu hlasovalo mj. o rezoluci k současné krizi způsobené koronavirem. V té EP vyjádřil svůj názor na současnou situaci a formuloval své názory, co lze dělat teď i v budoucnu.

Ač rozhodně nesouhlasím se vším, co je v této rezoluci uvedeno, některé body dokonce silně odmítám, a proto jsem se také v hlasování zdržela. Níže nabízím 10 bodů, které lze vnímat pozitivně.

- EP vyjadřuje svůj hluboký zármutek nad ztrátou životů a lidskou tragédií, které pandemie způsobila Evropanům, jejich rodinám a lidem na celém světě

- EP si nesmírně váží všech těch, kteří v boji proti této pandemii stojí v první linii a neúnavně pracují

-  EP vyjadřuje upřímnou solidaritu s těmi, kteří přišli o práci a jimž pandemie narušila profesní život a zároveň žádá Evropskou komisi, aby spolu s členskými státy přijala veškerá opatření k tomu, aby se zachoval co největší počet pracovních míst

- EP trvá na tom, že orgány EU a členské státy musí zajistit, aby veřejná finanční podpora poskytovaná podnikům byla podmíněna tím, že tyto prostředky budou využity ve prospěch zaměstnanců a že firmy přijímající tuto pomoc se po celou dobu, kdy jim bude poskytována, zdrží vyplácení prémií vedoucím pracovníkům, daňových úniků, vyplácení dividend nebo zpětného odkupu akcií

- EP vyzývá Komisi, aby jako součást nového dlouhodobého rozpočtu EU navrhla rozsáhlý balíček investičních opatření k obnově a rekonstrukci evropského hospodářství

- EP požaduje podstatné rozšíření pravomocí a navýšení rozpočtových i lidských zdrojů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), aby mohlo koordinovat přijímání zdravotnických opatření v období krize

- EP navrhuje vytvoření Fondu solidarity EU pro onemocnění COVID-19 s prostředky ve výši alespoň 50 miliard eur, který by umožnil nutné investice do zdravotní péče ve všech členských státech (včetně budování infrastruktury)

- EP vyzývá členské státy a Komisi, aby podporovaly sociální dialog a kolektivní vyjednávání v reakci na krizi

- EP žádá Komisi, aby koordinovala opatření členských států namířená proti internetovým podvodníkům

- EP zdůrazňuje, že EU musí zahájit hlubokou reflexi na téma, jak být efektivnější a demokratičtější, a že současná krize pouze podtrhuje naléhavost takové reflexe.

(kk)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.4, celkem 18 hlasů.

(kk)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama