Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sdílená pracovní místa mají být na pracovištích běžná

Zakotvení sdílených pracovních míst, nová pravidla pro stanovení dovolené i podmínky vysílání pracovníků do zemí EU schválila včera Sněmovna 179 hlasy z 183 přítomných poslanců. Do vládní novely zákoníku práce přidala zavedení placeného volna navíc pro zaměstnance, působící na dětských táborech, a změnu výpočtu renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu.

Další poslanecké pozměňovací návrhy komora odmítla. Proti předloze v konečném hlasování nebyl nikdo, hlasování se zdrželi Vojtěch Filip, Leo Luzar (oba KSČM), Petr Dolínek (ČSSD) a Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Sdílené pracovní místo spočívá v tom, že se o jednu pozici dělí víc lidí s kratším úvazkem. Ministerstvo práce si od změny slibuje zlepšení zaměstnávání matek s malými dětmi či seniorů. Dovolená by se podle vlády neměla poskytovat za odpracované dny, ale za odpracovanou dobu. Spojovala by se tedy s týdenní pracovní dobou a odrazily by se v ní snížené úvazky. Část novely o vysílání pracovníků reaguje na evropský předpis, který má mj. omezit takzvaný sociální dumping s konkurováním nižší mzdou.

Komunisté měli k předloze výhrady, ale nakonec ji podpořili. »Rozumím tomu, že došlo k nějaké gentlemanské dohodě, ale mám obavy, že předkládaná novela, byť se tváří, že je pouze transpoziční směrnicí Rady EP, v tomto smyslu není upřímná,« podotkl předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny, předseda Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič (KSČM). Komunisté mají problém se sdíleným pracovním místem, a také s přepočtem kalendářní dovolené.

Předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny, předseda Odborového svazu Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič (KSČM).

»A co vidíme jako velice složité, je oblast naprosté změny přepočtu kalendářní dovolené. Nejde ani tak o to, že jsme navrhovali místo čtyřtýdenní pětitýdenní kalendářní dovolenou v samostatném zákoně... Předkládaný návrh vychází z toho, že dosavadní úprava bude 52týdenní. Je také na zamyšlení, že sám tento návrh počítá s diferenciací přepočtu kalendářní dovolené na určitý počet pracovního úvazku,« doplnil Grospič s tím, co KSČM v novele dále vadí.

Podle člena hospodářského výboru Lea Luzara (KSČM) se nabízí otázka, co byl ten uzavřený kompromis, protože všichni nemůžou být nikdy spokojeni, chtěl vědět, komu se ustoupilo, aby novela mohla být schválena. »Mně jako levicovému politikovi vždycky začne cinkat zvoneček v hlavě, když k zákoníku práce vyjádří kladné stanovisko zástupce ODS, protože od vzniku této strany je zákoník práce pro ni zcela oprávněně jako ‚červený prapor na býka‘. A je to zcela logické,« prohlásil. Takže naznačený kompromis většiny stran je podle něj diskutabilní.

»Myslím si, že ještě budeme diskutovat o tom, jak je institut sdíleného pracovního místa zneužíván vůči těm, kteří mají nejnižší příjmy, kteří budou vrženi do sociální nejistoty ne tím, že by sami chtěli a že by neměli srdce, aby se podělili se spoluzaměstnankyní o jedno pracovní místo, ale budou k tomu donuceni zaměstnavatelem a místo stávajících 20 tisíc budou najednou na 10 tisících,« zdůraznil své obavy Luzar.

Pět dní navíc pro lidi, kteří se věnují mládeži

Pětidenní placené volno pro zaměstnance, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež, prosadila skupina poslanců v čele s Janem Farským (STAN). Náhrada mzdy se má počítat nejvýše z průměru v národním hospodářství. Zaměstnavatelům ji má hradit stát, což si vyžádá asi 50 milionů korun ročně. Možnost využití už nyní zakotveného až třítýdenního neplaceného volna by se měla podle schválené úpravy rozšířit i na sportovní soustředění dětí a mládeže. Podmínkou pro získání týdne dovolené navíc by mělo podle předkladatelů být to, že zaměstnanec působí ve spolku, který je registrovaný minimálně pět let, a že se dobrovolnické činnosti věnuje minimálně rok.

»Průměrně každý dobrovolný trenér, vedoucí, instruktor ročně stráví 40 dnů činností. Ze strany státu by to byl vklad 50 milionů na podporu činnosti,« řekl Radek Zlesák (ANO). »I nadále bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda týden dovolené navíc zaměstnancům poskytne. Díky naší jednoduché změně bude ale k odměně výrazně motivován refundací nákladů státem,« uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.

Změnu výpočtu renty ze ztráty na výdělku po pracovním úrazu poslanci schválili na návrh Víta Kaňkovského (KDU-ČSL). Cílem je to, aby se lidem, kteří rentu pobírají, vyplatilo znovu pracovat i na hůře placených místech.

Dalším cílem vládní předlohy je snížit administrativu. Zaměstnavatelé by už nemuseli vydávat potvrzení o ukončení dohody o provedení práce. Dostávali by ho dál jen lidé se srážkami nebo s nemocenským pojištěním. Zákoník upravuje doručování písemností zaměstnancům i zaměstnavatelům. Situaci komplikovalo to, že si lidé poštu nepřebírali a že se firmy nenacházely na uvedené adrese z rejstříku. Nově se budou písemnosti považovat po určité lhůtě za doručené.

Zpřesnit se mají také podmínky pro výpověď, kterou dá pracovník kvůli přechodu na jinou práci. Novela by navíc zvýšila jednorázové odškodnění pozůstalých po pracovníkovi, který zemřel v práci, a úhradu za zřízení pomníku či desky. V případě odškodného místo jednorázové částky nejméně 240 tisíc korun by to měl být nejméně 20násobek průměrné mzdy. Pro stanovení sumy se má používat průměrný výdělek za první tři čtvrtletí předchozího roku. Nyní se na pomník poskytuje nejméně 20 tisíc korun, nově by to měl být aspoň 1,5násobek průměrné mzdy.

(ku, jad)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 4 hlasy.

(ku, jad)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.