Ilustrační FOTO - Pixabay

Kraj podá žalobu proti rozhodnutí ČBÚ

Jihomoravský kraj (JmK) podá žalobu proti rozhodnutí Českého báňského úřadu (ČBÚ), který povolil podnikateli těžbu štěrkopísku v blízkosti prameniště pitné vody pro 140 000 obyvatel Hodonínska.

»My komunisté žalobu podporujeme. V tomto sporu jsme vždy stáli na straně občanů a obcí. Jsme proti upřednostňování soukromých zájmů nad zájmem většiny obyvatel. Na jižní Moravě je voda z přírodních surovin to nejcennější, co máme. Vodu musíme chránit! K tomu ale musí zasáhnout Vláda ČR a Parlament ČR přijetím nového zákona o ochraně vodních zdrojů a pitné vody,« podotkl předseda komunistického klubu Zastupitelstva JmK Stanislav Navrkal.

Předseda komunistického klubu Zastupitelstva JmK Stanislav Navrkal.

»Odvolací orgán v odvolacím řízení řádně neposoudil argumenty, které Jihomoravský kraj uvedl ve svém odvolání, potvrdil rozhodnutí prvoinstančního orgánu a kraj má tak jedinou možnost, jak se domáhat ochrany svých práv, respektive práv svých obyvatel, a to podat žalobu proti správnímu rozhodnutí. Vzhledem k možným negativním právním následkům pravomocného rozhodnutí kraj současně požádal správní soud o přiznání odkladného účinku žalobě,« vysvětlil krajský radní Vít Rajtšlégr (ČSSD).

Jak dodal, JmK v celém dosavadním průběhu řízení prosazuje především ochranu vodárenských zdrojů, neboť území zamýšlené těžby spadá do ochranného pásma vodního zdroje Bzenec–komplex. »Což je nejvýznamnější zdroj podzemní vody v regionu jižní Moravy využívaný k hromadnému zásobování 140 000 obyvatel okresu Hodonín. Jde také o strategický vodní zdroj figurující v krizových plánech jako zdroj nouzového zásobování pitnou vodou pro Jihomoravský kraj. Ochrana vodního zdroje je jednoznačně veřejný zájmem. Těžba štěrkopísků jako nevyhrazeného nerostu je oproti tomu soukromý zájem žadatele o stanovení dobývacího prostoru. Pokud se dostane do střetu veřejný a soukromý zájem, stát musí zajistit potřebnou ochranu veřejného zájmu, což bohužel v tomto případě neučinil,« konstatoval radní.

V případě stanovení dobývacího prostoru jde o vysoce závažný zásah do území. »Už toto rozhodnutí znamená možnost využití území k těžbě, a to jednoznačně ve prospěch soukromého zájmu těžařské společnosti, kdy je reálná hrozba nevratného poškození či ohrožení významného zdroje pitné vody,« dodal Rajtšlégr.

Rozhodnutím ČBÚ z 19. května 2020 bylo zamítnuto odvolání Jmk a bylo potvrzeno rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, kterým byl stanoven dobývací prostor Uherský Ostroh na výhradním ložisku Moravský Písek organizaci České štěrkopísky, spol. s r. o. Současně byla tímto rozhodnutím zamítnuta i odvolání dalších 26 měst a obcí, společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., dvou spolků a jedné fyzické osoby.

(vž)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 11 hlasů.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.