Ústecký kraj chce odvolání Rafaje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyzvalo vládu k podání návrhu na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje. Kraj žádá o reformu rozhodovacích mechanismů v rámci úřadu.

»Zastupitelstvo zohlednilo zkušenosti Ústeckého i jiných krajů s přezkumnou činností ÚOHS v oblasti veřejných zakázek, která nezřídka vykazuje znaky svévole. ÚOHS v řadě případů postupuje netransparentně, bez kritického posouzení přebírá tvrzení různých stěžovatelů a diktuje zadavateli, jaké plnění by měl poptávat. Zadávací řízení jsou pak ze strany ÚOHS rušena mj. i kvůli legitimním požadavkům, které jsou na trhu běžné a pro dodavatele lehko splnitelné, popř. jsou zcela triviální. V důsledku toho jsou zadavatelé často nuceni poptávané plnění přizpůsobovat nikoliv svým potřebám, ale požadavkům dodavatelů, což popírá smysl veřejného zadávání, vede k plýtvání s veřejnými prostředky a zpravidla i k neúměrným průtahům,« řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek (KSČM).

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek (KSČM).

»Zadavatelé si neuvědomují, že smyslem zákona o zadávání veřejných zakázek je zajistit co nejširší soutěž o veřejnou zakázku. Pokud nastavením zadávacích podmínek omezují okruh dodavatelů, kteří se mohou zakázky zúčastnit, pak je zcela namístě, že úřad svým rozhodnutím uloží zadavateli nápravné opatření nebo pokutu,« uvedl ve vyjádření mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Ústecký kraj naposledy pořídil několik desítek autobusů a další chtěl koupit. Antimonopolní úřad ale nákup zastavil a kraj si je musel pronajmout.

U úřadu ale v současnosti běží i další řízení, které se Ústeckého kraje týká. »Lze se domnívat, že výzva Ústeckého kraje má sloužit pouze jako nátlak na předsedu ÚOHS, který bude v nejbližší době rozhodovat o rozkladu proti pokutě ve výši 18 milionů korun uložené Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Zadavatel v tomto případě uzavřel neoprávněně rámcové dohody a navazující kupní smlouvy na nákup autobusů v jednacím řízení bez uveřejnění a zcela tak vyloučil soutěž o zakázku,« dodal mluvčí ÚOHS.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje požaduje, aby vláda připravila návrh zákona, jehož předmětem bude systémová reforma rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS. Zároveň zastupitelstvo vyzvalo Asociaci krajů ČR, aby se na přípravě takové reformy podílela.

Předsedu ÚOHS na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky.

(zku)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 9 hlasů.

(zku)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.