Reklama
Otázky Haló novin pro poslance Stanislava Grospiče, místopředsedu ÚV KSČM

Pro podporu rozpočtu bude důležité druhé čtení

V rámci prvého čtení novely státního rozpočtu ČR jste zmínil řadu sociálních otázek i otázek pracovně právních. Co vás k tomu vedlo?

Máte pravdu. Není žádným tajemstvím, že se výkonný výbor a posléze ÚV KSČM rozhodl doporučit, poté, co vyslechl ministryni financí Alenu Schillerovou, nepodpořit navýšení státního rozpočtu o astronomických 500 miliard korun s tím, že 136 miliard nebylo v té době rozpočtováno do jednotlivých kapitol. Mezitím proběhla řada jednání mezi zástupci KSČM a hnutím ANO a bylo dosaženo shody v rozdělení této částky do konkrétních kapitol. Není tajemstvím, že v řadě případů bylo vyhověno KSČM a celkově částka 136 miliard pokrývá výrazné priority i volebního programu KSČM.

Rozpočet nebyl projednáván v legislativní nouzi, co o tom soudíte?

Byl to jeden z našich požadavků. Byl respektován a splněn. Jde o vytvoření alespoň minimálního prostoru diskuse v prvém – to máme již za sebou, druhém a třetím čtení. Myslím, že právě druhé čtení bude podstatné pro podporu či nepodporu KSČM, chystáme se načíst řadu pozměňujících návrhů. Například navýšit o dvě miliardy finanční příspěvek na platy zdravotních sester v sociálních službách. Ale to je jen jeden z příkladů.

Strana Pirátů bojovala a dle slov ministryně financí byla vyslyšena ve svém požadavku pomoci tzv. »dohodářům«. Jak se na toto díváte?

Nechci polemizovat o tom, že si i lidé, jež řeší svou životní situaci formou práce na dohodu o provedení pracovní činnosti či na dohodu o provedení práce zaslouží důstojnou odměnu a úhradu výpadku způsobeného nouzovým stavem, a tím vypnutím velké části naší české ekonomiky. O tom není správné polemizovat, tito lidé si tuto pomoc zaslouží. Tedy my i tento požadavek jako komunisté podpoříme.

Dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti se však nerovná konání práce na základě uzavření pracovního poměru?

Ano, to jsem také ve svém vystoupení zmínil. Zákoník práce tyto kategorie rozlišuje, a to je myslím z hlediska pracovního práva správné. Z pohledu komunistické strany i odborů jednoznačně preferujeme plnohodnotné uzavírání pracovních poměrů na dobu neurčitou, nebo alespoň na dobu určitou, tak aby tento pracovní poměr přinášel důstojné pokrytí základních životních potřeb a možnost vícestranného rozvoje nejen daného zaměstnance, ale i jeho rodiny, dětí. Na druhou stranu jsem kritizoval právě vládu za snahu pod tlakem Evropské unie stále více preferovat jiné formy pracovně právních vztahů, nejrůznější dohody, krácené pracovní úvazky. Pak se v případě pandemické krize spojené s nástupem krize hospodářského kapitalistického cyklu dostáváme do složité situace. Dnes je tedy třeba pomoci i »dohodářům«, u nichž se tímto řeší dorovnání výše příjmů alespoň na základní životní potřeby. Věřím, že jim tato pomoc nakonec bude vládou poskytnuta, hovoří se tuším o 31 tisících korun, což je symbolické a nezůstane jen u slibů. Nezapomínejme však zároveň na stovky a tisíce zaměstnanců, kteří kvůli krizi řeší existenční situaci z úplně jiného pohledu, a to možné ztráty zaměstnání.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.8, celkem 16 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


josefko
2020-06-27 12:23
Z rodící se podpory schodku 500 mld. nejsem nadšen. A už vůbec ne z
počátečního odmítavého naparování Filipa a Vostré, aby za 2,5 dne
obrátili kabát.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.