Reklama
Rozhovor Haló novin s Janem Dolečkem, kandidátem KSČM do Senátu ve volebním obvodu 78 – Zlín

Chci prosadit masovou výstavbu dostupných bytů

Nejste v politice žádným nováčkem, nicméně dovolte otázku: co vás motivovalo k tomu, abyste se angažoval právě v KSČM?

Nikdy mne ani nenapadlo, že bych mohl být v jiné než komunistické straně. Také se mi líbí, že komunistická strana je jediná strana, která má filozofickou podstatu a základní myšlenku. Je to velice osvěžující ve srovnání s komerčními projekty v politice.

Jak by vám v Senátu pomohly zkušenosti z dosavadní politické práce?

Senát je strážcem ústavy. Byl jsem mnohokrát svědkem, jak prudké změny ve velice krátkém čase způsobily mnoho škod. Proto bych rád byl součástí snahy o kultivaci politického prostoru, ale bez demolice toho dobrého, co máme.

Co byste chtěl v případě zvolení ve svém volebním obvodu změnit, s jakými prioritami jdete do voleb?

Mou jednoznačnou prioritou je vyvinout maximální úsilí pro zahájení masové výstavby dostupných bytů. Měla by to být páteř snažení na komunální úrovni ve všech krajích, městech a obcích, silně a aktivně podporovaná vládou a všemi relevantními institucemi.

Dalším důležitým bodem jsou exekuce. Mám v programu zrušit všechny exekuce starší pěti let. Není možné nechat lidi žít lapené v dluhových pastích. Také systém exekucí je nanejvýš nespravedlivý. Samotný dluh se platí úplně nakonec, i když vzniknul jako první. To je veliká systémová nespravedlnost, kdy pod pláštíkem hájení práv věřitelů se realizují nepřiměřené poplatky a platby exekutorům a právníkům, taky státu (DPH) a na samotné věřitele často nezbude.

Také považuji za velice důležité snížení daňové zátěže pracujících. Zde navrhuji zavedení složky diet jako součástí platu všech zaměstnanců. Diety by pak byly přímým nákladem zaměstnavatele a tím by se velice snadno a jednoduše snížilo nepřiměřené zdanění pracujících, bez nutnosti rozsáhlých legislativních změn.

Co by zvolení znamenalo pro vaši rodinu, jak přijala to, že jste se stal kandidátem do Senátu?

Všichni členové rodiny jsou dost zaměstnaní vlastními činnostmi. Děti jsou už dospělé. Pokud se otevře tato kapitola mého života, bude to hlavně znamenat možnost využít nabyté zkušenosti k něčemu užitečnému a společensky prospěšnému. Jinak největší radost z mojí kandidatury měla moje nejmladší dcera. Ta se už vidí v Praze. Snažím se ji oparně upozorňovat, že poslední slovo budou mít voliči.

Popusťte uzdu fantazii, jak by podle vašich představ měl váš volební obvod v budoucnu vypadat, abyste byl spokojen?

Budu spokojen, až v mém volebním obvodě nebude nikdo v dluhové pasti. Lidé budou mít dobré platy za odvedenou práci a v každém městě a obci bude probíhat nebo bude dokončena výstavba obecních bytů. Bydlení bude dostupné a levné. Pokud budou mladí lidé chtít začít společný život, budou si moci snadno pronajmout byt a nebudou závislí na podpoře od rodičů. Justice bude přehledná, pochopitelná a spravedlivá. Řádný občan bude mít zastání u státních orgánů a úředníci budou milí a vstřícní. Nebude zbytečná byrokracie, a pokud má někdo na něco nárok, nebude se muset doprošovat arogantního úředníka.

Mohl byste pojmenovat, co vnímáte jako současné největší problémy Zlína?

Je to otázka vlastnictví strategické infrastruktury. Ta se musí navrátit zpět státu. Současný stav generuje příliš vysoké ceny vody a dalších služeb pro občany. Není žádná výhoda, když vodovod ve městě vlastní zahraniční firma.

Poté je to ta zmiňovaná výstavba bytů. Možnost dostupného bydlení je na začátku všeho, to je asi každému jasné. Je nutno intenzivně pracovat na zlepšení současného stavu, kdy nájmy šplhají až do nebe.

Ve Zlíně v současnosti probíhá široká diskuse o výstavbě nové nemocnice. Snaha utratit peníze určené na péči o pacienty za beton staveb je velice nešťastná. Tady bude potřeba hodně úsilí, aby rozum zvítězil a megalomanství současného hejtmana bylo zkroceno.

Jakou životní moudrostí se snažíte řídit?

Osobně se mi velice líbí rada neznámého eskymáka: »Nejez žlutý sníh.«

Životní motto je také jasné už od mých mladých let: »Musíme hrát s tím, co máme.« Žádné výmluvy, žádné stěžování, udělat poctivě maximum co je v mých silách s tím, co je k dispozici. Potom mohu žít v klidu a zažít alespoň krátké okamžiky spokojenosti.

Účast voličů ve volbách do Senátu nebývá vysoká. Co si o tom myslíte?

Rád bych vzkázal všem: Přijďte k volbám. Letos v říjnu budou volby mimořádně důležité. Společnost stojí na křižovatce a některé cesty vedou na ponurá a smutná místa. Lidé, máte ve svých rukou možnost rozhodnout, jaká budoucí přítomnost se stane realitou. Nenechte tuto příležitost uplynout. Budoucnost může patřit nám všem, nejen úzké skupince samozvaných elit.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.6, celkem 32 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.