Stezka malířů a sochařů v Brně

Novou poznávací stezku, tentokrát malířů a sochařů z konce 19. a 20. století, otevřeli pro veřejnost na Ústředním hřbitově (ÚH) v Brně.

V první polovině minulého století to byli často moravští Němci, v cizině známí a věhlasní, avšak doma po druhé světové válce vyřazení z paměti národa. Pro druhou půli minulého století byly vybrány do souboru umělecké osobnosti, které se příliš nepříčí současnému pravicovému společenskému vnímání světa. Pro některé návštěvníky jde o znovu objevené, zapomenuté předky-umělce a tvůrce historie zemské metropole, později regionálního města. Avšak bez znalosti vlastní minulosti lze těžko vymýšlet a rozvíjet budoucnost Brna!

Ředitelka městské společnosti Správa hřbitovů města Brna Alena Říhová uvedla, že návštěvníci hřbitova převezmou při jeho vchodu z orientační tabule do svého chytrého mobilu kód a nechají se navigovat k procházce. Na konkrétních místech kliknou a dovědí se informace o konkrétní osobě. Pracovníci brněnských hřbitovů, tvůrci Encyklopedie města Brna, magistrátní informatici a další odborníci postupně kompletují další naučné stezky, aby parkově upravený hřbitov neměl jen smuteční, pietní výraz, ale i vzdělávací a inspirační pohled na již zesnulé brněnské architekty, umělce, politiky, nositele kulturní osvěty.

Významných malířů a sochařů odpočívá na ÚH asi padesát. Všechny nelze během třeba jednohodinové procházky po trase areálem hřbitova obejít. Organizátoři proto vybrali polovinu výrazných brněnských malířů a sochařů 19. i 20. století a jejich hroby propojili návštěvnickou trasou na plánku hřbitova. Řada německy mluvících, kdysi slavných Brňanů, je dnes zapomenuta. Zbylo po nich hrobů poskrovnu, protože po druhé světové válce byly zlikvidovány. K těm, co zůstaly, patří např. hrob Gustava Lindenthala vedle smuteční síně při Vídeňské ulici. Jde o kdysi věhlasného stavitele mostů v USA. V Americe se dodnes uděluje velkým stavitelům Cena G. Lindenthala. Že má hrob v Brně, ví málokdo.

Nebo sochař Konrad Babraj, který ozdobil např. brněnské hotely Continental, International a další plastikami s náznaky ženského těla. Jeho tehdejší manželka, slavná herečka Vlasta Chramostová, tvrdila, že při vzniku těchto soch byla Babrajovi předlohou. V Čestném kruhu hrobů osobností na ÚH je zde místo posledního odpočinku malíře vedut a divadelního scénografa, známého tvůrce obrazových pohledů na Brno Eduarda Miléna. Tvůrci průvodců po ÚH připravují napříště stezku spisovatelů a básníků. Z hrobů v Čestném kruhu bezesporu bude v nové stezce hrob básníka Jana Skácela. Zato do kolekce hrobů slavných malířů a sochařů zapadl jeho bratr (je ve stejném hrobovém místě jako jeho bratr Jan, avšak označení tam chybí) Petr Skácel, který přispěl do pestré palety moderní malby 20. století. V nedalekém sousedství je i hrob moderního malíře, národního umělce Karla Procházky a jeho manželky - zasloužilé umělkyně Linky Procházkové.

(vž)

FOTO - Václav ŽALUD


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 4 hlasy.

(vž)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.