… až bude znovu stát

Koronavirus je pryč. Už není a nebude. Žádná druhá vlna. Všechno je jinak. Nebýt kardinála Duky, nedozvěděli bychom se to. Vláda nám podstatná fakta zamlčuje. Proto při »své promluvě« samotný Jaroslav Dominik Duka musel zahřímat. Velmi rozčilen nám sdělil, že »není náhodou, že nejvíce případů je právě v Praze. Je to trest za naši nesvornost… Pandemie pomine teprve tehdy, až bude sloup (myšlen Mariánský – pozn. aut.) znovu stát«.

A skutečně. Stal se zázrak. Mariánský sloup stojí, pandemie jeho znovustavbě pomohla, protože nikdo se neodvážil demonstrovat proti jeho dokončení a později ani proti jeho svěcení, nebo jak se tomu »polití kropenkou« říká. Duka »má právo« to říkat. Je přece dominikán. Něco víc, než být členem jiného mnišského řádu. Když v roce 1216 dostal tento řád od papeže požehnání, měl za úkol kázat, obracet na pravou víru, zpovídat věřící a působit všemi způsoby proti herezi, tedy jinému výkladu katolických postulátů, než si přál bohatý Řím, stát samotného papeže.

V téže době na IV. lateránském koncilu (1215) se dostalo i na inkvizici a její práva. Hlavními inkvizitory se postupně stali dominikáni. Řád, který neměl horovat po majetku, jeho členové měli být chudí, se postupně stával bohatým. Z almužen to pochopitelně nebylo. Že by dnes jeho členové prosazovali chudobu? Jestliže by tomu tak bylo, proč dominikán Duka se tak zasazoval o převzetí Svatovítské katedrály církví? Proč i snaha získat co nejvíce peněz a otevřená nenávist proti těm, kteří se postavili proti tzv. restituci církevního majetku provedené tak, že stát vždycky tratil a církev vždy získala už jen tím, že nikdo neví, jak byly »újmy« spočítány?

Že COVID-19 v létě poněkud ustoupí, se vědělo i před dostavbou »sloupu«. Věděl to i Duka. Proto vláda rozvolňovala svá opatření. Že v Praze, kde je sdruženo nejvíce lidí na jeden čtvereční kilometr a kam se sbíhají nitky odevšad, se větší nárůst nemoci předpokládal, nebylo třeba nijak spojovat s »Božím varováním«, ani s pokynem »shůry«. Dnes už Mariánský sloup stojí. V Praze bylo tedy možné počítat s tím, že pandemie skončí. Bůh to způsobil, ne lékaři, sestry a další. Bůh Duka – jak to krásně zní! Zatím však jsou stále ještě nemocní, nejen v Praze, i když jde o omezená ohniska.

Ze slov primase Duky mně ovšem vyplývá, že stejně tam na Karvinsku, Liberecku, Domažlicku, Olomoucku, jsou lidí nesvorní a nedržící se Boha, a všechny tedy zasáhl »trest boží«. Pražanů se týká svržený Mariánský sloup a jeho znovuobnovení. A ti ostatní? Jistě mají také své hříchy. Jen Duka o nich nemluvil. Nebo pro tato místa má pan kardinál své další vysvětlení, které nám zamlčel?

Jenže zapomněl, že není už doba »falešných proroků« a že on není papežem, jemuž je podle Prvního vatikánského koncilu z roku 1870 přiřčena neomylnost. To bývalo. Není neomylný, není »prorokem«, který si může vymýšlet leccos. Zázraky se nedějí, i když je církev katolická stále preferuje. Jinak by totiž její existence nemohla mít smysl a i o Bohu by bylo lze pochybovat. Ale že by dostavba Mariánského sloupu znamenala nějaký zázrak, je - s odpuštěním – pitomost.

Já proto, na rozdíl od pana Duky, věřím lékařům. Jen ti totiž dělají zázraky. A v době pandemie je dělali, a dělají.

Jaroslav KOJZAR


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.6, celkem 93 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


joska.korinek
2020-07-08 11:18
velkymaxmilian – Vaše „glosy“ již nejsou jen poštěkáváním
namyšlené dogy. Postupem času je stále zřetelněji cítit
„zhrzenost“ s tím, že vás nikdo nemá za genia (vždyť vás
nechtěli ani v nicotných novinách), a tak si to kompenzujete tím, že
ostatní snížujete a haníte. Ani bych se nedivil, kdybyste byl, stejně
jako jarprchal43, kdysi v KSČ.
jarprchal43
2020-07-07 23:17
marin - František Ladislav Rieger (nikoliv Riegr) nebyl vězněn, byl
pouze čtrnáct dní ve vyšetřovací vazbě, což ovšem nijak
nepoškodilo jeho téměř celoživotní politickou kariéru. Vězněn
nebyl ani Karel Havlíček Borovský; toho poslala rakouská vláda do tzv.
vyhnanství do horského střediska Brixenu, kde s ním mohly pobývat
manželka s dcerou a s apanáží pět set zlatých ročně (což byl
pětinásobek platu dělníka a čtyřnásobek platu učitele) psal v
poklidu protirakouské básně.
rosemil71
2020-07-07 20:26
Maxi,mravní úpadek společnosti,jak tomu říkáte,začal již v r.91
atentátem na p.Svobodu.Byl někdo potrestán?Pokud vím,tak ne.Čest
demokracii.
svaty_vaclav
2020-07-07 18:12
Pane rosemil71 13:07, řekl jste jen pár slov, ale sedí jako pr3del na
hrnci.
hajek.jiri51
2020-07-07 16:41
Ta Maximiliánova "lůza" jen zrealizovala to, co požadoval a
schválil každý soudný Čech, který poznal pobělohorskou historii
českého národa a způsoby konglomerátu hansbursko-katolické klaky,
která 200 let loupila majetky protestatntských vyhnanců z vlastní
země. Totéž si ostatné zopákovala v zkráceném konaní nedávno,
cestou zlodějského restitučního zákona. A zase cestou vztýčení
Váňova OBI paskvilu dala českému národu s výsměchem patřičně drze
najevo. Ale rychlá práce, planá práce. ˇUčastníci
"svěcení" toho neřádu by si ho hned na místě měli rozebrat
na suvernýry a Staroměstké náměstí zase uklidit.
hajek.jiri51
2020-07-07 16:00
Štekat tady může pouze VM. Ostatní jsou pod něčím bdělým
dohledem...
marin
2020-07-07 14:04
Měli bychom se dívat na události z pohledu jejich času, ale ne jen
tam, kde se nám to zrovna hodí. Svádět stržení Mariánského sloupu
na momentální hnutí mysli někoho,to je křivení minulosti stejným
způsobem, jako to dělal minulý režim. Pro část národa, včetně
Masaryka představoval symbol předchozí poroby,rekatolizace a poměrů
v Rakousku, kde byli političtí vězňové - Riegr, Havlíček atd
. "Obnovení Mariánského sloupu v Praze ukazují, že hlavní
společnou hodnotou dneška je to, že žádné společné hodnoty nemáme.
"
velkymaxmilian
2020-07-07 13:29
@rosemil71: K inkontinenci mám hodně daleko, plně s vámi souhlasím,
že dnes jsou na programu mnohonásobně důležitější věci, které
souvisejí s "koronovirovým"výpadkem ekonomiky, ale i signály
mravního úpadku společnosti, o tom žádná. Proto je neuvěřitelné co
v kauze znovuobnovení Mariánského sloupu předvádějí redakční
"flašinetáři" v Haló novinách. Idiocii diskutérů, kteří
to žerou s i s navijákem se dobře normální lidé baví. Věřím, že
svými reakcemi si vyskočové, hájkové,šlechtové, markové a další
pomatenci s prošlou expirační dobou, zatlučou další hřebíčky do
svých rakví blbosti...
rosemil71
2020-07-07 13:07
Maxi,Vy se nám tady z toho sloupu snad i pomočíte.Jako kdyby nebyly
důležitější věci.
velkymaxmilian
2020-07-07 11:31
Autorovi uniklo, že replika Mariánského sloupu z hutě akademického
sochaře Petra Váňi z Karlíku na svěcení teprve čeká. Stane se tak
v den významného církevního svátku, kterým je „Nanebevstoupení
Panny Marie“. Je ukázkou kulturnosti, nebo naopak primitivismu, (ne)
vědět, že se jedná o 15. srpen, letos připadne na sobotu, tedy na
víkend. Je to záruka, že cestu na Staroměstské náměstí najdou nejen
poutníci z Čech, Moravy a Slezska, ale všichni slušní lidé, kterým
je cizí vandalismus a historický primitivismus, který zde v listopadu
1918 spáchala žižkovská lůza. Je štěstím, že policie tehdy
dokázala zabránit tomuto dobytku ve vandalismu pokračovat svržením
barokních soch z Karlova mostu do Vltavy. Jejich pohrobci žijí
dodnes,výmluvné je používat termín „Váňův sloup“, nebo sloup z
OBI, což vypadlo z huby Apoleny Rychlíkové v jejím pamfletu v ALARMU ze
dne 5.6.2020. Dvě věci jsou jisté , příští měsíc se na
Staroměstském náměstí při slavnostní svěcením sloupu sejde mnohem
více lidí než když zde 23.února 1948 žvanil z balkonu paláce
Kinských soudruh Klement Gottwald. a zde na rozdíl od
„Internacionály“, za zvuku zvonů zazní velebné : “Salve Regina
Mater misericordiae vita, dulceto et spes nostra, salve“...
jmarek3
2020-07-07 10:40
Národ musí projít celou demokratickou čističkou, aby pochopil co byl
socialismus a co je nyní kapitalismus. Projev fašismu nějak patří k
demokracii a svobodě. Nyní bude záležet na vládnoucí garnituře, kam
se společnost posune.
svaty_vaclav
2020-07-07 09:11
Není nic jednoduššího, než Váňův sloup demontovat a ze
Staroměstského náměstí odklidit někam do sklepa. Zkušenosti s
demontážemi v Praze jsou, Kolář poradí. Stejně k tomu jednou dojde a
sloup z OBI zmizí. Nebo se toho ujme nějaký nový Franta Sauer, budiž
mu země lehká.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.