Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Drahé léky by mohly být dostupnější

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví, má změnit úhrady moderních léků, dohodovací řízení nebo práci revizních lékařů zdravotních pojišťoven. Přidá také zdravotním sestrám možnost předepisovat některé pomůcky a praktických lékařům nové léky.

Zákon by se měl změnit od roku 2022, veřejné zdravotní pojištění budou v návrhu zakotvené změny stát zhruba 100 milionů korun navíc. Mění se několik desítek z 61 paragrafů zákona, podle ministerstva jde o největší novelu nejméně od roku 2007. Za nejzásadnější změnu ministr považuje změny úhrad drahých inovativních léčiv a přípravků na vzácná onemocnění z veřejného zdravotního pojištění. Pro pacienty by měla být moderní léčiva podle něj dostupnější.

»Pacientů se vzácným onemocněním je málo a někdy se tak nepodaří shromáždit dostatek dat z reálné klinické praxe, podle nichž můžeme lék standardně zhodnotit,« uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO). Vzácné onemocnění je takové, kterým trpí jeden člověk z 5000. Podle předsedkyně České asociace pro vzácná onemocnění Anny Arellanesové jsou právě pacienti a jejich rodiny největšími odborníky na dané nemoci. Vítá proto jejich možnost podílet se na jednáních o úhradách léků.

Paragraf 16

Nové léky dostávají v současné době dočasnou úhradu na tři roky. Nově to bude na pět let a potom se jejich účinnost vyhodnotí. I kdyby úhradu z veřejného zdravotního pojištění po pěti letech lék nezískal, pacienti, kteří ho už dostávali, a fungoval jim dobře, ho budou moci užívat i nadále. Platit jim ho nebude pojišťovna, ale výrobce.

V současné době nemocní často žádají, aby jim drahé moderní léky pojišťovny hradily na v zákoně uvedenou výjimku, takzvaný paragraf 16. Změny by měly eliminovat asi třetinu těchto žádostí, kterých je podle náměstkyně ministra Heleny Rögnerové asi 450 000 za rok. Pojišťovny jich kladně vyřizují kolem 90 procent a platí za ně přes dvě miliardy korun za rok.

Nově budou brát v potaz názory komise složené z odborníků, která lék posoudí pro celou skupinu pacientů. »Pokud komise sezná, že daný lék je skutečně přínosem pro pacienty, vydá stanovisko, které je závazné, a Státní ústav pro kontrolu léčiv pak přizná úhradu,« dodal ministr.

Novela chce také sjednotit rozhodování pojišťoven o těchto žádostech. Dosud je posuzoval revizní lékař, který často nebyl odborníkem na danou specializaci.

Místo soudů revizní komise

Neúspěšní pacienti se často obraceli na soudy, které nerozhodovaly jednotně. Nově bude proces běžným správním řízením. Každá pojišťovna zřídí odvolací orgán - revizní komisi, jejímiž členy budou zástupci lékařských společností i ministerstva.

Zákon podle ministra upraví také proces dohodovacího řízení, ve kterém zástupci jednotlivých segmentů zdravotní péče vyjednávají se zdravotními pojišťovnami. Ministerstvo se zaměří na jednotlivé vyjednávače a platnost jejich plných mocí. Chce také více zveřejňovat protokoly z jednání. Mění také úhrady některých zdravotnických prostředků, část budou moci předepisovat i sestry.


Pacienti musejí mít přístup k moderní nákladné léčbě

Otázky Haló novin pro Soňu Markovou, stínovou ministryni zdravotnictví za KSČM

Je novela zákona skutečně nutná? Co ještě by pacientům měla přinést kromě změn zmiňovaných ministrem Vojtěchem?

Novela zákona je dlouho slibovaná a potřebná, nejen v oblasti řešení proplácení péče podle paragrafu 16. Sjednocení procesu rozhodování jednotlivých pojišťoven o mimořádných úhradách je důležité především pro pojištěnce, protože by se měli rychleji dostat k proplacení potřebné péče. Neúspěšní pacienti se dnes často obracejí na soudy, které ale rozhodují ve stejné věci různě. Je otázkou, jestli zřízení odvolacího orgánu, revizní komise, kterou bude muset zdravotní pojišťovna zřídit z odborníků mimo pojišťovnu, skutečně pomůže. Doufejme, že dojde i k avizovanému snížení administrativy. Vítám, že se lidé se zdravotním postižením dočkají dalších hrazených zdravotnických prostředků. Jde např. o sluchadla, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii nebo vybavení pro domácí umělou plicní ventilaci. Někde dojde i k navýšení úhrad a počtu kusů. Tady by se ale mělo důsledně vycházet z potřeb pacientů, kteří jsou v tuto chvíli pouze poradním orgánem, a pacientské organizace, jejich kompetence a financování, dosud nemáme zakotveny v zákoně.

Návrh přináší změny i v hrazení péče pro pacienty s vážnými ortodontickými vadami a dostupnější by měly být i jiné než základní zubní náhrady. I přesto však zůstává zubní péče pro pacienty méně dostupná vzhledem k požadované vysoké spoluúčasti. Nejsem si úplně jista tím, že pouhé zveřejnění seznamů účastníků dohodovacího řízení a protokolů o výsledku tohoto řízení pomůže zlepšit výsledek dohod o úhradách péče mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Pokud totiž nebude v systému veřejného zdravotního pojištění dostatek finančních prostředků, budou problémy s dostupností zdravotní péče pokračovat.

Je podle vás změna kompetencí sester dostatečná, nemohly by mít ještě »volnější ruce«?

O nutnosti přidat kompetence sestrám se hovoří již dlouho a je to součást snahy posílit postavení nelékařských povolání. Tím by mohlo dojít k zatraktivnění oboru a dostat více tolik potřebných sester do zdravotnictví. Možnost samostatně předepisovat inkontinenční a stomické pomůcky je první vlaštovkou, ale chybí systémové řešení celé problematiky, především v oblasti katastrofálního nedostatku sester v akutní lůžkové péči. Kromě toho by novela měla přinést i posílení role praktických lékařů, kteří by mohli předepisovat některé pomůcky pro diabetiky, antidekubitní matrace a podložky nebo různé fixační ortézy. I to je krok správným směrem, ale bohužel ne úplné řešení dlouhodobého regionálního nedostatku praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost.

Drahé léky na vzácná onemocnění jsou citlivým tématem, zvláště pokud jde o děti. Na jednotlivých případech se pasou média, pořádají se sbírky… Vyřeší to novela, nebo by se měla přijmout jiná opatření?

V současné době je vstup inovativních léčiv do systému veřejného zdravotního pojištění skutečně většinou pomalý a složitý. Současný systém byl totiž nastaven před 13 lety a změny jsou tedy více než potřebné. Je třeba akcentovat nejen úspory v tomto vysoce finančně náročném segmentu, ale především dostupnost léčiv pro pacienty. Čas ukáže, jestli řešení navrhované ministerstvem, tedy vznik kolektivního poradního orgánu ze zástupců pojišťoven, odborných společností a pacientů, bude účinné a celý proces schvalování úhrad se skutečně zefektivní a zkrátí. Za velmi důležité považuji, že bude stanovena delší doba pro dočasnou úhradu a závazek dodavatele vysoce inovativních léčivých přípravků doléčit pacienty i v případech, kdy tato lhůta uplyne a léčivý přípravek nevstoupí do standardní úhrady. Prvořadým úkolem vždy musí být přístup pacientů k moderní nákladné léčbě. Novela jistě nevyřeší všechny dlouhodobé problémy, ale má ambici prvního krůčku.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 7 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


famm
2020-08-30 10:24
Cenu léků by snížilo zestátnění na základě proběhlého
všeobecného referenda. Farmaceutické firmy mají zájem léčit, ne
vyléčit (zisk má přednost)
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.