Reklama
Rozhovor Haló novin se Zdeňkem Stříteckým, kandidátem do Senátu ve volebním obvodu 51 – Žďár nad Sázavou

Smyslem života není být boháčem v rozkradené zemi

Jste kandidátem KSČM do Senátu. Mohu vás požádat o krátké osobní představení?

Je mi 50 let, pracuji jako podnikový právník. Žiji na Vysočině v obci Trnava. Vysočinu považuji za svůj domov a udělám vše pro to, aby byla krásným místem pro život i pro budoucí generace.

Co vás motivovalo jít aktivně do politiky?

Do politiky přicházím z běžného života a praxe. Nejsem tudíž deformovaný odtržením od reality jako někteří současní politici. Vím, co národ trápí a co je třeba zlepšovat. Daně a ceny zboží neustále rostou, ale stát se stejně propadá do čím dál větších dluhů. Musíme demokraticky správcům státu říci: »Dost rabování země, více už od pracujících nedostanete.« Máme jedno z nejvyšších daňových zatížení a přitom jedny z nejnižších mezd v Evropě. Česká specialita – »chudý pracující« musí skončit!

Živnostníci a podnikatelé jsou podrobeni nevídané byrokratické zátěži. Jsem pro uzákonění pravidla, že v případě neúmyslného provinění podnikatele bude mít kontrolní orgán před uvalením sankce poučovací povinnost a povinnost poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě podle jeho poučení. Moje vzdělání, životní zkušenosti a získané dovednosti jsou zárukou, že stanovených politických cílů jsem schopen dosáhnout. Co mě velice zavazuje je skutečnost, že s návrhem, abych kandidoval v senátních volbách, přišli lidé, kteří znají mé názory a postoje, nikoli já. Všichni vědí, že i když si současného vedení KSČM vážím pro jejich dlouhodobé důstojné a seriózní vystupování, jsem kritikem tolerance současné vlády a slabé obhajoby přínosu komunistů ve vývoji republiky. To, že mě členové KSČM sami navrhli, je jednoznačný důkaz demokracie a svobody vyjadřování názorů uvnitř KSČM. Ač občas vidíme různé cesty k dosažení cíle, tak cíl máme společný – sociálně harmonickou a šťastnou společnost s udržitelným tempem růstu ve vztahu k životnímu prostředí.

Jaký názor máte na současnou vládu?

Musím uznat, že rozhodování KSČM o toleranci vlády muselo být těžké a pokud vím, nebylo přijato jednohlasně. Hrozba vlády stran, které např. v minulosti vyrabovaly republiku v rámci divoké privatizace a stran, které se účastní schůzí Sudetoněmeckého landsmanšaftu, usilují o »prolomení« Benešových dekretů apod., se zdála ještě horší variantou pro republiku než současná vláda. To, že ji tolerujeme, však neznamená, že ji nebudeme konstruktivně kritizovat. A znovu říkám, oceňuji vedení strany, které konstruktivní a odůvodněnou kritiku nijak necenzuruje.

Tím, že KSČM je opatrně mimo vládu (jen ji tiše toleruje), je ale vše, co se komunistům podaří prosadit, připočítáváno k dobru vládě a činnost komunistů tak není moc vidět.

Kandidujete na Žďársku, ale žijete v okrese Třebíč. Nemůže to pro vás být handicap? Znáte dobře potřeby a problémy regionu?

Vysočina je jen jedna. Dlouhé roky jsem jako horolezec trávil pravidelně víkendy na Drátníku a Čtyřech palicích ve Žďárských vrších. Máme ve Žďáře nad Sázavou rodinu a přátele. Když k moři, tak jedině k tomu našemu – Velké Dářko. S kandidátem do krajského zastupitelstva Kamilem Vejvodou nás pojí opravdu pevné přátelství a díky němu mám informace o problémech regionu z první ruky. Navíc bydlím v Trnavě pouhých sedm kilometrů od hranice okresu Žďár nad Sázavou, takže jsem z regionu.

S jakým osobním motem a cílem jdete do voleb?

Na celostátní úrovni musíme snížit daně a odvody zaměstnancům i zaměstnavatelům a obnovit podmínky pro bezpečné a svobodné podnikání. Dále chci obnovit právo na referendum (všelidové hlasování) o zásadních státních otázkách. Současná totálně »zastupitelská demokracie« umožňuje politická rozhodnutí i proti většinovým zájmům národa. Stav, kdy jednou za čtyři roky si majetkové elity skrz volební superkampaň s nevymahatelnými sliby »koupí« vládu nad touto zemí včetně správy jejího majetku a republiku pak nerušeně rabují, je pro republiku zničující. Žijeme si nyní dobře jen díky tomu, že žijeme na dluh, který my současníci zjevně nezaplatíme. Tyto dluhy tak padnou na naše děti. I největší naši kritici nemohou vyvrátit fakt, že se dnes děti rodí jako spoludlužníci vyrabované kolonie.

Na regionální úrovni budu hlasitým ochráncem Vysočiny. Podle mého je to jedno z nejkrásnějších míst pro život s tím, že Ždárské vrchy a příroda tady je vůbec to nejkrásnější. Potřebujeme v regionu vytvářet příznivé podmínky pro pracovní příležitosti, podporu venkova a odpovědný přístup k vodnímu hospodářství. Jsem ve velice úzkém a pravidelném kontaktu s kandidáty do krajského zastupitelstva, a pokud uspějeme, bude tato pevná spolupráce pokračovat i po úspěšných volbách.

Na Vysočině hrozí založení úložiště jaderného odpadu. Jsem proti těmto úložištím kdekoli na Vysočině. Zvýšený výskyt radonu v podloží je pro Vysočinu hraniční radioaktivní zátěž.

Senát je velmi diskutovanou institucí, pokud jde o jeho význam a mnohdy i smysl. Jaký je váš názor?

Senát funguje tak, že pokud občané zjistí, že byli ve volbách do Poslanecké sněmovny obelháni a zvolení politici nedělají, co slíbili, tak jediné, co občané dnes mohou do příštích voleb dělat, je volit do Senátu opoziční strany a tím poněkud zkomplikovat jednání poslanců, kteří své volební sliby neplní.

Mnohem lépe by nás však před libovůlí vlád a poslanců chránil zákon o referendu, prostřednictvím kterého by národ měl moc politiky omezovat nebo i odvolat.

Totalita totiž nevzniká vládou levé či pravé frakce politické scény, ale vzniká vždy, když se významný politik vymaní kontrole národa!

Při jaké příležitosti budou mít voliči možnost se s vámi setkat? Máte už kampaň naplánovanou?

Kampaň tvoříme společně s našimi kandidáty do krajského zastupitelstva, jsme tým. Zatím jsme ve fázi její tvorby. Chceme s voliči co nejvíce oboustranně komunikovat, diskutovat o našich politických cílech. Nehledáme marketingově geniální hesla a slogany a lstivé, nevymahatelné sliby k přechytračení voličů. Budeme upřímní a trochu více nároční na pochopení a odpovědnost. Naše politika není o pokračování dosavadního »mejdanu na dluh«. Je pro voliče, kteří si uvědomují, že jsme za posledních 30 let »projedli« bezstarostnou budoucnost našich dětí. Bude určená pro voliče vlastence, poctivě pracující, naše zasloužilé seniory a jejich rodiny. Komunikovat budeme např. na Facebooku – Zdeněk Střítecký – Váš kandidát do Senátu ČR.

Co byste závěrem popřál KSČM do těchto voleb?

Aby národ pochopil rozdíl mezi chytrostí a moudrostí a aby ho toto poznání sjednotilo.

Chytrost dominuje pravici. Chytráci milují boj a spory, protože jedině tam mohou uplatnit své dovednosti – přechytračit ostatní. Vláda chytráků vede k rozdělení a napětí ve společnosti. Všichni bojují proti všem, vítěz bere vše, poražení ztrácí vše, včetně úcty. Chytrost je schopnost manipulovat s okolím, přičemž míra bezohlednosti umocňuje výkon chytrosti.

Moudrost dominuje levici. Moudří lidé bojům a sporům předcházejí. Moudří hledají pravdu a snaží se pečovat o nejvyšší zákon univerza, a to o zákon harmonie (neboli zákon udržení rovnováhy). Pouze harmonická společnost je šťastná a současně bezpečná. Moudrost je spojení chytrosti, životní zkušenosti a lásky k světu.

Dnešní svět je sice čím dál pohodlnější, ale nikoli bezpečnější. Myslím, že to je důkaz, že potřebuje více moudrosti. Myslím, že lidem začíná čím dál více docházet, že smyslem života není jen přechytračit konkurenci a být boháčem v rozkradené zemi. Žít na dluh jde bezstarostně jen dočasně. Ještě zbývá, aby jim došlo, že naše šťastná budoucnosti jsou lidé toužící žít v míru a harmonii.

Pravice systematicky vyvolává nenávist proti vlastním předkům a proti všem, co tuto nenávist nesdílejí. Dobře si uvědomují, že nejjednodušší způsob, jak rozvrátit rodinu, je vrazit klín mezi syna a otce a přesně tohle aplikují v rámci státu. Chytře využívají specifika poválečné doby, kdy metody a obecné myšlení bylo ovlivněno prožitou dobou a snahou za každou cenu zabránit návratu ke společenskému zřízení, které předcházelo a vyvolalo druhou světovou válku. Mistrně tak vyvolávají clonu, kterou kryjí své podvody a rozkrádání země. Někdy se také sám sebe ptám, kolika biliony dluhů musí současní chytráci nás a naše děti ještě zatížit, kolik daní a odvodů (které hbitě rozkradou) na nás uvalit, aby národ prozřel?

Současní komunisté jsou stejní jako ostatní současníci. Také si přejeme svobodu a demokracii. Přejeme si svobodné podnikání na svobodném spotřebitelském trhu, kde vládne svobodné kupní rozhodování. Co si nepřejeme, je např. kšeftování ve zdravotnictví, v bankovním a pojišťovacím sektoru, spekulace s bytovými potřebami a všude tam, kde svobodné kupní rozhodování není. Politikou KSČM je odpovědnost za budoucnost a vlastenectví.

Přeji straně, aby se národ sjednotil a lidé pochopili, že harmonická a šťastná společnost, svět bez válek a násilí, je to, co komunisté chtějí.

(za)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.1, celkem 28 hlasů.

(za)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.