Den Pohraniční stráže – 11. červenec

Jedenáctého července jsme si připomínali 69. výročí přijetí zákona o ochraně státních hranic ČSR. Přijetí tohoto zákona si vynutila situace nejen na hranicích, ale i prudký nárůst teroristických akcí a vražd na území ČSR páchaných nepřáteli tehdejšího lidově demokratického směřování republiky. Je dobré si připomenout a oživit i další historické formy ochrany státních hranic československých a českých.

Ve starých časech Království českého o ochranu státních hranic dbali zejména na Domažlicku a Tachovsku skupiny Chodů, šumavské hraniční hvozdy pak chránili tamní Králováci. Od 12. století také pro střežení hranic a obchodních cest vznikala síť královských hradů a opevněných tvrzí rozesetých v hraničních hvozdech, z nichž mnohé jsou patrné i v dnešních dobách. Vojáci zde usazení nestřežili však jen hranici, ale zajišťovali i bezpečný průchod lidí a zboží před lapky a loupežníky.

Dvorským dekretem pak byl v roce 1830 zřízen nevojenský sbor tzv. Pohraničních myslivců při hranicích a o pět let později tzv. Důchodková stráž pro vnitrozemské oblasti. Obě tyto skupiny měly bojovat proti pašování a obcházení cel. V roce 1842 pak byly sloučeny a přeměněny ve Finanční stráž, které pak byly dány i pravomoci bránit na hranicích vstupu nežádoucím osobám a úniku trestanců a vojenských zběhů do zahraničí. Tuto Finanční stráž pak v podstatě převzala po roce 1918 i Československá republika.

Zvýšené ohrožení čs. státnosti

V prvních letech trvaní republiky pak bylo nutné ve spolupráci s armádou zajistit pořádek zejména na hranici s Polskem a Maďarskem a zabezpečit nově připojenou ochranu Podkarpatské Rusi. V časech zvýšeného ohrožení čs. státnosti ze strany Německa, Maďarska i Polska byla od roku 1936 ostraha hranic posílena o jednotky Stráže obrany států (SOS), jejichž řady tvořily různé skupiny vojenských osob, policie a dobrovolníků. V této krizové době musely čelit zejména ozbrojeným útokům henleinovců a ordnerů, kteří prováděli nejhorší teror na českém obyvatelstvu v pohraničí. Po Mnichovu se příslušníci pohraničních útvarů stáhli na nově vytyčené hranice, ale stále čelili ozbrojeným nepřátelským výpadům. Jednotky SOS byly rozpuštěny se vznikem protektorátu Čechy a Morava. Správu na hranicích pak vykonávaly německé a protektorátní složky až do konce války.

Po válce ochranu státních hranic zabezpečovali příslušníci Pohotovostního pluku Národní bezpečnosti (do června 1946) a Pohraniční stráže SNB, do kterých byla v roce 1948 začleněna i po válce obnovená Finanční stráž.

Tito příslušníci bojovali v poválečných letech i s banderovci a dalšími zbytky prchajících válečných skupin. Hlavním úkolem SNB pak bylo ochránit státní hranici před špiony a diverzanty pronikajícími oběma směry, a to zejména po únoru 1948.

Vznikem Pohraniční stráže (PS) a jejím přesunem pod resort obrany pak dochází k profesionálnímu střežení státních hranic Československa. PS si prošla do roku 1990 dlouhým vývojem a modernizací zázemí. Ve spolupráci s Celní správou vykonávala i činnosti na hraničních přechodech s okolními státy.

Po Listopadu

V roce 1991 přešla ochrana státních hranic na Federální policejní sbor ČSFR a od roku 1993 na Policii ČR. Když se pak v roce 2007 ČR stává součástí schengenského prostoru, je hranice střežena jen místně. V případě jakéhokoliv nebezpečí lze i dnes hranici uzavřít, nebo zavést pohraniční kontroly, děje se tak spíše výjimečně a ve spolupráci s okolními zeměmi.

Jak je patrno, prošla si ochrana státních hranic několikasetletým vývojem a je naší povinností nezapomínat na všechny ochránce a střežitele státních hranic, z nichž za tuto několikasetletou historii i nemalá část položila své životy při obraně státu.

Josef BOHATEC, předseda OV KSČM Svitavy a kandidát do Zastupitelstva Pardubického kraje


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.3, celkem 258 hlasů.

Josef BOHATEC

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hamberger
2020-07-26 07:14
Všem - PRAVDA o Pohraniční stráži socialistického
Československa: https://www.extra.cz/krvave-vyroci-pred-71-lety-rozstri
leli-komuniste-behem-akce-jizerka-mlade-skauty?utm_source=www.seznam.cz&
;utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=368791&dop_req_id=uXtnXm15
xt5-202007260453&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box nebo https
://www.extra.cz/krvave-vyroci-pred-71-lety-rozstrileli-komuniste-behem-akce
-jizerka-mlade-skauty?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-inter
netu#dop_ab_variant=368791&dop_req_id=uXtnXm15xt5-202007260453&dop_
source_zone_name=hpfeed.sznhp.box
jarprchal43
2020-07-21 19:14
Jako vysokoškolák jsem byl v roce 1962 na povinné zemědělské
brigádě v Aši. Jednoho dne jsme šli sklízet seno za dráty. Prošli
jsme celým tím systémem plotů, strážních věží a do hladka
uvláčených oranišť, na nichž měly být vidět stopy případných
uprchlíků. S námi šli samozřejmě pohraničníci se samopaly a psy. Ti
se rozestavili u hraničních kamenů zády k Německu a hlídali nás.
Těsně za hranicí byla pěšina, po níž se procházeli Němci. Bylo to
pro ně samozřejmě divadlo. A taky šel na procházku německý pan
učitel s dětmi. Co ti lidé provedli, pane učiteli, že je hlídají
vojáci a psi, ptala se holčička. A pan učitel jí odpověděl: No, asi
to budou zločinci. Nikdy před tím ani potom jsem se už tolik nestyděl.
gajdosh
2020-07-21 10:03
Mého mladšího bráchu odvedli k péesákům, jaro 87-89, se slovy tam
tě naučejí pořádku hašišáku zasranej. Dvě dovolené, opušťák
žádný. Pořád ve službě. Nikoho nezastřelili ani nezmlátili, ale
bylo to opravdu za trest. Jen záviděli Rakušákům, že si dělají
pikniky na svém břehu a u nás kilometr zakázané pásmo, signálky ve
dvou i třech liniích. Nikdo tam nelezl, všude byli tajní pátrači
kteří vytipovávali lidi, kteří by mohli chtít ven, poplachy dělali
zajíci a srnky, ale hraniční poplach, za deště větru sněhu. Moc
příjemná vojna. Kdyby jim nehrozil pomalu trest smrti, tak by to sami
otevřeli. Tolik k hrdinné PS, jako asi k celému tzv. socialismu
e173rb
2020-07-21 08:22
Děkuji autorovi za připomínku a stručný dějinný přehled
zabezpečování hranic našeho státu. Jak je patrné, má to dlouhou
historii ale vyjma poměrně krátkých období svrchovanosti a přímého
ohrožení, probíhala spíše sporadicky. U protektorátů a kolonií v
centru ovládaných území ostraha hranic přirozeně nemá příliš
vysokou prioritu ani opodstatnění.
hamberger
2020-07-20 21:27
marin- je to diskuze k článku výše /pro úplnost/ Rád bych viděl
zdroj pantáty kandidáta, já se za uváděný zdroj Wikipedie nestydím.
Lidé jenž tuto dobu nezažili by si nejdříve měli přečíst co
soudruh kandidát oslavuje. Je třeba: "Zamyslet se nad textem
článku a jeho relevantnosti ve srovnání - Minová pole a ostnaté
dráty s ploty pod el. proudem a když to nevyjde, tak máš kulku v
zádech / Celní kontrola popř Finanční stráž." Srovnávat
Pohraniční stráž, která prý podle pisatele článku, služila k
profesionálnímu střežení státních hranic Československa s hrdými
Legionáři, kteří převzali ostrahu hranic nového prvorepublikového
Československa, nově vybudované Finanční stráže či následně
Stráže Obrany Státu je od pisatele dehonestující.
marin
2020-07-20 20:46
Tady ten hamberger celý svůj poučovatelský článek opsal z
Wikipedie.Bývá slušné uvést zdroj alespoň v případě doslovného
opisu jako je tento. A že by se 654 pohraničníků postřelilo samo se mi
nezdá a zpochybňuje to objektivitu celé Wiki i opsané informace.
hamberger
2020-07-20 18:52
SALEKIV- Yeeep, Keep Calm and drink Beer ....už to tady začíná :-)
salekiv
2020-07-20 18:45
Lidé se dnes v souvislosti s koronavirem na hranicích rozčilují, že
jsou zdržováni kontrolami, protože už více než 10 let hranicemi
projížděli naprosto volně. A pak tady vyleze jakási rudá fosilie s
oslavou pohraniční stráže, která po lidech, kteří chtěli opustit
komunistický ráj, střílela jak po lovné zvěři. To nevymyslíš.
Komunisti si opět kopou hrob v přímém přenosu. Jen čekám, kdy tu
oslavíme i svátek ozbrojené pěsti dělnické třídy - lidových
milicí.
abbeyroader
2020-07-20 18:43
Moc hezky jste v úvodu své stati napsal, soudruhu Bohatče, že
královské hrady a opevněné tvrze zajišťovaly bezpečný průchod
lidí přes hranici. Na tuto tradici se Pohraniční stráži, zřízené v
jedenapadesátém roce, nepodařilo zcela úspěšně navázat...
hamberger
2020-07-20 18:34
slechta48 - copak? Vaše PS bude sloužit i v takém dalekém Světě,
mexíky a palestince budete ochraňovat? No to mě pos.r. Pak se Vám teda
všem za vše omlouvám!!! "MUPY MUP" Tož já nevěďál, že
vy kluci ušatí jste ti vochránci lidskosti :-)
o.motl
2020-07-20 18:28
Tak jo, Pleningere. Kolik občanů USA bylo zastřeleno americkou
pohraniční stráži při pokusu přejít hranici z USA do Mexika? Je to
jednoduchá úloha, ale kdybyste si nevěděl rady, soukmenovec Hájek vám
určitě rád pomůže.
slechta48
2020-07-20 17:51
No teď by nás hamburgr měl proškolit o zabezpečení hranice mezi
Texasem a Mexikem či Izraelem a Palestinou. Tam se dosud střílí a
ukazují to i v místní televizi ...
hamberger
2020-07-20 17:28
Pro všechny, jenž v době socializmu nežili: Pohraniční stráž
byla zřízena v roce 1951 podle vzoru sovětského pohraničního vojska.
Příslušníky byli vojáci základní služby, v začátcích, v 50.
letech až do konce let šedesátých, s prodloužením služby na 26
měsíců. Asi osm procent tvořili vojáci z povolání. Odvedenci byli
vybírání z řad prověřených vojáků, případně z členů KSČ a
svazáckých funkcionářů, ale sloužili zde i běžní „politicky
neangažovaní“ branci povolaní k této složce vojenskými správami.
Hlavním úkolem pohraniční stráže bylo garantovat uzavřenost
hranic. Železná opona bránila průchodu státní hranicí, a to jak z
republiky, tak i do republiky. Pohraniční stráž mohla proti tzv.
narušitelům hranic za stanovených podmínek použít služební zbraň.
Většina narušitelů hranic tehdejšího Československa byla
pohraniční stráží v úseku státní hranice zadržena. Mnoho lidí
však bylo zabito. Pohraniční stráž používala též zvláště
vycvičené služební psy. Koncem padesátých let 20. století, byla z
hranic odstraněna minová pole. Během výkonu služby v letech
1948–1989 zemřelo celkem 654 pohraničníků, z toho většina nehodou,
v některých případech i sebevraždou. Při přestřelce s uprchlíky
zemřelo 10 z nich. Civilistů bylo zabito 450. Většina těchto
civilistů byla neozbrojená a byla zastřelena ozbrojenými
pohraničníky.
hamberger
2020-07-20 17:19
hajek.jiri51- panáčku, do čeho nevidíme? do historie? Však ani
pantáta co ten článek napsal o historii ví jen to co někde opsal (i s
chybami). A nebo se snad vy soudruzi v posmrtné křeči snažíte povstat
z popela a rozesmát tak i zbytek Světa? :-)
hajek.jiri51
2020-07-20 17:12
Všem kačerům a humbukgerům. Hned se vidí, že do toho nevidí. Pouze
jedovatá, tupá zášť.
hamberger
2020-07-20 17:09
slechta48 - jsi ten mejl měl připravenej, že jo? Holt Vy komouši jste
blili vždycky "šlechta" :-) :-) :-) hlavně po vodce... PS: je
to diskuze k článku a nikoliv k příspěvku do diskuze (za což se zde
kaju, ale email s názvem slechta48 a jeho konstatování mě nenechalo
chladným)
donald.kaczerowski
2020-07-20 17:02
Že KSČM oslavuje Den pohraniční stráže je nejlepším důkazem toho,
že obě tyto organizace patří na smetiště dějin.
slechta48
2020-07-20 16:08
Důkazy třicetiletého antikomunistického štvaní se již dostavily v
15:58 ...
hamberger
2020-07-20 15:58
Nevím proč pan předseda pardubických komoušů připomíná
socialistický den Pohraniční stráže, který je datován k roku 1951 a
zaplaťpánbůh ukončen v roce 1991. Připomínat si zde oslavné
socialistické svátky, v době 30 let po revoluci, je velmi perverzní a
pro lid český jenž v útrapách komunistů skomíral a na hranicích byl
popravován velmi netaktní! A nebo snad pan předseda vyvolává duchy
Klémy či Milouše a oslavuje tak příchod nové gardy? Připomínejme si
"pravdivou historii"! PS-Pohraniční stráž nás nechránila
před špiony a diverzanti, ale popravdě řečeno chránila samotné
komunisty před vylidněním naší Vlasti. Komu by pak jinak vládli?...
Sami sobě? Ha ha ha... A kdo by na ně robil?
hajek.jiri51
2020-07-20 14:48
Pohraniční stráž, ať se nazývala jakkoliv, byla vždy nebezpečná
práce. Hlavně před a po válce a taky Únoru. Perfektně to vystihuje
Kalčíkova kniha i podle ní natočený film, Král Šumavy. A dnešní
časté znevažování? Pouze projev ubohosti.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.