Nabízíme ruku ke spolupráci…

Je smutnou pravdou, že když vedení podniku neví kudy kam, veškeré vlastní prohřešky, nedostatky, svede na to minulé. Ostatně i vtipy na toto téma přetrvaly už snad dokonce staletí. Jinak tomu není, ani pokud jde o státy. Připomeňme jen třeba pobělohorské období, kdy tolerantní minulost musela být vymýcena a nastolena vláda bigótního katolicismu, která dokonce nechala pálit jinověrecké knihy a vyháněla nekatolíky ze svých domovů. A z doby nejnovější?

Pomnichovské vedení našeho státu! Vítězní agrárníci své prohry svedli na minulost a začali odstraňovat, i když jistě pod cizím tlakem, což není omluva, vše pozitivní, které republika za svých dvacet let vytvořila. Bohužel ani tehdejší KSČ se po roce 1948 nevyvarovala takovému přístupu. Polistopadoví vítězové nepostupují jinak. Brzy po svém vítězství dokonce z podnětu svého guru Václava Havla přejmenovávali státní úřady, názvy nejen ulic a náměstí, ale převedli Den armády na nic neříkající datum přehlídky nově vznikající legionářské jednotky ve Francii. Zároveň rychle umožnili privatizovat podniky a organizace, které prosperovaly a ukazovaly se jako životaschopné. Umožnili také vývoz zisků zahraničních majitelů anebo českých zbohatlíků do daňových rájů. To způsobilo neschopnost státu zajistit všechny potřeby jeho obyvatel a postupné zadlužování. Tvrdili, že vše z minulosti bylo špatné a je třeba to příkladně pomluvit.

A jsme u nové vlny propagandy, jež má ukázat, že za všechno je vinna předlistopadová minulost, a odvést pozornost od kroků všech polistopadových vlád. Jistě, chyb a nedostatků v minulosti bychom našli nemálo. Po vzniku republiky, v tzv. Druhé republice, v období po skončení války, i po roce 1948. Dnes se však také chybuje a nedostatky se neustále kupí. A vůbec mi nejde o činnost současné vlády. Na vině jsou všechny ty, co vedly náš stát za posledních třicet let. Přitom by nám všem mělo jít o to, jak naše země bude prosperovat v budoucnosti, co za dílo odevzdáme našim dětem, vnukům a pravnukům. Abychom však rychleji postoupili vpřed a vypořádali se s důsledky koronaviru, je třeba úzké spolupráce všech. Konečně zahájit dobu vzájemné úcty a tolerance. Nabídnout lidem programy a perspektivu. Když ovšem chybí program, mám na mysli některé současné opoziční politické subjekty, jejichž jediným programovým cílem je hledání problémů současného vedení země či utápějících se v rozebírání minulosti a v pomluvách toho, co vytvořily předchozí generace, nebude to jednoduché. Osobně však věřím, že lidé časem pochopí, kdo to s nimi myslí dobře a kdo nikoli, i když současná propaganda, která je ve službách těch, kteří namísto společného hledání cesty si vymýšlejí zástupná témata, zvláště pak ta, která se týkají minulosti, jimž podřizuje téměř všechny své aktivity, se stále dostávají do popředí. To ovšem ukazuje, že se opozice a někdy i současné státní vedení s novými problémy nedokáže vypořádat a postupuje skutečně tak, jak jsem uvedl v úvodu.

Proto bychom si už konečně neměli hrát na pouhé kritiky minulosti, ale inspirovat se poučením z ní a zároveň nabídnout ruku ke společnému dílu všem, kterým jde o Českou republiku. Přestat strašit a konečně něco nabídnout. To, na rozdíl od nich, Komunistická strana Čech a Moravy, nabízí.

Stanislav GROSPIČ, místopředseda ÚV KSČM


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 1.9, celkem 177 hlasů.

Stanislav GROSPIČ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.