Privatizace (ne)bezpečí versus právo nosit zbraň

Dovolte, abych se k tomuto problému vyjádřil jako sociolog. V zásadě nemám problém s tím, aby byla legálně držená zbraň použita při ochraně majetku nebo života, ale vše je nutné posuzovat s mírou a s možnými negativními dopady. Nicméně si myslím, že to nemusí být nutně zakotveno v Ústavě. Na tuto věc stačí speciální zákon. Ostatně i dnes může občan vlastnit zbraň za splnění určitých podmínek. Podívejme se ale na daný problém trochu jinak. Co nastane, když dojde de facto k deregulaci nošení zbraní?

1. Přizná se tím, že selhávají kolektivní (státní) bezpečnostní složky, kdy kompetenci ozbrojování přeneseme na jednotlivce. Nastane privatizace bezpečí, kdy si každý bude chránit svoje.

2. Mám obavu, že se zvýšenou dostupností zbraní dojde i k nárůstu počtu různých incidentů, a to včetně možné střelby na školách nebo veřejnosti. Podobně jako je tomu v zemích se silnější deregulací dostupnosti zbraní – například USA. Ostatně nikdy nevíte, co se komu zrodí v hlavě. To ale platí už pro současný stav, kdy je značná absence opakovaných psychotestů pro držitele zbraní.

3. S tím souvisí další negativní jev v podobě nárůstu ilegálního obchodu, protože s uvolněním nepochybně dojde ke zvýšené poptávce po zbraních. Tím může nakonec dojít k opačnému efektu, než zákonodárce zamýšlel. Místo nárůstu bezpečnosti poroste nebezpečí, protože zbraň bude mít téměř každý. Bude tak nastolen falešný pocit bezpečí, kdy se bezpečně budete cítit jen ozbrojen, protože nebezpečí bude číhat všude venku, kde budou další legálně ozbrojení lidé.

4. Ze států typu USA víme, že snadný přístup ke zbraním umožňuje páchání zločinu ve větším měřítku.

5. Evropská unie svou směrnicí směrem ke zbraním, která je definována jako odzbrojovací, negativně zasahuje do legislativy národních států. Jedná se o typ špatné regulace, která nakonec postihne i ty, kteří legálně drží zbraně dle platné národní legislativy. Z toho plyne, že by tuto věc měla EU nechat na jednotlivých členských zemích, ať si ji upraví podle svých zvyklostí speciálním zákonem.

Chápu, že si někdo chce chránit svůj majetek, ale nemusí při incidentu hned někoho usmrtit. Kdo by v tomto případě posuzoval přiměřené použití zbraně? Majitel v roli ochránce svého bezpečí, policie, soudy, zákon? Je zde mnoho neznámých. Dle mého názoru nepotřebujeme ústavní zakotvení práva nosit zbraň, protože přece máme ozbrojené složky, které mají za úkol chránit naše bezpečí. Pokud bychom totiž roli těchto aktérů omezili, tak by došlo k nárůstu soukromé policie, která si za to, že bude chránit vaše bezpečí, nechá zaplatit nemalé částky. Podobný příklad můžeme spatřovat v evropské agentuře Frontex, která má primárně chránit vnější hranice Evropské unie a nechává si za tuto věc náležitě zaplatit, a to i ve chvíli, kdy reálně tato ostraha selhává. Z toho plyne, že i když dojde k privatizaci bezpečí, tak automaticky nedojde k jejímu navýšení. Neexistuje zde přímá úměra mezi vloženým kapitálem a nárůstem bezpečí. Samozřejmě se najdou mnozí jednotlivci, kteří si za nemalé finanční prostředky najmou bezpečnostní agenturu, případně si své obydlí nechají sledovat kamerovým systémem, ale to neřeší problém absence pocitu bezpečí.

S tím vším souvisí otázka, kdy došlo k nárůstu pocitu nebezpečí? Nepochybně se tato věc dostala do popředí jednak po roce 1990, kdy došlo k masové amnestii a propouštění různých delikventů. To byl v našich podmínkách prvotní impulz k tomu, aby se začalo diskutovat o právu nosit zbraň a mít danou věc zakotvenou v Ústavě. Ruku v ruce šlo i omezování práv policie, jakožto nástupkyně Veřejné bezpečnosti. Mnohdy byli policisté bezmocní proti různým problémům, protože by byli spojováni s ozbrojenými složkami existujícími před rokem 1989. Nicméně druhým a mnohem podstatnějším impulzem nárůstu pocitu nebezpečí byla migrační krize roku 2015, kdy se opět otevřela otázka práva na zbraň. Strach z nově příchozích byl na vysoké úrovni, protože se lidé báli o svůj domov, životy a celkově bezpečí. Právě tento druhý faktor zůstal zakořeněn do současné doby a mnoho lidí se i na tento problém dívá optikou migrační krize, byť byl prvopočátek již zaset krátce po roce 1989.

Privatizace nebezpečí je velký problém, který de facto předává násilí do soukromých rukou a z této logiky by bylo špatně takovou věc mít zakotvenou v Ústavě. Mnohem výhodnější je posílení bezpečnosti ze strany státu, který má mít pod sebou represivní složky. Ty nesmí být převedeny do soukromých rukou, protože by poté byly primárně zaměřeny na zisk, a ne na ochranu obyvatel.

Jan KLÁN


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.8, celkem 52 hlasů.

Jan KLÁN

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


excalibur.2
2020-07-29 12:59
Názorný příklad jak fungují zákazy zbraní, ve dvou sousedních
státech USA, kdy hranice není chráněna ostnatým drátem a ozbrojenci:
"V hlavním městě USA Washingtonu je držení střelných zbraní
pro sebeobranu zcela (vyjímky jsou velice vzácné) zakázáno a tamní
počet vražd je 56.9 na 100 000 obyvatel. V městě Arlingtonu, hned za
řekou, ale už v jiném státě, není držení zbraní k sebeobraně
nijak omezeno a počet vražd je 1.6 na 100 000 obyvatel. Takže
překročením "pomyslné čáry" na mostě poklesně
pravděpodobnost zavraždění 35x.
svaty_vaclav
2020-07-28 11:49
Král českých fašounů a nácků Čihák alias velkymaxmilian si dál
máchá tlamu ve svých sr**ačkách, které sem nablil 20:57. Čiháku,
tvoje křeče na tom nic nezmění, ani tvůj čihákovsk fašounský kvazi
„humor“.
velkymaxmilian
2020-07-28 10:55
Vyskoči, ze šesti tvých soukmenovců, které jsem v ironické glose
20:57 vyjmenoval, jsi jediný kdo to sežral i s udicí, ostatní pointu
pochopili. Stal jsi se tak jasně korunovaným králem volů, kteří se
považují mylně za českou levici, se kterou nemají nic společného.
Tvoje hodně po půlnoci reakce nemá zhovadilostí a slovníkem obdoby.
Dnes má padnout rekord v rámci tropických dnů, zůstaň ve své
rudo-hnědě vytapetované noře, nechoď na sluníčko mohlo by tě
klepnout, nerad bych přišel o svou oblíbenou fackovací figurku na tomto
fóru!
svaty_vaclav
2020-07-28 01:24
Král českých fašounů a nácků Čihák 00:34 už neví, jak ven ze
svých diskusních fašounských sr**aček , které sem ze své tlamy do
HaNo nazvracel 20:57 a ve kterých si teď svoji tlamu máchá, a tak se
uchyluje ke svým paranoiám a čihákovskému fašounskému kvazi
„humoru“. Čiháku, ten tvůj fašounský příspěvek 20:57 ti už
nikdo neodpáře, stejně jako tvé vyšklebování nad plynovými komorami
Osvětim v diskusi HaNo. Stokrát se můžeš Čiháku zaštiťovat
panenkou Marií na Váňově sloupu, fašoune.
velkymaxmilian
2020-07-28 00:34
@svaty_vaclave: Tentokrát se ti Vyskoči ve startéru pastorek trochu
zasekl, ale na špek pro absolutního krále idiotů jsi nakonec po dvou
hodinách skočil jako slepice po flusu. Jsi schopen pochopit, že jsi
akorát pro srandu králíkům? Pochopitelně ne, jinak by jsi ze své nory
nevylézal a držel hubu, tak pokračuj srandy není nikdy dost...
fronda
2020-07-28 00:20
I tento dobrý záměr se dá zbabrat, k čemuž asi dojde (tak jako s
fotovoltaikou atd.). Vypadá to, že vládnoucí lumpenburžoazie se
vyzbrojí po zuby a vybuduje si soukromé armády, zatímco bude snaha
pracující odzbrojit. Proto byla ostatně zrušena vojna. Žádoucí by
byl švýcarský model, kdy by občané-vojáci (nikoliv žoldáci jako
AČR) měli zbraně doma.
fronda
2020-07-28 00:15
velkymaxmilian: Komunisti demokracii neohrožují a nikdy neohrožovali.
Vždycky nastolila autoritářský režim pravice a komunisti patřili k
prvním obětem.
svaty_vaclav
2020-07-27 22:33
Nácek a fašoun Čihák 20:57 vystupující zde pod krycím jménem
velkymaxmilian by chtěl střílet do lidí-svých politických odpůrců.
Tak to tu ještě nebylo, Čihák chutí vraždit své odpůrce se posunul
diskusi v HaNo na vyšší náckovsko-fašistický level. Jen tak dál
fašoune Čiháku! Dnes jsi to patrně přehnal s pitím tvého
zlevněného tlamolepu a začal jsi ukazovat, co jsi opravdu zač,
fašoune. Ještě se zde můžeš začít vyšklebovat nad plynovými
komorami Osvětim, jako tuhle, Čiháku.
velkymaxmilian
2020-07-27 20:57
@miki.13: Plně s vámi souhlasím, ale s ohledem na osoby ohrožující
demokracii, typu šlechtů, frondů,vyskočů,hájků, skřivánků,
pleningerů a dalších, kteří se prokazatelně volně pohybují v
plenéru České republiky, stojí za úvahu stávající zákonná
opatření mírně inovovat. Domnívám se, že z hlediska nikoliv pouze
vyššího principu mravního, ale toho nejvyššího je třeba, nám
skutečným strážcům svobody a demokracie, umožnit přístup k
samočinným samonabíjejícím zbraním. Neboť pro výše uvedenou klaku
platí španělácké "No pasarán!" Pro prohlasování se
spojíme třeba s čertem, jak říkal Uljanov, hezkou dobrou noc...
miki.13
2020-07-27 15:38
V ČR není potřeba nijak upravovat zákonné podmínky získání
zbrojního průkazu a držení střelných zbraní. Náš zákon o
zbraních a střelivu je velice kvalitní. Zavedl bych jedině povinné
psychologické vyšetření. Trestných činů spáchaných legálně
drženou zbraní je minimum.
hajek.jiri51
2020-07-27 14:27
Za socializmu taková zhovadilost a la USA nikoho ani nenapadla. Ale když
nám byl vnucen společenský řád a la USA. tak co jiného se dalo
čekat? Majetek je nad život a když Západ, tak divoký, ne? Za úvahu by
ale stálo, objasnit proč je takový rozdíl v četnosti použití zbraní
proti spoluobčanům v USA a Kanadě, když možnosti, podmínky a četnost
vlastnictví je obdobná.
brekeke84
2020-07-27 09:30
Ustavni pravo na drzeni (strelne) zbrane je nebezpecne a pro muze byt snad
jen dement nebo cynik. Hlavne pro nej volaji lobby zbrojovek, a pak
extremisti, kteri si z podstaty sve tuposti neuvedomuji, ze se to lehce
muze obratit i proti nim.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.