Sucho je problém dlouhodobý

Zadržení vody v krajině je úkol nejen pro naši generaci, ale i ty budoucí. Pohled na hospodaření s půdou a lesy se evidentně mění. Snažíme se využívat zkušeností našich předků. Je jasně vidět, že mizí velké lány polí, vracejí se zpět meze i aleje stromů. Také ministerstvo zemědělství změnilo některá pravidla. Naši zemědělci se jimi začínají důsledně řídit. Intenzivně se budují nebo opravují rybníky, obnovují se tůně a mokřady. Koryta toků se vracejí do původního stavu. Pozvolna se také dávají do provozu staré, dříve velmi používané meliorační systémy.

Mění se také struktura lesů. V loňském roce bylo vysazeno 111 milionů listnatých stromů. V dalších letech budou naše lesy pestřejší a také odolnější vůči klimatickým vlivům. KSČM má ve svém programu ochranu půdy, a tím i zamezení jejího případného prodeje či změny na stavební parcely.

V současné době nelze upřít ministerstvu zemědělství snahu masivně investovat do podpory hospodaření s půdou, lesy i vodou. Důležitá jsou opatření proti suchu, která se bezprostředně týkají krajiny a její schopnosti zadržet vodu. Naše krajina se díky těmto krokům opravdu mění. Nejde jen o proklamace, ale jedná se o skutečné kroky, které mohou současný stav zlepšit.

Ne vše, co znali naši předkové, bylo špatné. Je třeba skloubit jejich zkušenosti i současné výzkumy a snažit se tak realizovat opatření, jejichž cíl je jasný, zadržení vody v krajině. Je to velmi nutný krok, protože jen tak se dá voda opakovaně využít.

Je třeba si uvědomit, že veškerá voda z našeho území odtéká. Pokud se zamyslíme nad současným stavem, je třeba tyto změny brát velmi vážně. Opatření jsou vzájemně propojena a věřme, že i do budoucna budou velmi ucelená a reálná. Jen tak dokážeme zachránit naši krajinu pro budoucí generace.

Pavel KOVÁČIK, předseda poslaneckého klubu KSČM a kandidát do Senátu ve volebním obvodu č. 54 - Znojmo


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.1, celkem 73 hlasů.

Pavel KOVÁČIK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-07-28 23:36
V našem regionu se nemění nic. Meze spíš mizí, než aby vznikaly. A
když se obnovuje les: samá borovice.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.