Rozhovor Haló novin s předsedkyní OV KSČM Ústí nad Orlicí Erikou Kohoutovou

Lázek bude, i když trochu netradičně

Jak letos bude vypadat již 30. setkání občanů na Lázku, jehož jste jako okresní výbor tradičním pořadatelem?

Bohužel, 30. setkání občanů na Lázku se konat nebude, což je nám velmi líto. Letošní rok našim výročím poněkud nepřeje. Nebylo možno zorganizovat opravdu slavnostní pietní akty a oslavy 75. výročí osvobození a vítězství nad fašismem, a ze stejného důvodu – tedy kvůli mimořádným opatřením proti koronaviru – není možné, abychom uspořádali opravdu slavnostní 30. setkání občanů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska na Lázku.

Co vám komplikuje zorganizování akce v přírodním prostředí?

Lázek je kopec, na který je nutno úplně vše navozit, zbudovat zázemí pro cca 500 lidí. Zde nejsme schopni zajistit v této době nutné hygienické podmínky, jako jsou splachovací WC, tekoucí voda, dezinfekce. Rozhodně však nechceme ohrozit účastníky akce. Proto jsme se rozhodli přesunout 30. setkání občanů na Lázku na rok 2021 a v letošním roce u pomníku na Lázku uspořádat v plánovaném termínu alespoň vzpomínkovou akci k 75. výročí osvobození bez doprovodného programu. Tím plánovaným termínem je sobota 8. srpna.

Přesto je o akci značný zájem, a tak jsme se dohodli, že se po pietním aktu přesuneme k přátelskému posezení na sál v obci Cotkytle, kde je k dispozici potřebné hygienické zázemí a kde můžeme zajistit bez obav občerstvení. Všichni, kteří přijedou uctít památku těch, kteří bojovali a položili životy v boji proti německému nacismu v řadách ilegální organizace Národní sdružení československých vlastenců z pomezí Čech a severní Moravy v letech 1938-1945, jsou srdečně vítáni i na společném přátelském posezení. Mohou zavzpomínat s přáteli, navázat nová přátelství, případně vyzpovídat přítomné kandidáty.

Byly ony podmínky, které vám sdělili hygienici, opravdu tak přísné, nebo jde o nějakou formu »házení klacků pod nohy«, když jde o akci KSČM?

V žádném případě nejde o házení klacků pod nohy. Bylo to, po zvážení všech rizik, naše vlastní rozhodnutí. Účastníci z celé republiky, setkání přátel, podávání rukou, dobroty, klobásky ze stánků bez příborů, absence teplé vody a mýdla, a nelze pominout ani věkovou strukturu velké části účastníků akce. To vše hrálo důležitou roli při našem rozhodování.

Bylo to rozhodnutí bolestné, ale s ohledem na zdraví účastníků nutné.

Zmínila jste, že bude možné na akci vyzpovídat přítomné kandidáty…

Ano, počítalo se s představením kandidátů na Lázku a s diskusí v tamním diskusním stanu. I když se akce změnila na přátelské posezení na sále, počítáme s tím, že představíme a umožníme prezentaci všech přítomných kandidátů do Zastupitelstva Pardubického kraje. Všichni jsou pozváni.

A samozřejmě zveme i čtenáře a čtenářky Haló novin. Zopakuji datum a čas: sobota 8. srpna, sraz účastníků probíhá od 13.00 do 13.30 hodin u památníku na Lázku. A po pietním aktu se přesuneme na sál KD obce Cotkytle, kam si všechny účastníky dovolujeme pozvat k přátelskému posezení a besedě s našimi hosty. Občerstvení na sále zajištěno.

Jak se z vašeho pohledu naplňuje program komunistických zastupitelů v kraji?

Vzhledem k totožným či obdobným programovým prioritám politických stran a uskupení je i volební program opoziční KSČM z velké části naplňován. Jsou samozřejmě i témata, na kterých se rozcházíme. Bohužel pět zastupitelů KSČM v současném Zastupitelstvu Pardubického kraje nemá dostatečnou sílu něco změnit.

Bude tedy na našich kandidátech a kandidátkách, argumentačně přesvědčit voliče, že jsou to právě oni, kdo si zaslouží jejich důvěru. Budou-li mít dostatečnou podporu občanů, pak budou mít i sílu pro změnu toho, co se dosud nedaří.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.1, celkem 16 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.