Rozhovor Haló novin s Aleksandarem Banjanačem, generálním tajemníkem Nové komunistické strany Jugoslávie

NATO je obludná agresivní aliance

Zástupce organizace Alba Granada North Africa Coordination se setkal v Bělehradě s generálním tajemníkem Nové komunistické strany Jugoslávie Alksandarem Banjanačem k rozhovoru o srbské společnosti a úloze dělnictva v době hluboké kapitalistické krize.

Jak do života Srbů zasáhly rozpad Jugoslávie a agrese NATO?

K odpovědi na vaši otázku je nejprve nutné připomenout dvě naše důležitá stanoviska nebo závěry.

Za prvé, Jugoslávie se nerozpadla sama od sebe, byla násilně rozložena v zájmu západního imperialismu, velkokapitálu a monopolů, jež viděly své důležité geostrategické cíle v naší oblasti, které jsou pro ně samozřejmě stále velice důležité. Navíc měly podporu domácí páté kolony v Jugoslávii, ale převládajícím byl vnější faktor.

Za druhé, náš postoj je, že NATO je úderná pěst západního imperialismu, NATO je obludná agresivní vojenská aliance, jež vyvolává ve světě války, konflikty a neklid.

Srbové přímo odmítli zájmy západního imperialismu a NATO, a nepochybně utrpěli velkou škodu a byli jejich obětí. Počínaje skutečností, že největší množství lidí vysídlených a utíkajících ze svých domovů na území Jugoslávie byli Srbové, že NATO nás bombardovalo zbraněmi, jež jsou zakázané mezinárodními konvencemi, a tudíž se dopustilo vážného válečného zločinu, z něhož dosud nebyl nikdo obviněn a odsouzen, a to vše s ochuzeným uranem, na nějž v Srbsku každým rokem umírají tisíce lidí dodnes!

Bezpochyby ale všechny národy bývalé Jugoslávie, všechny bez výjimky, byly a jsou oběťmi západního imperialismu a násilného rozložení Jugoslávie. Politická a hospodářská závislost a podmínečnost jsou křišťálově jasné po celé Jugoslávii, stali jsme se snadnou kořistí žraloků, kteří vnikli do našich vod.

Co jsou největší ztráty pro srbské dělnictvo?

Dramatické zhroucení ekonomiky, téměř úplně zničený průmysl, odhadem až 90 % průmyslu v porovnání s tím, co jsme měli koncem 80. let.

Potom tu je dezorganizace a oslabené třídně orientované hnutí, zrada odborových předáků z velkých svazů, které jsou agenturami vládnoucí třídy a vládnoucích stran.

Srbská dělnická třída široce ztratila sebedůvěru, víru, že za své vlastní zájmy a cíle může bojovat jen ona sama. Právě proto je dnes v Srbsku spousta demagogie, jež klame lidi a vytváří iluze. Jedním z našich hlavních úkolů je bojovat proti těmto iluzím, za novou sebedůvěru lidí, kteří žijí z vlastní práce.

Jak vidíte znovusjednocení Jugoslávie?

Opětovné ustavení Jugoslávie je jedním z našich dlouhodobých cílů. Je to jeden z důvodů, proč je Jugoslávie národním určovatelem v názvu naší strany. Také kladný projugoslávský přístup má velice pozitivní protinacionalistický a dokonce protifašistický význam.

Jugoslávie byla historickou touhou jižních Slovanů i dalších balkánských národů, což se plně potvrdilo za socialismu.

Jugoslávie by měla být obnovena na zásadách rovnosti a dobrovolného konsenzu svých obyvatel, kvůli vzájemné spolupráci a rovnosti všech svých občanů, a také oddanosti socialistické cesty rozvoje, na níž jsou tyto zásady jedině možné.

Co pro Srby, a zvlášť pro dělnictvo, znamená EU?

EU je imperialistická mocnost sloužící zájmům monopolů a velkokapitálu, a je celkem logické, že EU je nepřítelem demokracie, svobody a práva národů rozhodovat o vlastním osudu. Je tvořená eurounijní byrokracií s cílem, aby bohatí byli ještě bohatší a chudí ještě chudší.

Fakta na podporu našeho tvrzení leží na příkladu četných selhavších referend, pohrdajících vůlí většiny obyvatelstva a jeho zájmů po celé Evropě. EU to také jasně demonstrovala na příkladu brexitu, kdy se všemi způsoby snažila odporovat vůli většiny lidí v Británii odkládáním brexitu a výzvami k novému referendu. A Británie je stále velká mocnost, v Evropě i ve světě, takže si jen můžeme představovat, jaký by byl vztah, kdyby podobné rozhodnutí učinila menší a méně vlivná země z EU.

Je důležité říci, že přístup EU k Srbsku je extrémně nepřátelský. EU také sehrála aktivní roli při rozpadu naší socialistické domoviny, při rozbití Jugoslávie, násilném uchvácení Kosova a při vnucení tzv. vyjednávání, tj. uznání nezávislosti Kosova Srbskem.

Srbsko je už značně závislé na EU, monopoly z EU už většinou převzaly naši ekonomiku a srazily ji do mizerného postavení. Cíl, vymanění se z nezávislosti, je neoddělitelný od cíle vyhnutí se integraci Srbska’do EU.

Jsme pro spolupráci a jednotu evropských národů a států, ale ne pro imperialistické zájmy, jež EU zastupuje, hájí a naplňuje.

Jak zasáhla koronavirová krize srbskou společnost a ekonomiku?

Epidemie koronaviru hluboce zasáhla srbskou společnost i ekonomiku. Ukázala všechnu nespravedlnost a bezútěšnou situaci, v níž se naše společnost dnes nalézá.

Kdyby nepřišla na počátku epidemie pomoc z Číny, následky by byly katastrofální. To proto, že systém zdravotnictví v Srbsku byl za posledních 20-30 let úplně zničený. Náš systém zdravotní péče se nedokáže vypořádat s mnohem menšími problémy. Příčinou je privatizace systému zdravotní péče, žádné investování do ní a odliv kádrů (lékařů, sester). Je skutečně štěstí, že v tuto chvíli nemáme příliš mnoho mrtvých, celkem v Srbsku zemřelo na koronavirus něco přes 500 lidí.

Ačkoli je Srbsko plně začleněné do soudobé globální tržní ekonomiky a je přímo závislé na tocích této ekonomiky, situace na tomto poli je dost špatná, jako ve většině světa, velké množství lidí už přišlo o práci v mnoha sektorech, ale skutečná katastrofa přijde na podzim.

Jak hodnotit činnost vlády tváří v tvář této krizi?

Přístup vlády byl většinou katastrofální, především vůči pracujícím, vůči dělnictvu. Úřady nepozastavily činnost určitých firem, když byla epidemie na vrcholu a když cokoli dalšího bylo zastaveno nebo dáno pod kontrolu. Aby se zalichotily buržoazním zaměstnavatelům, neudělaly na ochranu pracujících nic. Tím buržoazní vláda ukázala, že je ve službách velkokapitálu, který jí pomáhá a poskytuje jí vysoký podíl ze zisku z vykořisťování pracujících, a zároveň tak bylo ohroženo zdraví dělníků soukromých společností, kteří byli povinni chodit do práce v podmínkách, kdy se šířila epidemie koronaviru. Byly případy, kdy se lidé nakazili ve svých firmách, ale výrobu to nezastavilo. Navíc úřady zároveň zatýkaly ty dělníky, kteří se v některých firmách bouřili a protestovali.

Další z mnoha chyb úřadů v boji za zkrocení koronaviru je, že nenařídily soukromým zaměstnavatelům, aby dělníky nepropouštěli, takže tisíce z nich přišly o práci a o možnost postarat se o rodinu během krize, v níž se nalézá celý svět.

Mechanismů, jež k tomu má k dispozici vláda, je mnoho, ale není k nim politická vůle. Zisk soukromých zaměstnavatelů by neměl být důležitější než zdraví a existence lidí, kteří žijí ze své práce, a nelze jej nijak omluvit.

Proč Srbové dovolí, aby historický revizionismus popřel socialistickou minulost jejich dějin?

Je daleko k tomu, že by to srbský lid dovolil, ale tento typ historického revizionismu je postupně, krok za krokem, v naší zemi naplňován od obnovení kapitalismu. Mnoho pomníků tu stále je, ale viditelná zásadní revize dějin je na postupu. Tento proces je vedený vládnoucí třídou s cílem útočit na vědomí lidí a dá se říci, že nejvíc se útočí na mládež, což je nejzranitelnější kategorie společnosti.

My přispíváme k boji s tímto revizionismem tím, že se ozveme pokaždé, když na tomto poli přicházejí nové útoky v jakékoli formě, ale také tím, že vytrvale připomínáme a oslavujeme veškerá významná data a významné osoby našich bohatých revolučních tradic pod heslem »Připomínat si znamená bojovat«.

Ze serveru albagranadanorthafrica.wordpress.com přeložil Vladimír SEDLÁČEK


(Volební komise prohlásila kandidátní listinu Nové komunistické strany Jugoslávie (Nova Komunistička Partija Jugoslavije) a Ligy komunistické mládeže Jugoslávie (Savez Komunističke Omladine Jugoslavije) pro volby do zákonodárného sboru Srbska 21. června 2020 za neplatnou…)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 44 hlasů.

Vladimír SEDLÁČEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jocky
2020-08-05 16:53
Donalde, jste si jistý, že opravdu víte, co je v zájmu České
republiky? Že by "humanitární bombardování"? Ale jinak máte
samozřejmě pravdu, KSČM i jí podobné organizace je třeba zrušit, a
to dost rychle, než změní systém a lidi jako Donald K. si půjdou
sednout za velezradu v podobě schvalování agrese. Je za to přibližně
12 let. Jen tak mimochodem, mluvil jsem v rychlíku s Češkou, co
opouštěla Bělehrad posledním vlakem předtím, než začaly padat
demokratické NATO bomby. nevypadala, že by byla demokrat a la Donald K.
rosemil71
2020-08-04 21:01
Jo,tady je spousta demokratů,nenávistných k okolí.
halonoviny
2020-08-04 16:02
Á, Donald se odhalil, jaký je to demokrat... Jj, demokracie, ale jen
potud, pokud budeme hýkat, jak si proameričtí trollové přejí, jasný!
R. Janouch
fronda
2020-08-03 23:32
Přesně tak, Severoatlantický pakt je zločinecká organizace a
komunisté musí usilovat o její zničení. Stejně jako o potrestání
viníků útočných válek a odškodnění obětí. Nejsem zvyklý, aby
moje vlast patřila k agresorům, abych nepřímo nesl vinu za masové
vraždění nevinných lidí. A zvykat si nehodlám. Je odporné, je
nepřijatelné že se některé morální zrůdy snaží tyto zločiny
kapitalismu omlouvat, zlehčovat nebo dokonce popírat.
rosemil71
2020-08-03 19:42
Ajaj,Done,zase už byste někoho rušil?A o jakých zájmech ČR vlastně
mluvíte?To jako o válce?Jednou tu již byla jakási potrhlá
kráva,která chtěla jaderně napadnout Rusko.Že vy s ní máte něco
společného?
donald.kaczerowski
2020-08-03 18:32
Podle článků tohoto typu, které se objevují stále častěji v Halo
novinách a jsou výrazně proti zájmům České republiky, se domnívám,
že je nejvyšší čas na zrušení KSČM jako protistátní organizace.
jmarek3
2020-08-03 12:49
Socialistická země maršála Tita dovedla Jugoslávii k pospolitosti,
kterou nová demokracie krvavě zničila. Přeji Srbům nového
mírotvůrce a budování socialismu v těžkých podmínkách americké
agrese.
novotnyjaro
2020-08-03 11:30
Jugoslávie je výstražným mementem toho, jaké jsou cíle západního
kapitálu. Získat suroviny, půdu, lacinou pracovní sílu a to i s
pomocí domácích Quislingů, kteří se přitom řádně nabalí.
Západní státy procházejí jednou krizí za druhou a proto se snaží o
odvrácení pozornosti od vlastních problémů, vyvezením a
vyprovokováním problémů v cizích zemích! A Jugoslávie byla jedna z
prvních , která doplatila na pomoc Sovětů, a utrpěla i rozpadem
východního bloku. Vyvrcholilo to zločinnou agresí vůči Srbsku,
decentně nazvaným V. Havlem, humanitární bombardování. Byl jsem
svědkem a mám vyfotografován vybombardovaný vlak na jihu Srbska u
města Gorelica. Zabito 72 lidí, neurčitý počet shořelo na uhel a
zraněných více jak 150. Šlo o evakuanty z jihu Srbska, ženy, děti,
straci, zranění!
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.