Ilustrační foto - wikimedia commons

Za stejnou práci stejné peníze!

Řidič České pošty uspěl se žalobou, která poukazovala na nerovné odměňování pracovníků na stejných pozicích v různých regionech. Podpořil ho nyní i Nejvyšší soud, který zamítl dovolání pošty.

Řidič v žalobě tvrdil, že jeho mzda v Olomouci byla nižší než u kolegy v Praze na stejné typové pozici a tarifním stupni. Považoval to za nerovné zacházení. Pošta namítala, že do výše mzdy zaměstnance se promítají jednak předpoklady a požadavky pro výkon práce, jednak podmínky jednotlivých pracovišť.

Práce řidiče v Praze je podle argumentace státního podniku složitější, odpovědnější a namáhavější, například s ohledem na velikost regionu a rozmístění provozu do několika částí a budov. Odměňování navíc zohledňuje i reálnou výši mezd a životních nákladů v Praze.

Řidič dosáhl u Okresního soudu pro Prahu 2 takzvaného mezitimního rozsudku, podle kterého je základ žaloby oprávněný. O konkrétních nárocích bude justice teprve rozhodovat. Odvolání pošty zamítl Městský soud v Praze. Názor obou pražských soudů nyní potvrdila nejvyšší instance. Podle Nejvyššího soudu zákon umožňuje v rámci jedné firmy zohlednit v platech jen interní podmínky ovlivňující náročnost práce, nikoliv vnější okolnosti, například širší společenské a ekonomické prostředí daného regionu.

Nejvyšší soud zdůraznil, že zákon přesně stanovuje, jak hodnotit obtížnost pracovních podmínek. Zohledňuje se rozvržení pracovní doby, směny, přesčasy nebo rizikovost a další negativní vlivy pracovního prostředí. Jde o taxativní výčet hledisek, která se týkají výhradně interních podmínek výkonu práce, nikoliv vnějších okolností. »Z tohoto důvodu nelze připustit jakýkoliv extenzivní výklad jdoucí nad daný zákonný rámec,« rozhodl Nejvyšší soud.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM a předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič se s názorem Nejvyššího soudu plně ztotožňuje. »Diskuze na téma, že v jednotlivých regionech České republiky jsou rozdílné vyšší životní náklady má své opodstatnění do té míry, pokud povede k celkovému zvyšování mezd a platů a nikoliv k rozdílnému odměňování za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty u téhož zaměstnavatele. Tím se totiž neustavuje skutečné pokrytí jejich základních životních potřeb a potřeb jejich rodin, ale vznikají otrocké podmínky, které nesmí mít prostor a právní oporu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v tomto smyslu považuji za jedno z těch, kdy právu bylo učiněno za dost,« řekl Haló novinám Grospič.

Stínový ministr spravedlnosti KSČM a předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska Stanislav Grospič

Podle Grospiče je příběh olomouckého zaměstnance pošty poučný i z jiného hlediska. »Praktiky, které vyšly najevo u České pošty považuji za alarmující a z hlediska zákoníku práce za diskriminační. Je to zarážející o to více, že se objevily u zaměstnavatele, jehož majoritním vlastníkem je stát. Žijeme v kapitalismu a iluze o dobrovolném dodržování pracovních podmínek vždy a všude nejsou namístě. Ukazuje se jaký význam má zákoník práce, který mnohokrát čelil snahám ze strany pravice o okleštění či dokonce o celé nahrazení Občanským zákoníkem,« upozornil Grospič.

Pošta se prý zatím s rozsudkem seznamuje a zváží, zda podá ústavní stížnost. Právník Tomáš Procházka z kanceláře Eversheds Sutherland označil rozhodnutí Nejvyššího soudu za první rozsudek svého druhu a průlom, který může změnit praxi českých soudů a postavení zaměstnance vůči zaměstnavatelovi v ČR.

(ste)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.9, celkem 16 hlasů.

(ste)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.