Rozhovor Haló novin s vedoucím kandidátky KSČM v Pardubickém kraji Janem Foldynou

Chceme, aby byl náš kraj atraktivním místem pro spokojený život občanů

Jste zkušeným krajským politikem. Jak se proměnil Pardubický kraj za období, kdy pracujete ve veřejných funkcích?

Já se spíše považuji za zkušeného komunálního politika. Ve svém městě jsem zastupitelem od roku 2006 a pro občany města jsme toho společně s ostatními udělali myslím hodně. A možná i z toho důvodu mě naši občané zvolili již potřetí za sebou (od roku 2010) místostarostou města Dašice.

V Pardubickém kraji, kde jsem zastupitelem od roku 2012, jsem chtěl více propojit krajskou samosprávu se samosprávami měst a obcí. Myslím, že i to se postupně daří. Od roku 2016 pracuji jako předseda finančního výboru zastupitelstva kraje a pronikl jsem do podstaty tvorby, správy a čerpání krajského rozpočtu – a vůbec to není jednoduché. I kdyby příjmy kraje byly několikrát vyšší, dokázali bychom je, v zájmu občanů kraje, smysluplně využít. Takto se musí hledat priority a kompromisy. Myslím, že se povedlo za toto období opět pozvednout úroveň života občanů v kraji.

Podle mého názoru se podařilo zlepšit zdravotnictví, a to nejen v oblasti akutní lůžkové péče, ale i ve zdravotnické záchranné službě, následné zdravotní péči apod. Zlepšila se doprava a dopravní obslužnost, podařilo se zkvalitnit střední školství a v mnoha případech i učňovské školství. Posun k lepšímu lze pozorovat i ve všech ostatních oblastech, kultuře, sportu, cestovním ruchu, sociálních službách, památkové péči, životním prostředí, zemědělství, podpoře regionálních výrobků a živnostníků, a co mě osobně nejvíce těší, i v podpoře venkova a malých obcí. Dobře fungují všechny složky integrovaného záchranného systému a podporují se aktivity spolků a organizací, zejména dobrovolných hasičů.

Jak k pozitivním změnám v Pardubickém kraji přispěli právě komunisté? Čeho jste dosáhli?

Jak jsem již uvedl v předcházejícím. Aktivně jsme se zapojovali do tvorby, schvalování a čerpání krajského rozpočtu. Podporovali jsme a podporujeme smysluplné investice s dlouhodobým výhledem, které tvoří největší část rozpočtu. Aktivně jsme podporovali a podporujeme dotační programy kraje ke zkvalitnění života ve městech a obcích kraje a k rozvoji aktivit občanů, které byly rok od roku navyšovány.

Konkrétně se zmíním o dvou případech, kde jsme sehráli podstatnou roli. Jednak se jednalo o sloučení nemocnic akutní lůžkové péče do jedné Nemocnice Pardubického kraje, kde jsme několikrát požadovali zpřesněné podklady, specifikace, studie a odhady před vlastním rozhodnutím. I tak to bylo velmi složité rozhodování, ale praxe ukazuje, že bylo správné.

V druhém případě jsme požadovali vytvoření odborné skupiny, za účasti zástupců všech politických klubů, při rozhodování o nákupu objektu tzv. Winternitzových mlýnů pro Východočeskou galerii – zde se správnost rozhodnutí o nákupu teprve potvrdí.

Co akcentujete ve vašem programu pro krajské volby, resp. pro další volební období 2020-2024?

Samozřejmě máme návrhy ke zlepšení ve všech oblastech činnosti krajského zastupitelstva. Velmi důležité bude úspěšné dotažení všech zahájených a připravených investic. V oblasti zdravotnictví se jedná zejména o výstavbu pavilonů centrálních příjmů v Pardubické a Orlickoústecké nemocnici, výstavbu nové nemocnice následné péče v Moravské Třebové, rekonstrukci a výstavbu pavilonů v ostatních nemocnicích v kraji, výstavbu nových středisek Zdravotnické záchranné služby atd.

V oblasti dopravy půjde zejména o stavby obchvatů měst a obcí sloužících jako přivaděče k D35 a jejich napojení na mimoúrovňové křižovatky dálnice a řešení rekonstrukcí a oprav silnic II. a III. třídy poničených dopravou při výstavbě D35.

I nadále chceme zkvalitňovat střední školství, zejména učňovské, zvyšovat atraktivitu kraje a posilovat cestovní ruch a prohlubovat účinnou spolupráci se samosprávami měst a obcí.

Kde je největší problém či problémy kraje, které by mělo příští krajské zastupitelstvo řešit?

Příští krajské zastupitelstvo se bude muset vyrovnat se značným propadem příjmů v důsledku »koronavirových« opatření a bude muset přizpůsobit tomu krajské rozpočty a jejich priority v následujících letech.

My komunisté, jako jediní v krajském zastupitelstvu, cítíme nespravedlnost tzv. církevních restitucí. Proto jsme nesouhlasili, odmítáme a i nadále budeme proti jakékoliv podpoře církví z krajského rozpočtu.

Jak se kraji daří vyrovnat se s následky vypnutí ekonomiky v době mimořádných opatření kvůli COVID-19?

Já myslím, že velmi dobře. Podpořili jsme zachování všech investičních akcí kraje a na druhé straně šetření, úspory a zapojení rezerv z dřívějšího zodpovědného hospodaření.

Jakou máte vizi Pardubického kraje pro příští desetiletí?

Chceme Pardubický kraj, kde budou dobře fungovat zdravotnictví, školství, doprava, sociální služby, kultura, sport, integrovaný záchranný systém a další služby kraje občanům, a k zajištění těchto služeb úzkou spolupráci kraje, měst a obcí. Že bude dokončena dálniční síť v kraji a napojení na ni. Že bude dostatek práce ve všech oblastech a regionech kraje. Že se bude rozvíjet malé a střední podnikání v kraji s důrazem na živnostníky a rozvoj regionálních výrobků. Že budou zajištěny základní služby pro všechny občany včetně malých obcí. Že nadále bude podporována a rozvíjena aktivní činnost dobrovolných spolků a organizací. Že se podaří zvýšit atraktivitu kraje a dojde ke zvýšení cestovního ruchu. Zkrátka a dobře, že Pardubický kraj bude atraktivním místem pro spokojený život svých občanů.

Nyní skočme z krajské politiky do té mezinárodní. Co vás napadá, když sledujete situaci v Bělorusku? Jak hodnotíte postoj premiéra Babiše a ministra Petříčka v této věci?

Je potřeba zachovávat stejné přístupy ke všem státům světa, tzn. že stejný metr musí platit pro Bělorusko, ale také pro Spojené státy, pro Španělsko, pro Francii a všechny další země.

Není to tak dávno, co jsme s velkým napětím sledovali, jak byly antirasistické protesty v USA policejně, tedy násilím, potlačeny, vzpomeňme si také na »žluté vesty« v Paříži, jak se s nimi jednalo ze strany francouzských represivních složek. A co katalánské manifestace za samostatnost? To bylo přímo otřesné, co španělské státní orgány udělaly jak s manifestujícími, tak s představiteli Katalánska.

Povšimněme si na těchto příkladech, že tyto protesty byly potlačeny domácími represivními složkami, a jako by to nikomu ve světě nevadilo. Nebyl kolem toho takový mediální humbuk, jako nyní kolem zásahů v Minsku. Když v Bělorusku sáhne tamní režim ke stejné akci, jaké jsme viděli ve Státech, Francii či Španělsku, tak to je porušování lidských práv.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 10 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


svaty_vaclav
2020-08-19 17:17
manitius, a pak jsi se probudil s rukou v nočníku, že?
manitius
2020-08-19 13:06
Neuvěřitelné bláboly dalšího povedeného kandidáta KSČM. Občané
ho prý několikrát zvolili místostarostou, přitom místostarosta je
volen zastupitelstvem obce. Mimo nesplnitelných slibů typu
"spravíme, vytvoříme, umožníme, podpoříme" si tovarišč
samozřejmě musel kopnout do USA. Zapomněl ovšem, že při nedávných
antirasistických demonstracích lůza rabovala obchody řádných
Američanů, takže byla povolána národní garda. V Bělorusku, pokud
víme, zatím nevysklili ani jeden výklad. Inu, zkušený politik, že.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.