Ilustrační FOTO - Pixabay

Ekonomika má sice nejhorší za sebou, ale…

Hrubý domácí produkt (HDP) klesl ve druhém čtvrtletí podle včera zveřejněného zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu mezičtvrtletně o 8,7 procenta a meziročně o 11 %. Negativní vývoj HDP byl způsoben především poklesem zahraniční poptávky, uvedli statistici. Koncem července přitom ČSÚ odhadoval mezikvartální pokles na 8,4 % a meziroční na 10,7 %.

»I podle zpřesněného odhadu je však mezičtvrtletní propad české ekonomiky znatelně méně výrazný než propad ekonomiky Evropské unie jako celku. Přitom v prvním čtvrtletí se mírně výrazněji propadala naopak česká ekonomika,« uvedl pro Haló noviny hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

»Ačkoli má tuzemská ekonomika to nejhorší za sebou z pohledu propadu HDP, řada ekonomických ukazatelů včetně nezaměstnanosti se bude zhoršovat teprve se zpožděním, a zejména po ukončování podpůrných vládních programů,« připomněl hlavní ekonom Ing. Jakub Seidler.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) byla podle statistiků mezičtvrtletně nižší o 9,4 %. K jejímu poklesu došlo ve všech odvětvích ekonomiky, ve zpracovatelském průmyslu o 14,7 %, ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství o 17,5 % a v ostatních činnostech o 23,1 %. Meziročně HPH klesla o 10,9 %. Pokles tvorby HPH byl nejvíce ovlivněn vývojem ve zpracovatelském průmyslu (negativní příspěvek -4,6 procentního bodu, pokles o 18,2 %) a ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství (-3,8 p. b., pokles o 20,5 %). Pozitivní příspěvek zaznamenalo odvětví informačních a komunikačních činností (0,1 p. b., růst o 1,1 %).

Na straně poptávky byl meziroční pokles HDP ovlivněn především nižší zahraniční poptávkou, ale také klesajícími spotřebními i kapitálovými výdaji.

Výdaje na konečnou spotřebu se snížily mezičtvrtletně i meziročně o 4,8 %, z toho výdaje domácností klesly o 6,3 % oproti předchozímu čtvrtletí a o 7,6 % oproti stejnému čtvrtletí minulého roku. Snížila se především spotřeba předmětů s dlouhodobou a střednědobou trvanlivostí a výdaje za služby. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí mezičtvrtletně klesly o 1,5 %, meziročně ale stouply o 1,8 %.

Tvorba hrubého fixního kapitálu v mezičtvrtletním srovnání vzrostla o 0,9 %, meziročně klesla o 4,8 %. Z hlediska typu aktiv posílily pouze investice do ostatních budov a staveb, největší propad zaznamenaly investice do strojů a dopravních prostředků.

Saldo zahraničního obchodu v běžných cenách se snížilo meziročně o 56,5 miliardy korun na 44,1 mld. Kč, což byla nejnižší hodnota od 2. kvartálu 2012. Vývoz zboží a služeb se mezičtvrtletně propadl o 20,7 %, meziročně o 23,3 %. Dovoz se snížil mezikvartálně o 17,6 %, meziročně o 18,2 %.

Objem mzdových nákladů ve 2. čtvrtletí klesl meziročně o 2,3 %. V tuzemsku bylo zaměstnáno v průměru 5340 tisíc osob. Celková zaměstnanost se oproti předchozímu čtvrtletí snížila o 1,4 % a meziročně klesla o 1,9 %. Počet odpracovaných hodin byl mezičtvrtletně o 7,8 % a meziročně o 10,7 % nižší.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: pro článek zatím nikdo nehlasoval

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.