Chceme žít jako lidé - v míru a pokoji

Člověče, vyslovíš-li myšlenku k tomu, co se v poslední době děje, že se snad »svět zbláznil«, dostáváš se okamžitě do nebezpečí, že na tebe budou uvaleny sankce a postihy. Tak co ti zbývá? Zalézt a mlčet?

Nebo sklopit hlavu a nechat se ze všech stran manipulovat a urážet? Tak to snad ne! Když se zamyslím z pohledu normálního smrtelníka nad chováním řady nejen světových, ale i našich českých politiků, je mi z toho nanic. Kde se bere v lidech tolik nevraživosti, hulvátství a ponižování prostých lidí těmi »vyvolenými«? Jak je možné, že se lidé neponaučili z předchozích období našeho lidského žití, kdy byli vystaveni obavám z toho, co je čeká v budoucnosti?

Jenom namátkou. Patřím do generace, která prožila druhou polovinu třicátých let minulého století, takže jsem jako mladý člověk zažil likvidaci československé státnosti, když jsme se stali Böhmen und Mähren, a zažil jsem i šťastné chvíle, kdy tato zrůdnost byla zásluhou spojeneckých armád poražena, a my jsme se mohli nadýchnout štěstím osvobození. Moc dobře si vzpomínám na to, jak nadšeně jsme vítali naše osvoboditele, v mém případě to byli vojáci Rudé armády, stejně tak nadšeně vítali v jihozápadní části naší vlasti vojáky Spojenců protihitlerovské koalice, kterými byli američtí vojáci. Vzpomínám na to, když mě otec poprvé vzal v dubnu 1946 s sebou do Lidic, aby mi ukázal, jaký byl nacismus. A léta běžela dál. Protože pocházím z rodiny, kde nás bylo deset dětí, z nichž sedm se narodilo postupně do května 1945, další tři po skončení války, zažili jsme si »své«. Nebudu rozvádět dále naše životopisy, protože jsme brali život takový, jak nám ho přinášela doba.

Ale malou poznámku si neodpustím. Náš otec byl ročník 1892, a jak je historicky známo, byl povolán na frontu první světové války. Jeho válečná cesta vedla do 28. pěšího pluku a nakonec do zajetí na Sibiři do Išimi. Zažil »transsibiřskou anabázi«, štěstí mu přálo, že zůstal naživu a mohl se do své rodné vlasti vrátit na podzim roku 1920, kdy už byla uznána Československá republika. Bohužel jeho životní cesta skončila o Vánocích roku 1959, takže nám nemohl sdělit vše, co bychom potřebovali nejen my vědět a znát. Vždycky mně osobně připomínal, že musíme být vděčni Rudé armádě, která - jak on říkal, spolu se svobodovci osvobodila podstatnou část naší republiky, a připomínal: »Važte si toho, co máte, a dělejte pro svoji zemi a rodinu jen to nejlepší!«

A následovala léta, kdy na všechno zbyla jen maminka a my starší jsme pomáhali vypravit do života mladší sourozence.

A čeho jsme se dočkali? Jako dospělí jsme pracovali ve prospěch naší vlasti a samozřejmě i svých rodin. Tak to běželo až do roku 1990, kdy se chopili moci lidé, kteří se začali prohlašovat za nejmoudřejší. Pokrytci začali devastovat naši zemi, pro kterou jsme my jako mladí vydávali své síly. Do mocenského aparátu se dostali především lidé, kteří se holedbali tím, že jedině oni mají právo vést společnost k »blahobytu«. Neštítili se však toho, aby se postupně zapojili po bok těch, kteří neunesli fakt, že naše země patřila vždy k velké slovanské rodině a začali směrovat naši zemi na vytoužený Západ.

Postupně jsme se dostali do dnešní doby, kdy člověk neví, co ho čeká druhý den, kdy se probudí některý z osvícených a přinese prostřednictvím jemu nakloněných sdělovacích prostředků svá moudra, která pronáší jako vůdčí ideje současnosti. Vedle toho neopomene zhanobit vše, co pro naši zemi vykonali naši rodiče a prarodiče, i my samotní, kteří mohou zasvěceně hovořit o faktech ve vývoji naší země, mohou se vyjádřit k tzv. novodobým dějinám, které se nepřednášejí ani v současné školské soustavě.

Pak se nemůžeme divit, že si dovolí paní Langšádlová na parlamentní půdě vyslovit, při své nenávisti ke spolupráci s Ruskou federací nebo Čínou, že »nikdy nepřipustím jít jakýmkoliv způsobem ke spolupráci s Východem, hlavně s bolševickým Ruskem, na které by platil nejlépe vedený jaderný úder, aby poznalo sílu USA a spojenců«. O vyjádření spojenců z »demobloku« a jejich soukmenovců, jakými jsou politici Hřib, Novotný, Kolář, Herman, Pavel, Fischer, Vystrčil, kdy nazývají občany těmi nejsprostšími tituly, ani nemluvě.

O jejich náhledech na novodobou historii svědčí mj. například to, že zamlčují mladé generaci, o co šlo nacistům ve 30. letech a v době druhé světové války vůči Československé republice, že šlo o likvidaci českého národa. Proč dali k dispozici společnosti rádio RFE, aby působilo na vlnách českých sdělovacích prostředků v rétorice 50. let, kdy značkovalo nepohodlné lidi způsoby, jakými to provádějí honáci skotu kdesi v daleké, dnes pro řadu politiků přátelské Arizoně? Proč zamlčují, jaký byl skutečný průběh osvobozovacích bojů od nacismu? Proč stejně nadšeně nehovoří o příjezdu a osvobození podstatné části území Československé republiky Rudou armádou, příslušníky Svobodovy armády a jejich bojových oddílů?

Proč je dovoleno moderátorům ČT, Primy, Novy, aby špinili a pomlouvali skutečné hrdiny naší vlasti, mezi nimiž je i trojnásobný hrdina SSSR a ČSSR armádní generál Ludvík Svoboda? To, co si dovoluje moderátor ČT Železný, není nevhodným vyjadřováním, je to hanebná urážka a devastace jména a hrdinných skutků vzácného hrdiny, kterým Ludvík Svoboda, jeho rodina a bojoví druzi byli. A tento historicky vygumovaný moderátor nadále zaujímá významné místo v ČT. Není to tak dávno, kdy na krátkou dobu zmizel z obrazovky, pak se objevil, když předtím dal veřejnosti ve známost, že je na společenském dně a nemá pomalu co jíst. Proto se musí snažit »jít s dobou«, ale my, pamětníci, nesmíme takové neomalenosti ignorovat!

Jiří POKORNÝ, Beroun


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.9, celkem 132 hlasů.

Jiří POKORNÝ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


tomasklima162
2020-09-10 12:36
fronda Území Finska, Estonska, Litvy a poloviny Polska je dohromady
menší než jeden metr čtvereční? A předpokládám, že věříte, že
v Katyňském lese došlo jen k dopravní nehodě. Nebo došlo tam vlastně
vůbec k něčemu?
fronda
2020-09-10 00:22
tomasklima162: Cože? Co tím myslíte? Vždyť Rusové nezískali smlouvou
o neútočení ani metr čtvereční území. A 17 dnů po začátku války
už bylo Polsko v podstatě poraženo, po zradě jeho spojenců
neexistovala šance na obrat. Ze strany Sovětského svazu nešlo o agresi.
Agrese se ale možná dopustila Anglie napadením francouzských lodí v
přístavu v roce 1940.
tomasklima162
2020-09-09 20:31
marin Spojenci nemohli vyhlásit válku oběma agresorům zároveň,
protože to bylo příliš velké sousto. Museli je rozdělit a porazit
každého zvlášť. Jak jistě víte tak po porážce Německa byli
nakonec i Rusové přinuceni začít znovu respektovat hranice platné
před paktem Molotov-Riebentrop.
novotnyjaro
2020-09-08 23:34
Chceme žít v míru a pokoji. A ta moje generace narozená po válce si
toho plně užila. Nikdy nebylo v Evropě tak dlouhé období bez
válečných konfliktů. Právě skončil slovenský seriál Luis Pasteur o
vědci, mikrobiologovi, který přinesl lidem nevídané poznatky.
Loďařům pomohl chránit víno před zkysnutím- pasterizací.Ale jeho
geniální objev - léčby vztekliny- hrůzné choroby následkem napadení
a uhrznutí psy nakaženými vzteklinou bylo ojedinelým objevcem v
historii lidstva. Dojemné bylo vyslání 19 ruských lidí, pokousaných
vzteklým vlkem, kteří byly odsouzeni ke kruté smrtí následkem
krutých, bolestivých křečí za pomalého umírání. Při
odevzdávání ústavu, který nesl název Luise Pasteura dal synovi
přečíst své poslední vyznání. Svět balancuje na pokraji bolesti a
umíráni a štěstím a láskou. Kdo v této nerovné bitve zvítězí,
nebylo v době geniálního Luise Pasteura jasno!
fronda
2020-09-08 23:29
Je to tak. Druhou světovou válku společně zavinili Hitler a západní
"demokrati". Sovětský svaz nenesl žádnou vinu.
marin
2020-09-08 18:14
Hitler napadl Polsko/se Slovenským štátem/1.9.1939, Velká Británie a
Francie vyhlásily válku/jen/Německu 3.9.1939/a zůstaly v zákopech/ a
Sověti postoupili na Curzonovu linii/jako východní hranici Polska
určenou lordem Curzonem za Dohodu/17.9.1939. Jim samozřejmě Západ
válku nevyhlásil. Byli pro něj spojenci proti Německu.
tomasklima162
2020-09-08 13:16
Pokud chcete žít v míru tak nevolte komunisty. Ti se v roce 1939
spolčily s (Nacionálními) socialisty a společným útokem na Polsko
rozpoutaly II. světovou válku.
miki.13
2020-09-08 11:45
Lidí toužící pro návrat do minulosti moc není a vy to dobře víte,
jestli nejste úplní idioti. Neexistuje na světě země, kde budují
socialismus a lidé se mají dobře. “ Kdyby byli komunisti na Sahaře, i
písek by byl na příděl” (Winston Churchil)
jmarek3
2020-09-07 21:59
Každý si za svůj život projde cestou poznání .Někomu stačí ke
spokojenosti konzumní společnost typu USA. Věřím , že náš národ se
po 30letech nevázané demokracie dokáže znovu postavit na vlastní nohy.
Socialismus byl hrdý a dovedl dát společnosti životní ideu - žít v
míru za vlastní peníze.
fronda
2020-09-07 21:48
velkymaxmilian: Naši předkové si "orientaci na Západ" nemohli
svobodně vybrat, v té době byl navíc Východ vyspělejší a
civilizovanější částí Evropy. Naopak orientaci na SSSR si naši
občané po roce 1945 svobodně zvolili. --- Takové ty názvy "...
národa německého", popř. někdo taky píše
"Římskoněmecká říše", jsou spíš projevem novodobého
velkoněmeckého nacionalismu, než odrazem reality. Tehdejší panovníci
by se nejspíš podobným titulováním cítili uraženi.
fronda
2020-09-07 20:40
Terčem nenávisti jsou komunisté. Je to ze strany vykořisťovatelů a
jejich nohsledů logické, protože jedině komunisté mají k dispozici
vyzkoušenou a osvědčenou alternativu ke kapitalismu.
abbeyroader
2020-09-07 17:00
Pane Pokorný, Vy jste statečný a obdivuhodný člověk. Hned v první
větě své stati píšete, jak se vyslovením svých myšlenek okamžitě
dostáváte do nebezpečí sankcí a postihů. Přesto jste nesklopil hlavu
a nenechal se ze všech stran manipulovat a své skvělé myšlenky jste
dokonce zveřejnil. Skláním se před Vaší odvahou, to já bych
nedokázal. Vzpomínám na časy, kdy nám moudře vládla naše
Komunistická strana a kdy jsme si všichni mohli vyjadřovat své
myšlenky svobodně, bez postihů a sankcí. Proto všichni volme KSČM a
KSČ, ať se nám ty zlaté časy zase vrátí! Čest Vašim myšlenkám,
soudruhu Pokorný!
velkymaxmilian
2020-09-07 10:22
Pan Pokorný pouze navlékl další korálek do nekonečného
náhrdelníku nenávistných článků o lidech jiného (než toho dle nich
správného) názoru. Povídání si s nadšením přečte řada jeho
"soukmenovců", kteří jistě "ocení" obohacení
zdejšího standardního slovníku o "vygumovaného moderátora".
Co se týče "velké slovanské rodiny" kam dle autora patříme,
geneticky a historicky to tak žhavé není. Nechci panu Pokornému brát
iluze, ale "geneticky čistých Čechů - Slovanů" je v naší
populaci sice asi o něco více než bílých vran, ale to je tak všechno.
Co se týče naší orientace na Západ je historická, soudruhům obecně
uniká, že jsme byli od od roku 1034 téměř osm(!)století součástí
Sacrum Romanum Imperium Nationis Germanicæ, a to jako jediná slovanská
země. PS: Mám dnes celkem dobrou náladu takže dále členy bratrstva
"rudé pracky" dráždit nebudu, hezký den!
jarprchal43
2020-09-07 08:52
Bylo by to hezké povídání, kdyby se tím, co autor propaguje, řídili
i komunisti. Stačí přečíst si tady pár článků. Až na výjimky ze
všech kape nenávist. O příspěvcích čtenářů pod nimi ani nemluv.
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.