Reklama
Rozhovor Haló novin se stínovou ministryní zdravotnictví za KSČM Soňou Markovou

Přijímaná opatření musí být důsledně cílená a řádně vysvětlená

Česká republika se potýká s epidemií nového typu koronaviru již přes půl roku. Jak to podle vás zatím zvládá?

I přes rekordní nárůsty počtu nakažených novým typem koronaviru v poslední době si myslím, že Česká republika postupovala od počátku správně, reagovala včas a adekvátně. Podařilo se tak ochránit zdraví a životy drtivé většiny občanů České republiky. Nebyli jsme svědky kolapsu zdravotnictví a zoufalým lidem nebyla odpírána z kapacitních důvodů potřebná zdravotní péče. I když zemřeli a stále umírají pacienti v souvislosti s COVID-19, považuji celou situaci zatím v zásadě za zvládnutou. Samozřejmě, že vše není a nebylo bezchybné. Třeba »tanečky« kolem pana Prymuly a nepochopitelná vícekolejnost rozhodování. Naprosto nevhodné a kroky vlády zpochybňující byly spory o kompetence mezi ministerstvem zdravotnictví a vnitra. Podivně znevažující a náhlé zásahy předsedy vlády vůči ministrovi zdravotnictví určitě nepřispěly k tomu, abychom Adama Vojtěcha považovali za člověka na svém místě. Velké výhrady mám k netransparentním a často neodůvodněně předraženým nákupům ochranných pomůcek, především roušek a respirátorů. Je nezbytné, aby vše bylo řádně vyšetřeno a vyvozena jasná odpovědnost. Zatím zveřejněné skutečnosti totiž naznačují, že mohlo dojít k neoprávněnému obohacení firem a jednotlivců o desítky až stovky milionů korun. Vázla i distribuce ochranných prostředků a chaos v koordinaci jednotlivých složek. To vše je ve velkém kontrastu s obrovským nasazením lidí v první linii, zdravotníků, lékařů, sester, záchranářů, skupin mediků, zaměstnanců nemocnic, pracovníků sociálních služeb, hasičů, policistů, vojáků, pracovníků v obchodech a dalších.

Jak se podle vás s touto situací vyrovnávali běžní lidé?

Občané České republiky opět prokázali svoji úžasnou schopnost – v době nouze a nebezpečí pomoci si vlastními silami a nezištně pomáhat i ostatním, kteří to nejvíc potřebují. Na krátkou dobu dokonce utichly i spory mezi politickými protivníky. Většina lidí měla samozřejmě strach a zvlášť starší a chronicky nemocní se zcela jistě obávali o svůj život. O to více bylo třeba jasných slov odborníků a rychlých, ale promyšlených opatření zodpovědných. To se ovšem úplně nezdařilo. Přesto si myslím, že celá situace přinesla větší si uvědomění důležitosti dodržování základních hygienických pravidel, významu očkování, celkově péče o zdraví a dodržování zdravého způsobu života. Civilizační choroby se totiž ukázaly jako významný rizikový faktor při nakažení a následném rozvinutí onemocnění COVID 19.

Můžeme najít i nějaké »koronavirové« klady?

Za vedlejší kladný »koronavirový« dopad lze považovat i návrat k větší obezřetnosti, osobní zodpovědnosti a jisté pokoře každého jednotlivce. A také, že je třeba více dbát na »obyčejné« dodržování základních hygienických návyků, mýt si ruce, nekýchat do dlaní a během nákazy zůstávat ohleduplně doma. Vždyť infekce, která pro nás osobně znamená jen si několik dní poležet a odpočinout doma, může pro druhého, oslabeného člověka skončit třeba i smrtí. Současná pandemie také pozitivně stimuluje výzkum v oblasti virologie, imunologie, epidemiologie a nových léčivých přípravků. Z toho všeho pak mohou profitovat i ostatní medicínské obory. Navíc současný stav jednoznačně ukázal na nutnost úzké mezinárodní spolupráce v oblasti výměny know-how, sdílení informací a dat. Pozitivně dopadla koronavirová epidemie na urychlení elektronického zdravotnictví a na telemedicínu. Pandemie také potvrdila, že Česká republika má dostatečné kapacity pro intenzivní medicínské obory.

Vraťme se ještě k otázce přijatých opatření. Bylo podle vás dobré, že vláda přistoupila k tak masívnímu uvolňování na začátku léta?

Po určité době, kdy byla tvrdá restriktivní opatření většinově chápána, zákonitě nastala doba, kdy se lidé doslova potřebovali nadechnout. Přispěla k tomu blížící se doba letních dovolených, narůstající ekonomické ztráty, hrozba nezaměstnanosti a také stále častěji se objevující naprosto odlišná vyjádření těch, kterým jsme byli zvyklí jako odborníkům důvěřovat. Svoji roli jistě sehrál i fakt, že se v říjnu budou konat volby do krajských zastupitelstev a politici si nechtěli zbytečně »znepřátelit« své voliče. Uvolňování se tedy stalo nevyhnutelným. Bylo však nutné počítat s tím, že budeme čelit nárůstu počtu nakažených po návratu z dovolených a prázdninových aktivit. Situace se přitom může ještě zhoršovat v souvislosti s výskytem běžných »podzimních« respiračních onemocnění.

Začátek nového školního roku se nesl i ve znamení nových opatření, jejich nařízení však provázel značný zmatek. Nemělo to podle vás být po půl roce, kdy tady s koronavirem žijeme, profesionálnější?

Je neuvěřitelné, že i když měli odpovědní politici ve spolupráci s epidemiology a hygieniky dostatek času na to, aby připravili jasná a nezpochybnitelná opatření k začátku školního roku, je výsledkem pouze ne zcela dobře fungující tzv. chytrá karanténa, dohady kolem »semaforu«, chaos a z toho všeho samozřejmě vyplývající nedůvěra v kompetentnost vlády. O profesionalitě nelze vůbec mluvit.

Velké diskuse se vedou především kolem nošení roušek. Jaký na to máte názor? Je současné nařízení dostačující, anebo byste ho ještě vice zpřísnila?

Nošení ochranných prostředků je stále zpochybňováno, protože se i lékařské autority v názorech na jejich účinnost výrazně liší. Dokonce se použití ochrany úst a nosu dává do souvislosti s omezováním osobní svobody. Já osobně ale stavím nade vše ochranu veřejného zdraví a stále považuji roušku za účinný prostředek, který spolu s dodržením doporučených hygienických pravidel a případně bezpečné vzdálenosti ochrání mě i ostatní. To vše lidi samozřejmě velmi omezuje. Není divu, že radši naslouchají těm, kteří tvrdí, že »nějaký hadr přes obličej« nejen nepomáhá, ale dokonce škodí. Všechna přijímaná opatření by proto měla být důsledně cílená podle skutečné potřeby, adekvátní aktuální situaci v jednotlivých regionech, řádně vysvětlena a podepřena nezpochybnitelnými autoritami.

Jana DUBNIČKOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.2, celkem 15 hlasů.

Jana DUBNIČKOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.