Dopravu se nemusím učit

Doprava je charakterizována jako činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním osob a hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech, za použití různých dopravních prostředků a technologií.

V Olomouckém kraji tuto roli plní silniční a železniční doprava. Ostatní druhy dopravy, a to doprava letecká, vodní, cyklistická a pěší, jsou spíše dopravou individuální nebo rekreační, která je nezanedbatelná pro rozvoj terciární sféry, a z tohoto důvodu ji není možné opomíjet.

Olomoucký kraj má z hlediska dopravy významnou polohu, protože leží jak na vnitrozemské, tak na mezinárodní silniční a železniční křižovatce. Prochází jím severojižní silniční tranzit z Polska do Rakouska a železniční koridor z Čech na Slovensko, neboli transevropská dopravní síť TEN-T. Všechna okresní města jsou železniční křižovatkou více tratí a procházejí jimi významné silniční proudy. Město Jeseník má přímé železniční a silniční spojení s Polskou republikou.

Nárůstem intenzity provozu na silnicích a počtu přepravovaných osob na železnici je potřeba obě infrastruktury udržovat v takovém stavu, aby byla zachována nebo navýšena rychlost a komfort přepravy.

V případně mého zvolení budu prosazovat a dbát o to, aby vždy byl na infrastruktuře doceněn význam cestování:

- Vyřešení dopravní situace a urychlení stavby obchvatu městem Přerov v návaznosti na poslední úsek dálnice D1. Se souběhem s železniční rekonstrukcí ŽST Přerov je město téměř neprůjezdné.

- Zahájení stavby obchvatu Olomouce - východní tangenty pro odlehčení tranzitní dopravy v obydlené městské části Olomouce.

- Dodržení zahájení stavby západního obchvatu Olomouce. Jedná se o poslední neexistující úsek dálnice mezi Ostravou a Mohelnicí a zdržení u Globusu se pravidelně objevuje v hlášení rozhlasové Zelené vlně či v dopravě na radiu Impuls.

- Dokončení stavby elektrizace železniční trati Olomouc - Šumperk, jejímž záměrem je zvýšení rychlosti, snížení přepravní doby a zvýšení komfortu cestování.

- Zahájit projektovou přípravu na zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti Zábřeh na Moravě - Šumperk.

- Zefektivnění obslužnosti kraje zejména v mezikrajských vztazích v pravidelné dojížďce do zaměstnání a zesílení dopravy v mimopracovní dny.

- Dostavbu chybějících úseků cyklostezek, zejména v turisticky atraktivních lokalitách.

V resortu dopravy pracuji 35 let. Prostřednictvím svého zaměstnání mám v našem kraji velmi dobrou znalost jak sítě silniční, tak zejména sítě železniční. Mám přehled o stavu, délce a kvalitě cyklostezek. Jako člen dopravní komise města Olomouce mám odborné informace o fungování IDSOK (Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje). To vše mi dává ucelený pohled na dopravu v Olomouckém kraji.

Mohu, jako jedna z mála, konstatovat, že dopravu se nemusím učit. Já ji znám a dokážu objektivně posoudit, co je nesmysl a co je dobré a prospěšné pro občany Olomouckého kraje.

Liběna VEČEŘOVÁ, kandidátka KSČM do Zastupitelstva Olomouckého kraje


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 3.5, celkem 30 hlasů.

Liběna VEČEŘOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


abbeyroader
2020-09-08 14:44
Ach jo. Paní Liběna nám sdělila, že je nejlepší ze všech a co
všechno zařídí, až ji zvolíme. Předvolební letáček, který by
mohla vhazovat do schránek. Co to má, probůh, společného s
publicistikou? To tam, pane Janouchu, redakce fakt nemá nic lepšího? To
je mi úpadek...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.