Zleva předseda České unie neslyšících Martin Novák, Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob, a šéfredaktor Helpnet Jaroslav Winter na tiskové konferenci.

Titulkování pořadů je pro diváky nezbytné

Všechny subjekty státní správy mají od 23. září povinnost opatřovat videa a zvukové soubory na svých internetových stránkách titulky. K tomuto datu totiž vstupuje v platnost část nového zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Podle analýzy ale nejsou instituce na nová pravidla připraveny.

Upozornila na to tisková konference, která se konala minulý týden v Praze na Novotného lávce. Připravily ji organizace sdružující lidi se sluchovým postižením (ČUN - Česká unie neslyšících, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel) a firmy, které svými technologiemi komunikaci neslyšících, ohluchlých a nedoslýchavých umožňují a zlepšují. Povinnost se týká 500 orgánů státní správy, 262 orgánů územní samosprávy a dalších 9834 orgánů veřejné moci v ČR. Její ne/dodržování zasahuje do života půl milionu osob se sluchovým postižením v ČR.

Společnost Newton Technologies provedla analýzu video- a audio-obsahu 526 webů státních institucí, samospráv a dalších subjektů. Z výsledků studie vyplývá, že pouze necelá pětina webů s video-obsahem má své příspěvky opatřené titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, informoval Ondřej Klimeš, vedoucí PR a marketingu firmy. Dalším klíčovým zjištěním analýzy je, že v případě neslyšících a nedoslýchavých zákon neplní svůj účel, protože povinnost titulkovat se vztahuje pouze na webové stránky subjektů, nikoliv na sociální sítě jimi spravované, kde je publikována převážná část multimediálního obsahu.

Televize pro neslyšící

Jako příklad dobré praxe byl na tiskovce představen projekt titulkované Televize Beey, která v době koronakrize pomáhala zpřístupnit audiovizuální obsah lidem s postižením sluchu. Podle slov ředitele Newton Technologies Petra Heriana vznikla náhodou v důsledku koronakrize a měla původně fungovat jen krátce. Na této televizi se již zveřejnilo více než 1100 televizních a dalších pořadů, všechny opatřené titulky. Televize využívá technologii automatického titulkování, kterou firma Newton Technologies vyvinula ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec.

»Důležitých informací v té době vznikalo ohromné množství. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje nebyly opatřeny titulky pro neslyšící. Proto bylo pro lidi se sluchovým postižením moc důležité, že díky TV Beey získali přístup k těmto tolik potřebným informacím,« uvedl Martin Novák, ředitel ČUN. Nejsou-li zejména zpravodajské pořady otitulkované a současně doplněné tlumočníkem českého znakového jazyka (ČZJ), pak nejsou dostupné lidem se sluchovým handicapem, vysvětlil Novák. »Televize bez titulků, to je totiž, jako kdyby si slyšící pustil televizi bez zvuku,« připodobnil. Sluchově handicapovaní by očekávali, že filmy na všech televizních stanicích budou opatřeny titulky a zpravodajství titulky i tlumočením do ČZJ.

Podle šéfa ČUN veřejné instituce selhávají, neboť neřeší systém informovanosti až půl milionu občanů, a to ani v době krize. Veřejnoprávní televizi pochválil, neboť je jí zákonem stanoveno, že musí tuto službu plnit. Komerční televize však netitulkují ani zpravodajství v krizi, a nic není tlumočeno do ČZJ, uvedl.

Chtějí více zdrojů informací

Konkrétní čísla uvedla Věra Strnadová, předsedkyně komise pro skryté titulky při ASNEP, jejíž příspěvek zprostředkoval Jaroslav Winter, předseda BMI sdružení a šéfredaktor portálu Helpnet. Podle zákona z roku 2001 má ČT povinnost opatřovat titulky 70 % vysílaných pořadů, komerční televize 15 % pořadů, informovala Strnadová. Od roku 2001 dosud nedošlo ke zvýšení povinného podílu zpřístupněných pořadů u komerčních televizí. ČT titulkuje 100 % premiér u předtočených pořadů, TV Nova cca 20 % premiér, Prima 10 % premiér a TV Barrandov žádné premiéry od konce roku 2015.

»Lidé se sluchovým postižením chtějí více zdrojů informací, protože nemohou poslouchat rozhlas. Komerční televize nezpřístupňuje zpravodajství a firmy, které nám zdarma pomáhají, nejsou státem podporovány,« shrnula své myšlenky Strnadová.

Winter jménem sdružení BMI, pořadatele konferencí INSPO (věnující se speciálním technologiím, jež pomáhají handicapovaným), sdělil, že konference je již podruhé z důvodu koronaviru přeložena, a to na sobotu 10. dubna 2021. Bude se konat tradičně v Kongresovém centru v Praze. »Dvanáctého října, což je posunutý termín konání konference INSPO - protože původně se měla konat již na jaře - připravíme dvouhodinový stream s přednáškami. Bude možné to sledovat na inspo.cz, nadacevodafone.cz a na facebookových profilech,« poznamenal Winter.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 12 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.