Reklama
Rozhovor Haló novin s vedoucí kandidátkou KSČM pro krajské volby v Karlovarském kraji Evou Valjentovou

Valjentová: Důležitá je snaha kraj dále rozvíjet

Jste zkušenou krajskou a komunální političkou. Jak se proměnil Karlovarský kraj za období, kdy pracujete ve veřejných funkcích?

V komunální politice působím již 26 let, a to je dlouhá doba. Vývoj naší společnosti se pochopitelně projevil i v našem kraji. Části kraje postižené těžbou hnědého uhlí už byly úspěšně rekultivovány, byly vytvořeny nové vodní plochy, části území byly zalesněny. Došlo ke zlepšení ovzduší. Byly realizovány významné investice do infrastruktury, ale i ve školství, v sociálních službách, zdravotnictví a také kultuře. Ne vše je bez připomínek a kritiky. Ale to je asi, při tolika lidech s různými názory a úhly pohledu na věci, přirozené. Důležité je, aby zůstala snaha jít stále dopředu a rozvíjet a budovat kraj ku prospěchu a potřebám jeho obyvatel.

Jak k těmto změnám, tedy k pozitivům, přispěli komunisté?

Po celou dobu komunisté působí ve většině obecních, městských zastupitelstvech a také v krajském zastupitelstvu. V některých časových obdobích jsme působili i ve vedení samospráv. Ať v opozici, nebo koalici - vždy jsme byli aktivní a vyjadřovali se k dění a rozhodování v rámci příslušných samospráv. Pokud jsme měli šanci podílet se na vedení, prioritní snahou bylo naplňovat naše volební programy. Prioritou při rozhodování, jak se k dané věci postavit, vždy tu byl především zájem občanů.

Mezi hlavní problémy současnosti ve vašem kraji zřejmě patří útlum lázeňství, které váže velké množství pracovníků. Jaké jsou naděje na to, že se situace v lázeňství ve význačných světových lázních, Karlových Varech, Františkových a Mariánských Lázních, vrátí k normálu?

Myslím, že tato otázka má dva aspekty.

První je návrat klientů ať zahraničních, nebo domácích. Pro toto je s uvolňováním striktních opatření vytvořen prostor a domnívám se, že i chuť případných návštěvníků by byla.

Druhým aspektem, podstatně více omezujícím, jsou hygienické podmínky podmiňující provoz v jednotlivých lázeňských a hotelových provozech. Toto razantně omezuje možné počty klientů v jednotlivých zařízeních. Nadějí pro návrat do normálu je uvolnění i těchto striktních hygienických podmínek, které ovšem s nástupem podzimu zřejmě budou trvat.

Jaké máte ohlasy na státní vouchery, které měly podpořit zájem občanů ČR o lázeňskou péči v českých lázních? Zkušenosti jsou různé – někde je lázně nebraly, protože mají i tak plno, nebo umožňovaly státní vouchery jen u 14denních pobytů, někde to klaplo, ale za cenu, že lidé seděli hodiny a hodiny na internetu, aby zjistili, kde je vezmou. Jaké máte zkušenosti vy?

Osobní zkušenost nemám, ale určité signály, že to bylo provázeno docela slušným chaosem a zmatky - a to jak pro poskytovatele, tj. hotely a lázeňské domy, tak i pro klienty, se ke mně dostaly.

Žijete a pracujete v Sokolově a velkým problémem je útlum těžby Sokolovské uhelné, a. s. Jaké to bude mít následky pro rozvoj kraje i pro tamní zaměstnanost?

Problém je, že na těžbu uhlí jsou na Sokolovsku navázány i další firmy, které nyní musí hledat nové zakázky.

Další překážkou pro uvolňované zaměstnance je jejich kvalifikace, lépe řečeno její absence. Mnoho zaměstnanců v těžebním průmyslu je bez kvalifikace nebo jejich kvalifikace, včetně jejich praxe v těžbě, je tak specifická, že je jen velmi těžko uplatnitelná na trhu práce. Je nutná úzká spolupráce s úřadem práce a je nutné vytvořit nabídku možných rekvalifikací.

Co říkáte na paniku, která se objevila v kraji právě na základě oznámení, že Sokolovská uhelná propustí tisíc zaměstnanců? Když v roce 2004 zavírali Škodu Ostrov, tak to prošlo bez zájmu médií.

Já se nedomnívám, že zde vznikla panika. Ano, toto oznámení bylo více medializováno. Ale domnívám se, že to bylo ku prospěchu především zaměstnanců, kterých se propouštění dotkne. Nejen díky medializaci, ale především díky aktivitám samotné Sokolovské uhelné se rozjela úzká spolupráce s úřadem práce, byl schválen projekt Out-placement, a i vláda snad schválí určitou kompenzaci v podobě renty, tak jako v Moravskoslezském kraji.

Jaký máte názor na podporu živnostníků a dalších podnikatelů v souvislosti s koronavirem? Vždyť 30 let jsme slýchali od »světových ekonomů«, že se nemá v kapitalismu do ekonomiky zasahovat a že vše vyřeší trh. Nyní žádají o státní pomoc dokonce i firmy zajišťující kongresovou turistiku.

Na to se těžko odpovídá. Situaci, která tady nastala na začátku jara, naše země, a nejen ona, ještě neřešila. V živnostníkovi vidím kadeřnici, malíře, elektrikáře, který se stará sám o sebe. Zaměstnanec, když přijde o práci, má šanci na podporu. Živnostníkovi stát, resp. vláda, zakázala vykonávat práci, i když k tomu měla oprávněný důvod. V takovéto situaci si myslím, že nějaký druh kompenzace byl namístě.

Co se týká podniků, tak podpora byla namířena především tak, aby byla ochráněna pracovní místa.

Co akcentujete ve vašem programu pro krajské volby?

Na prvním místě je právě PRÁCE - zachování stávajících pracovních míst a náhrada ztracených. Útlum těžby a krize v lázeňství a cestovním ruchu je teď aktuálně největším problémem a v našem regionu zde působí velká část našich občanů.

V dalším sledu je ZDRAVÍ - obava o dostupnost základní lékařské péče i pro obyvatele těch nejmenších obcí (nedostatek praktických a dětských lékařů, zubařů).

Jako další vidíme BYDLENÍ – nutnost zadlužit se až na 30 let při mizerné perspektivě práce neumožňuje získat mladým, ale nejen jim, bydlení na úrovni odpovídající dnešní době.

A neméně důležité je JÍDLO - rádi bychom větší potravinovou soběstačnost. Důležitá je podpora a obnova lokálního zemědělství. Problémy s nedostatkem vody je třeba řešit v celé škále opatření.

Šli by komunisté po úspěšných krajských volbách případně do koalice s ČSSD, uvážíme-li vaše zkušenosti z let 2012–2016, kdy vznikla po dlouhých peripetiích levicová krajská koalice, avšak ta z důvodu neplnění koaličního programu padla?

Koalice padla po sedmi letech spolupráce z důvodu nemožnosti se domluvit na personálním obsazení postu hejtmana. Ani během těchto sedmi let nebyla spolupráce jednoduchá, přesto jsme se snažili vždy dojít k nějaké společné dohodě. ČSSD pro nás pořád zůstává programově nejbližším partnerem. Vždy se snažíme o spolupráci se všemi, kteří o naši spolupráci stojí.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6, celkem 6 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.