Rozhovor s dr. Jaroslavem Kubou, autorem knihy »Podezření. Druhý Mnichov«

Pěrestrojka či »katastrojka« a souvislosti

Co vás přivedlo k tématu, kterým se vaše kniha zabývá?

Na jaře 1989 jsem se v New Yorku, v době setkání US velvyslance v SSSR s »architektem perestrojky« Jakovlevem, který prý už dávno »sloužil« Američanům také dověděl, že u nás dojde na podzim k »převratu«. PROTIPROUD to v roce 2014 otisknul na pokračování jako moje vzpomínky, doplněné analýzou subversivního počínání Gorbyho a Jakovleva. Podruhé byl uvedený text zveřejněn k 30.výročí »Listopadu« v časopisu »MY«. Ale to už jsem pracoval na textu knihy, která právě vychází.

Rozšiřujete v ní svoje vzpomínky?

Zmíněný text jsem věnoval úloze protagonistů perestrojky v pádu SSSR. Samozřejmě jsem věděl, že sebevětší snaha pouhých dvou funkcionářů ho nemohla způsobit. A.A.Zinovjev nazval v roce 1988 perestrojku »katastrojkou«.Ale když se jí lid nepostavil do cesty, toužil po ní, měla mu přinést svobodu a bohatství? Podle US vládní statistiky byl SSSR při nástupu Gorbyho v roce 1985 v HNP na 15.místě ve světě. On jej za šest let přivedl ke krachu. Jakovlev se v úvodu k ruskému překladu »Černé knihy komunismu« holedbá, jak usiloval KSSS, »státostranu«, jež tvořila páteř státu, rozložit zevnitř. Proto jsem se soustředil na otázku, zda by toho dosáhnul bez »vnitřních spojenců«. Vždyť se většina Rusů v referendu roku 1991 vyjádřila pro zachování SSSR. Tak kdo tvořil natolik vlivnou menšinu, že její zájmy převážily?

Rozumím tomu, že se zaměřujete na odhalení hegemona převratu, abyste »přes něho« nalezl odpověď na častou otázku motivu »sebevraždy supervelmoci«, potažmo i politické sebevraždy Gorbyho a Jakovleva ?

Na perestrojku navázal »majetkový převrat«, díky němuž se na úkor více jak 90% společnosti obohatil její zbytek, reprezentovaný Jelcinem.

Nebyla právě tato entita oním Jakovlevovým spojencem? rekrutujícím se i z části KSSS a pomáhající mu jí zevnitř rozložit?

Podle ruské statistiky z poloviny 90. let se mělo až 61% »byznys třídy« rekrutovat z řad příslušníků bývalé »sovětské nomenklatury«. Bylo by v silách Gorbyho s Jakovlevem je všechny přivést do KSSS? Anebo v ní existovali dávno před jejich nástupem? »Pátrání« po jejich vzniku mne zavedlo do Chruščovovy éry, ke všelijakým elitám a kastám, jež se díky klientelismu a korupci za Brežněva rozbujely v jakousi »quasi třídu« tvořenou zejména »manažerskými kádry« na všech stupních. Ze svých pozic mj. tolerující svět »šedé ekonomiky«. Nesmí zmást, že navenek předváděli procítěné uctívání symbolů a ideálů »října«, jako na příklad Brežněvem instalovaný vedoucí ideologického oddělení ÚV KSSS Jakovlev, jehož k nám po 21.srpnu vyslal v podstatě »vymyslet« normalizaci… V »časové ose« jsem se dostal k Andropovovi, který dobře znal tyto své »pappenheimské«. Stal se gensekem sice o jediný hlas, avšak s velkým nasazením začal téměř okamžitě pronásledovat nekompetentní »řídící kádry«. Rozběhl kampaň potírání hospodářské kriminality, vyzval k rozvoji společenských, zejména ekonomických věd. Necítili se jím existenčně ohroženy »vedoucí kádry«, když jim přes »Kommunist« na jaře 1983 vzkázal, že se neudrží jen papouškováním otřepaných dogmat? Někteří v něm spatřovali nového Stalina, stejně jako Reagan, když se po sestřelení jihokorejského boeingu začal vojensky sbližovat s ČLR.

Takže k Andropovovi jste se propracoval jako k síle, která se postavila proti nositelům tzv. »stagnace« za Brežněva. Tvrdí se, že si k tomu přibral na pomoc funkcionáře jako Gorbačov…

Ten měl blízko i k Černěnkovi, souputníkovi Brežněva, kterého už jako genseka zastupoval na jednáních politbyra. Černěnko se uvedl mj. propuštěním Brežněvovy dcery Galiny. Andropov jí »skřípnul« za hospodářské delikty, posléze skončil v čele KGB, avšak její otec za pár měsíců náhle zemřel. Oprášil »chozrasčot«, hospodaření podniku, založené na výkonnosti a kvalitě. Nepřál si návrat k NEPu, »soukromničení«, na něhož si Stalin pochvalně vzpomněl ještě v roce 1952 v »Ekonomických problémech socialismu v SSSR«. Proč se za Černěnka konaly diskuse k této brožurce, co měly a pro koho »zaštítit«? Odpověď nabízí paralela - proč mohlo Teng Siao-phingovi ve straně, orientované mj. na »učení geniálního J.V.Stalina«, ideologicky »projít« pozvání budovatele kapitalismu »laissez faire…«, Miltona Friedmanna? Pro úplnost dodávám, že Teng na rozdíl od Jelcina vpustil »západní investory« jen do uzavřených zón. Aby nemohli přes nastrčené domácí experty »deetatizovat« makroekonomický základ suverenity čínského státu. Fakticky ho demontovat, a tím adjustovat »sametový« státní převrat.

Teng Siao-phing patří mezi velké osobnosti 20.století.Ale když se v SSSR pustili do zásadních ekonomických reforem, proč se jím neinspirovali, když, jak to naznačujete, se Černěnka vzápětí zbavili?

Jeho návrat zastavil Andropovem zahájenou generační výměnu v KSSS a ve státě. Což se na kariéru čekajícím generacím funkcionářů mladého a středního věku hrubě nelíbilo. Černěnko umírá na otravu rybou, kterou snědl před více jak rokem, a na »trůn« usedá proti »starikům« mladý Gorby. V dobách »předsedování» KGB si jej Andropov dvakrát marně přál za místopředsedu. Usuzuji, že mu také svěřil decentně přivést z Kanady Jakovleva. Aby jej měl »na očích« jako na příklad Kalugina, když se stal »dvojitým agentem«. Američané i Kalugin totiž nesměli poznat, že jej odhalil jako zrádce. Andropov už Brežněvovi žaloval na Jakovleva, že je v kontaktu se  CIA. Než opustil Kanadu, Jakovlev seznámil Gorbyho se svým přítelem, premiérem Trudeauem. Ten si pochvaloval, jaký má Gorby smysl pro demokracii. Což lze vyložit i tak, že mohl být napříště kompromitován nahrávkami, když se tam neloajálně prořekl o sovětské realitě.

Takže podle vás Jakovlev v SSSR nastupoval s určitým zadáním.

A co Gorbačov?

Podle Jakovleva chtěl Gorby po nástupu očistit »socialismus«, a proto jej také »vyhodil« s plánem na subverzi. Byl si rovněž vědom určité vojenské převahy SSSR, a v Ženevě proto fakticky odmítnul Reagana s jeho »odzbrojovacími« návrhy. Ale uplynulo pár měsíců, a podle ing. Djatlova, odsouzeného pro odpovědnost za havárii JE v Černobylu, došlo k výbuchu, mj. zaznamenanému seismologickými stanicemi, o pár sekund před dvěma explozemi na reaktoru. Více jak 30% výkonu této elektrárny odebíral gigantický »zahorizontální radarový systém DUGA«. Zaručující náskok v případě raketového útoku či odvety z území Spojených států. V SSSR bylo kolem 60 jaderných reaktorů. Gorby pak začne »dolézat« za Reaganem. Ten mu v Reykjavíku oplatí ponížení z Ženevy. Jakovlev získal příležitost udržovat mezi nimi komunikaci. A především vodit Gorbyho jako marionetu, realizující »jeho« subversivní plán. Až do chvíle Jelcinova »srpnového kontrapuče«, jež mu dal záminku k zákazu KSSS a KGB, a tím i provedení »státního převratu«.

Nejenom tato pasáž bude čtenáře detailně zajímat, ale jak jste dospěl k názvu evokujícímu historickou zradu naším spojencem ?

Po převratu se zdůrazňovalo, že bez Gorbyho by nedošlo k Listopadu. Ostatně, Václav Havel jej za to vyznamenal. Ale »perestrojka« a co z ní vzešlo, ovlivnila náš osud stejně fatálně i po Listopadu. V roce 1987 jsem zažil vystoupení Valtra Komárka, který díky Andropovovu »závanu« znovuoživení společenských věd získal souhlas k založení »Prognostického ústavu ČSAV«. Díky celoživotním vazbám na sovětské »perestrojkové« ekonomy a la Bogomolov zvěstoval jimi  inspirovanou představu o zásadní restrukturalizaci čs. ekonomiky. Během změn po Listopadu, v mnohém kopírujících »ekonomickou transformaci« po nástupu Jelcina, jsem si na jeho »doporučení« mnohokrát vzpomněl. A také mne napadlo, že už tehdy si nemohlo jeho okolí v »prognosťáku« nepovšimnout, že v SSSR chystají majetkový převrat. Často předem zosnovaný jako »osobně adresný«.

V pozůstalosti »architekta« ruské šokové terapie Gajdara lze mj. narazit na konstatování, že »sovětská byrokracie« už tehdy začala rozkrádat a plenit majetek státu, svěřený jí do správy…

Vaše kniha vysvětluje dějinné události, ale přesto jí neprezentujete jako historickou. Proč ?

Uvádím jí jako »soubor na sebe navazujících státoprávních esejí«. Neboť na příkladech historických událostí a osobností v SSSR sleduji, jak lze pro laickou veřejnost »neviditelnými« makroekonomickými instrumenty »vyprázdnit« stát. A v jeho vyprázdněné formě zavést de facto ekonomickou okupaci. Tzv. »Washingtonský konsensus« a s ním spojené »Desatero«, čili dohromady »kánon liberalismu«, posloužily jako konglomerát nástrojů k dosažení zmíněného efektu. V Jelcinově Rusku byly zpočátku uplatněny k vymožení pohledávek MMF a SB, způsobených Gorbym. Posléze byly aplikovány kvůli nastolení svobodného trhu, aby ho ovládnul zahraniční »kapitál«. Za poučkami o »svobodném trhu« jde o demontáž státu, o vyprázdnění makroekonomického základu jeho suverenity. K radosti vojenských stratégů hybridní války. Neboť »makroekonomicky vyprázdněný stát« už není schopen udržovat funkční armádu. Nehledě na řadu vnitřních funkcí ve sféře »lidských práv« třetí generace, čili sociálních. V »tuzemsku« by se cosi takového nedostalo na pořad, kdyby »spojenec« Gorby o našem osudu nerozhodoval s Bushem str. mnichovanským stylem »o nás bez nás«. Předhodil nás na milost vítězům studené války, především z našeho sousedství. Pro Gorbyho, kterému už kvůli jeho experimentům teklo do bot, to byl zoufalý zákulisní handl, jímž chtěl vyměnit za sféru vlivu získanou Sovětským svazem na Jaltě ekonomickou podporu »perestrojce«. Plus přijetí SSSR za »partnera« USA v rámci bipolárního světa. Ale těmto protřelým »falešným hráčům« naletěl. Stejně jako v případě zrušení Varšavské smlouvy za zrušení NATO, jak to dnes »upejpavě« doznává… Kdyby při jednání na Maltě jednal jím propagovaným stylem »glasnosti«, mohli jsme odejít do jejich sféry se zárukami, že se náš stát nerozplyne makroekonomicky a státoprávně. Jenže to by nemohlo dojít ke »spontánní sametové revoluci«, že… Zahájené personálními změnami v rámci kampaně »očekávám funkci – OF«. Následně »vygenerovaní«, často nekompetentní či prodejní funkcionáři, vpustili do země zájemce. O vydrancování či kolonizaci dotehdy výkonné čs. ekonomiky, podle US vládních údajů v HNP na 12. místě ve světě. A to stylem kopírujícím majetkový převrat za Jelcina. Kritizovaný v několika pracích nobelisty, amerického makroekonoma Josepha Stiglitze.. Ale takto bych mohl odvyprávět celý obsah knihy…

Jak jste dospěl k podtitulu ?

Při psaní jsem narazil na řadu otázek, na něž ale může dát odpověď jen samotný Gorby, jak mu familiárně přezdívají v Německu, kde žije. Tak jsem mu je alespoň fiktivně adresoval - odtud »pokus o dálkový výslech Gorbačova«..

Jaroslav KOJZAR

(Knihu lze zakoupit v prodejně nakladatelství Futur,a.s., nebo objednat na jeho adrese. Politických vězňů 9, Praha 1, 110 00)).


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 2.6, celkem 151 hlasů.

Jaroslav KOJZAR

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


novotnyjaro
2020-10-16 23:40
Zajímavé počteníčko, zejména na téma " Právo na existenci
socializmu". Dojímavé jsou stanleyho závěry, že by přál
některým současným pochybujícím mladým ročníkům, žít měsíc v
socializmu. Já tedy musel mít obrovské štěstí, že jsem v tom
!"socíku" prožil a přežil více jak 40 let. Nikdo mne
nezbaví přesvědčení, že i ten dnešní nepodařený kapitalizmus
žije z jeho podstaty! Nejen tím, že se současní
"kapitalisté" bojí zrušit sociální vymoženosti, bojí se
cenzurovat bývalou kultůru, bojí se radikálně měnit principy
školství, i když se jim to každým rokem více méně daří. Stačila
jedna Covid pandémie a je odhalena celá bezprizorní, nefunkční a
destrukční budoucnost současného kapitalizmu. Nebýt
"socialistických programů v TV" tak není na co se dívat.
Nebyla postavena jediná nemocnice, škola. Místo bytovek- králíkáren/
které mimochodem plnily standart vyspělých západních států/,
stavíme superluxusní domy a byty, které si mohou dovolit superboháči.
Proto dnes zejí prázdnotou a jsou využívány dnešními neoquartery!
e173rb
2020-10-06 22:10
To jsem zvědav, jak dlouho ještě budeme taktním mlčením udržovat na
přístrojích báchorku o spontánní "sametové revoluci",
uskutečněné udatným cinkáním klíčky pod vedením ukoptěných
duševních gigantů věčně nalitých kořalkou z tuzexu, říkajících
si disidenti.
stanley58
2020-10-06 21:49
Ti mladší, mezi 35-50 let, kteří už vědí, co je život (rodina,
zaměstnání, dům, živobytí), Ti si tehdejší režim dovedou
představit. A ty informace měli nejen od svých známých kolegů v
práci, ale i od svých rodičů. A těm není důvod nevěřit.
stanley58
2020-10-06 21:38
rosemil71 - ale vím, o čem "pindám", moc dobře to vím. Já
žil více jak půl života v tom režimu, takže vím, o čem píšu. Jen
dám malé příměry: kde bylo v po 2.sv. válce Rakousko, které bylo v
životní úrovni hooodně daleko za náma, a kde pak bylo v r. 1990, kde
bylo po válce rozbombardované německo, bez hospodářství a kde pak
daleko před námi bylo v r.90 a francie to samé, po válce jsme byli na
stejné úrovni a po 40-ti letech jaký byl mezi námi propastný rozdíl.
Je to málo příměrů, jak jsme to dopracovali od války do r.89?
fronda
2020-10-06 20:39
stanley58: Protože lavírující komunistická strana není
důvěryhodná. Málokdo si před 30 lety přál návrat zpět do
kapitalismu. Teď socialismus odmítají hlavně ti, kdo o něm nic
nevědí, tedy mladší generace.
rosemil71
2020-10-06 19:42
Stenly,a jak to víte?Jste jasnovidec?I ty jeden garante.Vůbec nevíš,o
čem pindáš.
stanley58
2020-10-06 16:00
fronda - proč bychom měli odsoudit likvidaci socialistického
společenství? Starší ročníky, co mely na konci 80 let třicet let,
dnes mají více jak 60 a málokdo si přeje návrat socialistického
režimu a Ti mladší (dnešní padesátníci a mladší), Ti ten režim
naštěstí neprožili a málokterý by v něm chtěl žít. Možná tak
měsíc na zkoušku a garantuji Vám, že by se chtěl každý velmi rychle
vrátit zpět.
jmarek3
2020-10-06 12:29
Ano ,to jsou známá fakta ,ale dnešní doba si žádá nové myšlenky
jak změnit myšlení obyvatelstva .V dnešní době nelze jen okřikovat
fašisty ODS .
fronda
2020-10-05 22:54
Prostě Haló noviny. To patřilo pod Kováčika. Nevím, proč to skočilo
sem.
fronda
2020-10-05 22:53
To má štěstí, že narazil na kvalitní lékaře. Tady u nás je to
sebranka neuvěřitelná, časy Nemocnice na kraji města už dávno
minuly.
fronda
2020-10-05 22:44
Přesně tak, privatizační puč byl v podstatě druhým Mnichovem.
Někteří občané ČSSR se radovali, ale podíl občanů ČSR
radujících se z nacistické okupace, byl daleko větší. --- Sovětský
svaz měl samozřejmě řadu problémů, ale šlo o potíže růstu,
skutečnou pohromu přinesly až Gorbačovovy experimenty. Provedl je na
rozkaz, nebo z hlouposti? Je těžké uvěřit, že někdo může být až
tak hloupý. --- Renesance KSČM a levice obecně může přijít, až
když otevřeně odsoudíme likvidaci socialistického společenství,
stejně jako naši předchůdci dokázali odsoudit Stalinovy excesy.
fronda
2020-10-05 22:34
tomasklima162: Mezi buržoazními politiky bylo a je mnoho masových vrahů
a jsou oslavováni. Komunisté naopak dokázali odsoudit excesy spojené s
kultem osobnosti už dávno.
jan.dvorak
2020-10-05 22:00
Zajímavý článek. Vzhledem k volebním výsledkům mě napadá, jestli i
současné vedení KSČM není úkolováno CIA.
tomasklima162
2020-10-05 21:57
»učení geniálního J.V.Stalina« Ve vraždění miliónů se mu
vyrovná snad už jen Hitler, ale Stalin je zaručeně jednička.
smiricky.jan
2020-10-05 21:02
Hele, soudruzi, až budete pátrat po tom, proč jste zkrachovali ve
volbách...takové snůšky pitomostí, co tady publikuje soudruh Kojzar
jsou jedním z důvodů...tedy ne že by to někdo mimo KSČ(M) četl, ale
velmi dobře to ukazuje ovzduší, ve které naši komunisté uvažují...
Reklama
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.