Reklama
Pohled na centrum města s barevnou věží radnice.

Krnov – město zeleně a památek

Krnov se rozkládá v Moravskoslezském kraji na soutoku řeky Opavy – »slezské Vltavy« a Opavice, kde Česká republika hraničí s Polskem. Po velké vodě a povodni v roce 1997 se opět nadechlo do krásy a návštěvníky příjemně překvapí, zvláště historické centrum města. Určitě zaujme budova radnice s barevnou věží, půvabná podloubí či věže zdejších kostelů. Každému návštěvníku ochotně poradí v krnovském infocentru, které přesídlilo do zrenovovaného právovárečného domu poblíž radnice. Co všechno se tedy v Krnově změnilo a jak se na této proměně podíleli komunisté?

Za návštěvu určitě stojí krnovská synagoga nebo prohlídka kostela sv. Ducha, který v současné době slouží jako koncertní síň připomínající slávu historie varhanářství v Krnově. Také Smetanovy sady prošly rekonstrukcí a výsledek stojí za to. Opomenout nelze torzo městských hradeb, tzv. Švédskou zeď s Neptunovou kašnou. Je toho hodně k vidění jak ve městě, tak v jeho blízkém okolí, a zejména tu roste bohatá zeleň - takto nadšeně popsal Krnov ze své návštěvy spolupracovník našeho listu Ladislav Ludvík.

Čím to je, že toto město českého Slezska tak přívětivě působí na turisty? Zeptali jsme se tamního zastupitele za KSČM Ladislava Sekaniny. »Vzhled našeho města a jeho čistota je věcí a chloubou každého našeho občana,« vysvětlil s tím, že městské zastupitelstvo má vůči vedení města propracovaný systém přenosu připomínek a požadavků k jakékoliv oblasti života Krnova, který končí zpětnou informací o vyřešení problému. Tedy žádná složitá byrokracie. Město má zřízené společnosti, jež se průběžně starají o oblasti vodního hospodářství, údržby zeleně, úklidu města a komunálního odpadu, lesního hospodářství a kultury a péče o památky. »Tedy nemělo by se například stát, a taky se nestává, že by probouzející se občané vycházeli po noční kulturní akci ve městě do neuklizených ulic, že by se město neuklízelo v odpoledních hodinách,« zdůraznil Sekanina.

Zelené město

Příjemný vzhled městu dodává upravená zeleň, za niž získal Krnov ocenění Krnov – zelené město. Bohatá zeleň se nachází i v centru. A zejména turisté a starší Krnované oceňují v teplých měsících chládek v parcích, které se rozkládají od severu až po jihozápad od Hlavního náměstí. Menší parkové úpravy lze spatřit v intravilánu města. Dominantou v tomto ohledu je Chářovský park s vodními plochami, který slouží jako naučná stezka a jehož zákoutí, natolik romantická, jsou využívána ke svatebním obřadům.

Uchovat historickou kontinuitu

Zastupitelé Krnova za KSČM neměli nikdy problém se smysluplným financováním péče o kulturní památky, protože každému, kdo skutečně sleduje prospěch a rozvoj města, jde o uchování pravdivé historické kontinuity jeho vývoje, říká Sekanina. »Jsme rádi, že všechny památky na území města, díky starostlivé péči o ně, žijí,« pokračuje krnovský zastupitel. Ty, které zůstaly v městském majetku, mají časem ustálené zaměření. Tak například měšťanské domy a podloubí slouží původnímu záměru – bydlení a byznysu. Místní synagoze bylo navráceno sakrální poslání. Koncertní síň sv. Ducha, Městské divadlo, Flemmichova vila a další místní význačné kulturní stánky jsou zdrojem kultury.

Všechny památky jsou lákadlem pro turisty, kteří si jejich stavby mohou prohlédnout s průvodcem nebo podle informačních terčů, jimiž jsou všechny označeny. Některé z památkových objektů (například tři Larischovy vily a zámek) se staly opět soukromým majetkem. Zámek (ten původní byl postaven Přemyslovci) patří Závodům lesní techniky. Jeho prostory mající 2500 m2 užitné plochy jsou využívány jako kanceláře, banka, prodejny, bary, restaurace a bistro. Zámek je dominantou Zámeckého náměstí a na jeho stavbu navazuje podloubí s měšťanskými domy.

»Z pohledu kulturních památek jsme podpořili dotace města i do církevního majetku. Souhlasili jsme s financováním např. odkrývání nástěnných maleb jednoho zdejšího kostela, obnovení křížové cesty cvilínského kostela nebo nasvícení dvou kostelů. Necítíme však důvod podporovat financování oprav a rekonstrukcí církevního majetku. To považujeme za nesystémové, neboť se církev obohatila o majetky, na které nikdy nedoložila vlastnické právo,« řekl zastupitel.

Opravy a rekonstrukce památkových objektů jsou nákladné a většinou z kapacitních důvodů rozvržené na několik let. V současnosti se např. provádí výměna střešní krytiny na Koncertní síni sv. Ducha, pocházející až z 80. let 13. století. V souvislosti s tímto objektem město provedlo výměnu pozemků, aby mohlo odkrýt původní dlážděnou cestu, na kterou se narazilo při archeologickém průzkumu pozemků jiného vlastníka. Tato cesta vede v těsné blízkosti památky. Provádí se i další etapa rekonstrukce Městského divadla, jehož architektonické řešení navrhl architekt Leo Kammel (1885-1948) a vystavěno bylo v letech 1927-28.

Velké plány s muzeem

Samostatnou kapitolou bylo plánované muzeum textilního průmyslu v Krnově, které mělo vzniknout přebudováním budovy dezinatury (vzorkovny) z bývalého n. p. Karnola. »Původní záměr vznikl v době, kdy jsme měli zastoupení ve vedení i radě města. Budova však v minulém volebním období vyhořela a rekonstrukce objektu a zařízení se vyšplhala do stomilionových částek. Protože originální zůstal pouze jeden ohořelý stav a provozní náklady byly plánovány na desítky milionů ročně, poprvé jsme dlouhodobě avizovali, že záměr z oblasti památek, byť byly zajištěny dotační prostředky, nepodpoříme. Na tomto přístupu jsme se shodli i se zastupiteli koaličními,« objasnil zastupitel patálie s muzejní expozicí, která - kdyby nedošlo k požáru - mohla být opravdu unikátní. »Nyní se přikláníme k vybudování střízlivější varianty, byť třeba z prostředků města,« naznačil Sekanina.

V letošním roce město přikročilo po dlouholetém volání sportovní veřejnosti k rekonstrukci další památky i se stadionem. Jde o Sokolovnu z roku 1932 navrženou rodákem, rakouským a slezským architektem Leopoldem Bauerem (1872-1938).

Občanská vybavenost

Ve městě však musí žít lidé a pro jejich plnohodnotný život památky, byť krásné, nestačí. V Krnově je dostatečná obchodní síť. Jediným problémem prý jsou - pro drobné prodejce – supermarkety nesmyslně postavené v blízkosti centra, poznamenává Sekanina.

Město je zřizovatelem mateřských a základních škol. V předškolních zařízeních žel chybějí místa, takže i mladé krnovské rodiny řeší, kam umístit své ratolesti. Zato čtyři krnovské základní školy kapacitně dostačují.

Město je nadpolovičním vlastníkem modernizovaného Sdruženého zdravotnického zařízení – Nemocnice Krnov. Některá oddělení byla převedena do nemocnice opavské a lékaři přijíždějí vykonávat ambulantní péči. Největším problémem je však nedostatek zubních lékařů. Dobrá je dopravní obslužnost, kromě okrajových částí předměstí Hlubčická, Guntramovice, Cvilín a Chomýž.

Město textilu? Bejvávalo

Otázkou nejzásadnější je, mají-li zde lidé pracovní příležitosti. Se zánikem zemědělského podniku s celookresní působností a úpadkem všech průmyslových podniků ve městě, což je polistopadová realita i v jiných částech ČR, kromě Pegy a Strojosvitu došlo k propadu v zaměstnanosti. Zdejší nezaměstnanost stále patří v republice k nejvyšším a bez vidiny na zlepšení.

»Naše město bývalo nazýváno, z pohledu zaměstnanosti, městem textilu a varhan i přesto, že největšího věhlasu mu přinesla výroba koželužských strojů podniku Strojosvit. Jenže podnik Karnola pod tlakem východní konkurence zcela zanikl a Závody S. K. Neumanna (ZSKN) s přerodem na Pegu zúžily sortimentní skladbu. Tak jako v případě ZSKN, i v případě zanikajících Varhan si specialisté otevřeli výrobu jednotlivých komponentů a daří se jim velmi dobře,« vysvětluje zastupitel. Specialisté na stavbu varhan už mají vlastní dílny a stavějí nástroje menších rozměrů. Značka Rieger-Kloss zanikla. A tak jediné, co paradoxně zůstalo, je umělecká škola, která dále připravuje varhanáře a varhaníky.

KSČM je v posledních volebních obdobích v krnovském zastupitelstvu důslednou opoziční stranou. Přesto má zastoupení v převážné většině komisí a výborů, které mají vliv na rozvoj města, zakončil zastupitel Sekanina.

Monika HOŘENÍ

FOTO – Ladislav LUDVÍK


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 11 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.