Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Zákazem střeliva k zákazu držení zbraní

Výbor REACH (registrace, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek) v září na pátý pokus schválil návrh vlivné nadnárodní lobbistické organizace Birdlife International, adoptovaný Evropskou komisí, na zákaz používání olova v brokovém střelivu. Evropští lovci a sportovní střelci tak budou kriminalizováni za pouhé držení střeliva s olověnými střelami kdekoli v okruhu sto metrů od nejbližšího mokřadu.

Mokřad je přitom definován tak široce, že jím jsou třeba i vyschlá rašeliniště či obyčejné louže po dešti. Skutečným záměrem Komise nepochybně je využít zákazu olova jako mezikroku k zákazu civilního držení zbraní napříč celou Evropskou unií, upozorňuje na svém webu Českomoravská myslivecká jednota.

Návrh na zákaz držení a používání olověných střel do brokovnic se na pořadu jednání výboru REACH objevil již čtyřikrát. Čtyřikrát jej zvládla hrstka odporujících států v čele s Českou republikou zablokovat, napopáté se však na stranu zákazu přidalo i silné Německo, čímž umožnilo návrh přijmout.

»Nová pravidla pro používání olověných střel jsou natolik nepodložená, absurdní a přinášejí tak rozsáhlou právní nejistotu všem střelcům i orgánům státní správy, že lze jen těžko věřit, že blaho volně žijících ptáků, zvířat a konzumentů zvěřiny je jediným důvodem jejich prosazení za každou cenu. Vnímáme je jako další tah Evropské komise proti legálním držitelům zbraní,« komentuje ohrožení zájmů milionů lidí napříč Evropou předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota.

Zakázáno má být veškeré držení a použití brokového střeliva s obsahem více než 1 % olova. Zákaz se vztahuje na mokřady, které jsou však definovány jako veškerá viditelná i neviditelná voda, bažina, mokré i suché rašeliniště, voda přírodní i umělá, trvalá i dočasná, stojatá i tekoucí plus stometrové ochranné pásmo kolem každé takové vody. Máte za domem potok? Nesmíte držet olověné brokové náboje. Tvoří se na vaší oblíbené střelnici po dešti kaluže? Nesmíte zde střílet olověnými brokovými náboji. Procházíte krajinou a nevíte, zda do sto metrů od vás není nějaká voda? Dejte si pozor, možná porušujete zákon. V myslivecké praxi bude takřka nemožné v terénu určit, kdy je držení nábojů obsahujících olovo v souladu a kdy v rozporu se zákonem. Případný rozpor se zákonem přitom nelze brát na lehkou váhu – mohl by vést až ke ztrátě zbrojního průkazu či loveckého lístku.

Skandální odhalení

Při snaze zákaz prosadit nebrala Evropská komise ohled na věcné ani formální připomínky řady aktérů včetně poslanců Evropského parlamentu. Pod nátlakem některých členských států sáhla pouze ke kosmetickému zmenšení ochranného pásma ze tří set postupně na dvě stě a konečně jedno sto metrů kolem vody. Naproti tomu zcela ignorovala skandál, který vypukl po zjištění, že materiál předkládaný Komisí jako původní zástupcům členských států byl vytvořen na počítači vlivné nátlakové ekologické organizace BirdLife International. Kromě toho Komise tímto lobbingem u odborných zástupců národních států porušila svá vlastní pravidla, která ovlivňování rozhodování členských států touto formou zakazují.

Významnou novinkou je také prosazení zákazu olova prostřednictvím rozšíření seznamu zakázaných látek nařízení REACH. Jde totiž o vůbec první případ, kdy má toto nařízení dopadat přímo na koncové spotřebitele dané látky. Dosud se nařízení REACH vztahovalo pouze na výrobce a prodejce, jak ostatně stojí hned v jeho prvním článku: »Toto nařízení je založeno na zásadě, že výrobci, dovozci a následní uživatelé musí zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo životní prostředí«. Článek 3 pak jasně říká, že »následným uživatelem není distributor ani spotřebitel«. Nařízení REACH proto způsobem, který Komise prosazuje, nelze na střelce – spotřebitele aplikovat. Přestože Komise byla na tento formální nedostatek v průběhu schvalování zákazu upozorněna, zákaz v této podobě stejně prosadila.

Nesmyslný nápad

Své náboje bude muset vyměnit přibližně deset milionů střelců v celé Evropě. Značná část z nich bude muset vyměnit také zbraně, protože starší modely brokovnic nejsou konstruovány na použití ocelových broků, které jsou nejpravděpodobnější náhradou. Kromě tvrdosti a s ní spojeného většího opotřebení zbraní je jejich největší nevýhodou nižší hmotnost, a tudíž menší ranivý efekt v lovené zvěři. Nižší ranivost znamená menší pravděpodobnost rychlého úmrtí, tedy větší utrpení zvěře. Jiné alternativy přinášejí své vlastní problémy a zároveň olovo dalece přesahují cenou.

Navrhovaný bismut je olovu asi nejpodobnější, netoxický, ale při zásahu cíle významným způsobem fragmentuje, tj. střela se rozpadá na drobné kousky kovu, které znehodnocují zvěřinu. Měď je jedovatá pro řadu vodních živočichů, zinek je prudce toxický pro rybí plůdek. Využívání olova má mnohasetletou, opodstatněnou tradici.

»Samozřejmě nepopíráme, že olovo je toxické. Toxická je ale řada dalších látek každodenní potřeby, například sůl či voda. Jde jen o to, kolik dané látky se člověku či jinému živočichovi dostane do těla. Je prokázáno, že olova pocházejícího ze střel se do organismu dostává zcela zanedbatelné množství. Komise dostatečně neprokázala, že takto rozsáhlý zákaz je přiměřený údajným negativním dopadům olova a že jeho přínosy převáží negativa. Zákaz byl prosazen na základě mnoha nesprávných intepretací vědeckých prací, přes odpor myslivecké a střelecké komunity a za porušení vlastních pravidel práce Komise,« vysvětluje Janota a uzavírá: »Například v České republice je vliv olova pocházejícího ze střel prozkoumán pouze okrajově, analýza dopadů zákazu chybí úplně. Přesto na nejpřísněji chráněných – skutečných a konkrétně vyjmenovaných – mokřadech jsou olověné střely zakázány již od roku 2011. Pro zákaz v aktuálním rozsahu je ale rozumných argumentů velice málo«.

Českomoravská myslivecká jednota je připravena se zasadit, aby návrh v této podobě nevstoupil v účinnost a nestal se předvojem pro souběžně připravovaný úplný zákaz olověného střeliva, který by na mysliveckou i střeleckou komunitu měl zničující dopad. Možnost zákaz odmítnout má v tuto chvíli Evropský parlament, uvádějí myslivci ve své tiskové zprávě. Vzhledem k jeho personálnímu složení to však lze těžko očekávat.


Evropu nečekají dobré časy

Otázky Haló novin pro Pavla Černého, prezidenta lidskoprávního bezpečnostního spolku LIGA LIBE

LIGA LIBE dlouhodobě bojuje proti snahám Bruselu drasticky omezit nebo úplně znemožnit držení zbraní svobodnými občany. Jaké nové kroky proti tomu připravujete?

Právě probíhá snaha o zakotvení práva bezúhonných českých občanů na legální vlastnictví zbraní do našeho ústavního pořádku, tedy do Listiny základních práv a svobod. Tato novela by vyjadřovala nejen symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří splní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení nejen zbraní, ale i jako doposud, rozličných sebeobranných prostředků. Důležité je také zdůraznit, že se nejedná o právo »na ozbrojování«, jak se někteří snaží tvrdit, ale pouze o právo »na obranu zbraní«. I dle názorů předních expertů v této oblasti patří náš zákon o zbraních k těm světově vůbec nejdokonalejším a zároveň i naprosto bezproblémovým. Snahou senátního návrhu novely Listiny základních práv a svobod je uchovat touto pojistkou vše jako dosud. Zkrátka jen má uchovat dosavadní bezproblémový stav a pojistit jej na vyšší úrovni proti, žel velmi reálné, možnosti jakýchkoliv politických a společenských otřesů v budoucnu. Prostě, přispěje zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě.

Olovo se používá i v konstrukci střel pro krátké palné zbraně a vojenské zbraně. Jak by zákaz olova postihl například sportovní střelce či držitele krátkých zbraní pro sebeobranu?

Už nyní odhlasované, naprosto nesmyslné a odborně naprosto neodůvodněné zákazy olova »na mokřadech« v bruselském výboru REACH mohou skutečně některé sportovní střelecké disciplíny zlikvidovat. Například bude-li do 100 metrů od brokové střelnice (Skeet, Trap, Myslivecké kolo apod.) jen promáčená louka či nějaká jen doslova napršená louže (což je nyní dle nové bruselské definice právě »mokřadem«), nebude zde sportovní střelec moci nejen střílet, ale dokonce u sebe i jen střelivo s olověnými broky mít! Navíc EU už netají ani to, že jsou na obzoru zákazy olova ve střelách (a olověných rybářských zátěžích) plošné, kompletní. A to by znamenalo prakticky už i konec všech disciplín UIT, tedy olympijské střelby - nejen brokařských zmíněných disciplín, ale i malorážek a dokonce i vzduchovek. Protože těžko může závodník s nějakou (výrazně méně přesnou) náhražkou závodit s někým ze světa mimo EU, kdo bude užívat (jak pro trénink, tak pro soutěž) olovo.

Také jsme se ještě nebavili o zvýšené ceně, tedy že neolověné náhražky budou dozajista o mnoho dražší. A to zásadně též prodraží trénink jak u těch, kdo provozují střelecké sporty, tak i těm, kteří provádějí průpravu se svou zbraní pro sebeobranu. V lovecké praxi způsobí náhražkové neolověné střely zvýšení počtu nehod a vážných zranění odrazem na principu »neřízené střely«, ale naopak, zvěř při zásahu neolověnou střelou více a déle trpí, jelikož nástup smrtícího účinku mají neolověné střely vždy pomalejší.

Zdá se, že bruselští byrokrati jsou odhodláni prosazovat své nápady za každou cenu…

Evropská komise už vyndala ten salám práv a svobody, z něhož bude postupně ukrajovat. Média a politici se nás ptají, proč jsme my Češi v Evropě jediní, kterým to tak vadí. Ale ono to vadí všem. Jenže na západ od nás toho už většinu sebrali. Mít zbraň pro sebeobranu nebo ji dokonce nosit, je nemožné. Obrana jednotlivce není důvod, který někdo uzná, připouštějí jen zbraně pro sport nebo myslivost, a je to velmi osekané. Už jim toho moc zakázat nemohou. Ale my Češi jsme díky historickým zkušenostem velmi citliví na zákazy a ztrátu svobod. A jak nám Brusel ukazuje, dnes to budou zbraně, co to bude příště? Zelení v Německu už mluví o zákazu zbytečně velkých aut. Co bude následovat? Zbytečně velký dům, »nadměrný« byt? To už jsme zažili. Direktivy si najdou každého. Dnes je to příliš silný vysavač, příště to bude pro Brusel příliš silný motocykl. Zákazy si každého najdou, a svět neudělají bezpečnějším. Jen slušným občanům vezmou jejich práva.

Přemýšleli jsme, co to u té Evropské komise je. Neznalost, neodbornost? Nebo jen nepochopení, nedostatek komunikace? Proč takové věci vymýšlejí? Potvrdila se jedna věc. Pravdu mají ti, kdož říkají, že Evropu nečekají dobré časy. Ozbrojený člověk, schopný postarat se o svou bezpečnost, se »Nové Evropě« nehodí do krámu. Oni potřebují bezmocné, vystrašené lidi, nahnané jako ovce do ohrady.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 11 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.