Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Čínská lidová republika slaví 71 let vzniku - vizí socialismu

Kdykoliv se začne o Čínské lidové republice (ČLR) mluvit v pozitivních souvislostech, pravičáci a liberálové se okamžitě začnou zaklínat lidskými právy, koncentráky a Tibetem. Důvod je nasnadě. Zemi vede komunistická strana, a tak mají pocit, že dnešní Číňané denně zažívají československá 50. léta v jejich koncentrované podobě. V dnešní informačně přesycené době, kdy je velmi těžké filtrovat, co v médiích je pravda, a co ne, se snad ani nelze divit. Navíc antikomunismus prodává, tak proč by se média měla připravovat o zisk a obtěžovat se nějakou pravdou. Koho vlastně zajímá?

Čínská vize budoucnosti

ČLR se potýká s mnoha problémy. A z komunistických pozic samozřejmě nelze zlehčovat utrpení pracujících, dětí a menšin. Je ale pokrytecké tvářit se, že ČLR je jediný stát světa, kde je otázku lidských práv stále potřeba řešit. Ti nejzranitelnější - děti a ženy - jsou nejčastěji vykořisťováni pro nadnárodní společnosti, jejichž produkty v Evropě bez uzardění spotřebováváme - kakaové boby v produktech Ferrero Rocher a Nestlé, kobalt v chytrých telefonech, slídu v kosmetice L'Oreal a metalízách luxusních vozů BMW a Audi. Kdo jsi bez viny, hoď kamenem.

ČLR má ale vedle problémů také vizi budoucnosti, kterou již 71 let naplňuje krok za krokem. V této vizi socialistické budoucnosti žádné vykořisťování ani diskriminace neexistují. A to je něco, co ČLR můžeme jen závidět. Kapitalistický svět žádnou vizi nemá, a tím ani budoucnost. Snad jen představu toho, jak by měl běžný člověk strávit život: pracuj, konzumuj, zemři! Jen ať je z toho profit pro už tak nechutně bohaté a mocné. Kdokoliv na bezútěšnost takového žití poukáže, je nepřítel svobody a »demokracie«, lépe řečeno nepřítel kapitalismu.

Je škoda, že přes tu zaslepenou nenávist, která byla dnešní společnosti účelově vsugerována, neprosvítá ani trochu toho pozitivního, z čeho bychom my mohli v ČLR čerpat inspiraci. Jak by naše země vypadala v očích druhých, kdyby se o ní mluvilo jen jako o zemi korupce a »cikánského problému«?

V souvislosti s čínskou cestou stojí za zmínku dvě oblasti. První je budování socialismu s čínskými rysy jako ekonomického systému, druhou je vize nové čínské společnosti – společnosti mírného blahobytu. Nejlépe bude ilustrovat tyto oblasti přímo výňatky z projevů nejvyššího představitele Si Ťin-pchinga – stávajícího prezidenta Čínské lidové republiky. Ty vyšly v českém jazyce pod názvem O správě státu a rozhodně stojí za přečtení pro pochopení alespoň základních principů fungování současné ČLR. Si Ťin-pching v nich promlouvá jak k veřejnosti, tak k členům strany, a tato sbírka je díky tomu kombinací textů vysvětlujících snadno pochopitelným způsobem strategické cíle postavené na reflexi historické zkušenosti a potřebách současného čínského lidu.

Lid je tvůrcem dějin

Při hodnocení čínského přístupu je potřeba si zejména uvědomit kulturní odlišnosti našich národů. To, jak se vyvíjely a také to, že do ČLR i přes její otevírání se světu v posledních letech zatím nevtrhl individualismus tak, jak jsme viděli u nás po roce 1989. I proto může prezident ČLR tvrdit, že »lid je tvůrcem dějin a skutečnými hrdiny jsou masy. Lidové masy jsou pramenem naší síly. Hluboce si uvědomujeme, že síly jednotlivce mají své limity. Stačí ale, abychom se sjednotili a své síly spojili a nebude překážky, kterou bychom nepřekonali. Pracovní doba každého člověka je omezená, ale služba lidu vykonávaná z celého srdce žádná omezení nezná«.

Ekonomická vize socialismu s čínskými rysy je pro nás důležitá zejména v uvědomění si, že neexistuje jediná celosvětová cesta ke komunismu. Každá země má svá specifika, která je potřeba brát v úvahu, a tak model, který aplikuje ČLR, není bezezbytku přenosný ani na Českou republiku. »Nikde na světě neexistuje žádný konkrétní, univerzálně použitelný model rozvoje, ani neměnná cesta rozvoje. Rozrůzněnost historických podmínek zapříčinila tak rozrůzněnost ve výběru cesty rozvoje v každé zemi. V historii lidstva nenajdeme národ nebo stát, který by dospěl k síle a prosperitě díky závislosti na vnější síle nebo díky otrockému následování někoho jiného. Pokud není výsledkem nevyhnutelný neúspěch, pak je jím nevyhnutelná závislost«.

Druhým zajímavým momentem čínské ekonomiky je, že kapitál je v ČLR řízen státem, potažmo stranou, a proto je pod její kontrolou a je možné jej využívat jako nástroj k ekonomickému růstu. Kdežto v západní společnosti je to nezřídka, kdy právě kapitál, který má obrovský vliv na řízení státu a v něm probíhající procesy, a z dobrého sluhy se tak stává zlý pán.

Zachování mírové politiky

Jak už bylo řečeno, síla současné ČLR je především v její vizi, ze které už desítky let neustupuje. Díky stabilní vládnoucí úloze komunistické strany na ni nemá vliv střídání vlád, priority rozvoje jsou neměnné a vnitrostátní i zahraniční politika se zakládá na několika jednoduchých, o to však silnějších principech. Pojmout problematiku Čínské lidové republiky jako celku samozřejmě není možné na pár řádcích, nicméně při výročí 71 let od založení ČLR berme slova jejího současného prezidenta jako příležitost k zamyšlení se a otevření tématu na dalších diskuzních platformách.

»Abychom si zachovali samostatnost, musíme vytrvat v samostatné mírové zahraniční politice a neochvějně kráčet cestou mírového rozvoje. Musíme vysoko pozvednout prapor míru, rozvoje, spolupráce a oboustranné výhodnosti, musíme vytrvat v udržování přátelských vztahů se všemi zeměmi na základě pěti principů mírového soužití, musíme aktivně rozvíjet výměnu a spolupráci se všemi zeměmi na principech rovnosti a oboustranné výhodnosti, musíme neochvějně chránit světový mír a podporovat společný rozvoj. O našich postojích a politických strategiích musíme rozhodovat na základě posouzení pozitiv a negativ dané věci, musíme se přiklonit na stranu spravedlnosti, prosazovat spravedlnost a respektovat právo lidu každé země samostatně si zvolit cestu vlastního rozvoje, nikdy nesmíme vnucovat vlastní vůli jiným a nesmíme připustit, aby někdo vnucoval svou vůli čínskému lidu. Jsme zastánci mírového řešení mezinárodních sporů a jsme proti jakékoliv formě hegemonismu a mocenské politiky. Nikdy nebudeme usilovat o hegemonii či o územní expanzi. Musíme s odhodláním bránit naši národní suverenitu, bezpečnost a rozvojové zájmy. Žádná cizí země nemůže počítat s tím, že bychom byli ochotni kupčit s našimi klíčovými zájmy a že bychom strpěli narušování čínské suverenity, bezpečnosti a rozvojových zájmů.«

Přeji Čínské lidové republice, aby svých vytyčených cílů dosahovala v harmonické společnosti. Aby na cestě k socialismu dokázala vyřešit i ty problémy, které ve světě zakrývají její úspěchy. A nám ostatním přeji, abychom dokázali v ČLR najít silného partnera pro ekonomickou spolupráci a prostřednictvím otevřeného přátelství se dokázali vzájemně inspirovat i v kulturní a lidskoprávní rovině.

Petra PROKŠANOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4.5, celkem 34 hlasů.

Petra PROKŠANOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


jmarek3
2020-10-08 19:30
Komunisté také socialismus vylepšovali,jak jinak by pětiletky a vize
vznikaly.Věřím tomu, že v dnešním socialistickém Česku by 50℅
firem bylo státních. Bohužel Klaus otevřel ekonomiku západu a tím
došlo k rozdání majetků budovaných 40let. Čína si věří ,my ne !
Bohužel.
Roth.J
2020-10-07 15:15
Hele, soustruzi, ještě pořád jste tvrdě proti dětské práci a pro
práva pracujících, jo? Jestli totiž jo, tak ta vaše skvělá Čína
má prvního spoustu a druhého nulu. Ale co už, že?
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.