Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Co dělat, když přijdete o práci?

Je celá řada profesí, které nyní zažívají černé období. Bohužel stoupá počet lidí, kteří vlivem současné situace přišli, nebo se obávají, že přijdou, o své pracovní místo. Co je potřeba v takové situaci dělat? Důležité je zajistit si nejen další příjem, ale po dobu hledání jiné práce i zajistit, kdo bude platit za vás sociální a zdravotní pojištění. První cesta by tak měla vést na úřad práce. A na co se musíte připravit?

Ztráta zaměstnání v posledních dnech je bohužel smutnou realitou dopadu útlumu ekonomiky z důvodu nemoci COVID 19. Mnoho firem se potýká s odlivem zákazníků, spotřebitelů či turistů, a tak stojí před smutnou realitou, jak a zda provoz či firmu zachovat. A nejčastějším krokem v rámci šetření je u firem snížení počtu zaměstnanců. Stále více lidí tak přichází o svá místa. A najít jiné je těžké, protože v určitých odvětvích a specializacích výrazně převažuje poptávka nad nabídkou volných míst…

Zákonný odchod z práce

Pokud budete postaveni před situaci, kdy zaměstnavatel není schopen dále udržet vaší pracovní pozici, v první řadě v žádném případě nepodepisujte ukončení pracovní smlouvy dohodou na »vaši žádost«! I když vám bude zaměstnavatel slibovat hory doly, nikdy neustupte. Zaměstnavatel je povinen dát výpověď se všemi náležitostmi a důsledky.

Písemnou výpověď s uvedením důvodu musí zaměstnavatel doručit do vlastních rukou (osobně, prostřednictvím pověřeného zaměstnance, popřípadě poštou). Pracovní poměr pak skončí uplynutím výpovědní doby, která činí minimálně 2 měsíce. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tedy pokud bude výpověď doručena 15. 10. 2020 a nedohodli jste se se zaměstnavatelem na delší výpovědní době, váš pracovní poměr by skončil až dne 31. 12. 2020. Do této doby je zaměstnanec povinen pracovat dle smlouvy a zaměstnavatel musí za vykonanou práci vyplácet mzdu. Pokud nemá jak svého zaměstnance zaúkolovat, je povinen po dobu dvou měsíců vyplácet zaměstnanci náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Zároveň vám přísluší od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně: jednonásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok, dvojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky, a trojnásobku vašeho průměrného výdělku, jestliže váš pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky.

Ilustrační FOTO - Haló noviny

Na úřad práce

Pokud se vám nepodaří najít si práci v době výpovědní lhůty, je nutné zajít na úřad práce do tří pracovních dnů od ukončení posledního pracovního poměru. A to i v případě, že se například nová práce reálně rýsuje. Důležité je, aby plynule navazovala doba evidence kvůli placení sociálního a zdravotního pojištění.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci, nově přijatým krizovým opatřením a v souladu s příslušným usnesením Vlády ČR upravuje Úřad práce ČR od pondělí 12. 10. 2020 úřední hodiny na všech kontaktních pracovištích v celé republice. Lidé mohou i nadále komunikovat s ÚP ČR elektronicky.

Osobní návštěva tak není vždy nutná. První návštěva ale osobní být musí.

Pro další jednání pak Úřad práce ČR upřednostňuje elektronickou komunikaci. V praxi to znamená, že můžete podávat žádosti o některou z nepojistných sociálních dávek a další přílohy prostřednictvím datové schránky (její zřízení je zdarma), e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem, poštou či na podatelně příslušného kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR. Pokud už musíte na úřad osobně, využijte možnosti objednání na určitý termín. U většiny kontaktních pracovišť je možné učinit tak online. Případně si můžete schůzku domluvit telefonicky či e-mailem. Kontakty jsou k dispozici na: www.uradprace.cz/web/cz/krajske-pobocky. Při zájmu o online objednání zadejte do vyhledávače klíčové slovo »online objednání«.

První cesta

Před první cestou na úřad práce je tedy vhodné se objednat, případně se telefonicky domluvit a připravit si vše potřebné. Formuláře si můžete stáhnout z webu a vyplnit v klidu doma. Tím při osobní návštěvě ušetříte spoustu času. Potřebovat budete Žádost o zprostředkování zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Aby vám stát mohl začít vyplácet podporu v nezaměstnanosti, budete předkládat ještě zápočtový list od posledního zaměstnavatele a Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Pokud jste dostali odstupné, doložíte i Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného. Podpora vám totiž začne běžet až po uplynutí měsíců, které pokrývalo přiznané odstupné. Nezapomeňte si vzít pak s sebou i občanský průkaz. Chtít po vás budou i doklad o skončení pracovního poměru, nejčastěji výpověď nebo dohodu o skončení pracovního poměru. Dále zápočtový list, potvrzení o výši průměrného výdělku a evidenční list důchodového pojištění. Měly by jim stačit i kopie. Všechny tyto listiny je povinen vám vydat zaměstnavatel!

Podpora v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti se počítá z průměrného čistého výdělku dosaženého v posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 měsíc. První 2 měsíce činí 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbytek podpůrčí doby jen 45 %. Pozor! Pokud byla práce ukončena podáním výpovědi zaměstnancem či dohodou na jeho žádost, přísluší pak člověku podpora v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu jen ve výši 45% z průměrného čistého měsíčního výdělku! I proto je nutné nepodléhat nátlaku a počkat na výpověď danou zaměstnavatelem!

Výše podpory je ale omezená. Dostat můžete maximálně 0,58násobek průměrné čisté mzdy. Stát však nastavil určitý maximální strop podpory v nezaměstnanosti, který pro rok 2020 činí 19 389 Kč měsíčně.

Zároveň, jak bylo napsáno výše, se posouvá výplata podpory v nezaměstnanosti, pokud bylo uchazeči o zaměstnání vyplaceno odstupné, a to o dobu, kterou odstupné pokrývá (dvouměsíční, tedy o 2 měsíce). I v tomto případě je ale nutné jít na úřad práce ihned, resp. do tří dnů po skončení smlouvy, aby bylo pokryto vyplácení zdravotního a sociálního pojištění. Pokud nebudete byť několik dní ani zaměstnaní, ani v evidenci úřadu, musíte pak za tyto dny uhradit tato pojištění sami!

Nárok na podporu

Nárok na podporu nemá úplně každý. Je potřeba splňovat zákonné podmínky. Podporu dostanete, pokud jste si v posledních 2 letech platili alespoň 12 měsíců důchodové pojištění. Za zaměstnance ho automaticky odvádí zaměstnavatel.

Na podporu má nárok i ten, kdo byl před zařazením do evidence v invalidním důchodu III. stupně, kdo pečoval o dítě mladší čtyř let nebo se staral o jinou osobu, která na něm byla středně až úplně závislá.

Než vám úřad práce podporu skutečně přizná, bude zjišťovat, zda jste v posledních 6 měsících neskončili v nějaké práci kvůli hrubému porušení pracovních povinností. Pokud tomu tak je, podporu bohužel nedostanete. O podporu v nezaměstnanosti nemohou žádat ani starobní důchodci.

Liší se i délka nároku na podporu, a to v závislosti na věku. Pokud je vám méně než 50 let: máte nárok 5 měsíců. Pokud je vám 50 až 55 let, pak 8 měsíců. A když je vám více než 55 let budete dostávat podporu v nezaměstnanosti 11 měsíců. Pokud vám skončí nárok na podporu a vy stále nebudete mít práci, budete dostávat životní nebo existenční minimum.

Hledání práce

Je samozřejmě v zájmu každého aktivně hledat novou práci. I úřad práce se vám také bude snažit najít vhodné zaměstnání. Takové, které odpovídá vaší kvalifikaci, zdravotní způsobilosti a které je pro vás i dobře dopravně dosažitelné. První rok se vám úřad práce pokusí najít zaměstnání, které odpovídá alespoň 80 % plného úvazku. Teprve po roce neúspěšného hledání vám můžou nabídnout i poloviční úvazek.

To ale vždy není tak jednoduché – profese vznikají a zanikají a poptávka zaměstnavatelů se může měnit. Pak můžete úřad práce požádat o zprostředkování (a proplacení) vhodné rekvalifikace.

V každém případě je ale úřad práce jen pomocník, není vhodné spoléhat jen na úředníka. A hledat aktivně. Pokud vám úřad nabídne práci, která se vám nezamlouvá, a vy ji na pohovoru odmítnete, hrozí vám sankční vyřazení. Pokud byste se chtěli jít znovu zapsat na úřad práce, do evidence budete zařazeni až po 6 měsících (počítá se to ode dne domluveného nástupu do práce). Sankční vyřazení vás bohužel čeká, i pokud z práce domluvené úřadem práce odejdete ještě ve zkušební době.

Přivýdělek

Mnozí nevydrží sedět doma a čekat, až se někdo z obeslaných zaměstnavatelů ozve. Udržet si pracovní návyky je důležité. Ale tady jsou nařízení kapku kontraproduktivní. Když jste v evidenci Úřadu práce a je vám vyplácen příspěvek v zaměstnanosti, můžete si přivydělat. Ale nejvýše polovinu minimální mzdy (v roce 2020 7300 Kč hrubého měsíčně). Každou brigádu musíte úřadu práce dopředu nahlásit, a když brigádničíte, pozastaví se výplata podpory v nezaměstnanosti.

Navíc pokud jste na úřadu práce, je možné si přivydělat jen na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo v pracovním nebo služebním poměru. Na dohodu o provedení práce (DPP) už to nejde.

Jakmile je s vámi uzavřena nová pracovní smlouva v novém zaměstnání, máte 8 dní od jejího nabytí platnosti k odhlášení se z Úřadu práce.

Stránku připravila Helena KOČOVÁ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 4, celkem 4 hlasy.

Helena KOČOVÁ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.