Reklama
Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Rozdrobené hromadné dopravě chybí koncepce

Veřejná doprava v České republice by mohla být centrálně koordinovaná. Stát zváží vytvoření pozice národního koordinátora, který by spolupracoval s regiony na provázání dopravy mezi nimi. Vyplývá to z Koncepce veřejné dopravy 2020-2025, kterou schválila vláda. Koncepce nevylučuje možnost, že by veškerou železniční dopravu, včetně regionální, řešil místo krajů stát.

Plánování veřejné dopravy v ČR je stále komplikovanější. V současnosti zde působí zhruba 960 orgánů, které fungují jako objednavatelé veřejné dopravy. To při zintenzivnění provozu v posledních letech vede k potížím při propojování dopravy mezi jednotlivými kraji. Do budoucna by mohl usnadnit sestavování dopravních plánů národní koordinátor. Ten by mohl spolupracovat s oblastními koordinátory a řešit případné navazování meziregionální dopravy.

Funkci by mohlo vykonávat ministerstvo dopravy, případně k tomu zřízený orgán. O samotném ustavení pozice národního koordinátora se bude ještě diskutovat. Koncepce počítá také s posouzením možnosti převedení kompetencí za veškerou železniční dopravu na stát. Proti tomu se už v minulých měsících vymezily například Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Už dříve se ministerstvo problém při navazování dopravy mezi regiony rozhodlo řešit zavedením povinnosti krajů poskytovat své plány na zajištění veřejné dopravy okolním regionům, případně státu. Ty se k nim budou moci vyjadřovat například pomocí připomínek, nastaven by měl být i systém projednání těchto plánů.

Dalším tématem, na které se koncepce v příštích letech zaměří, je zajišťování dálkové autobusové dopravy. Ta v současnosti funguje pouze na komerční bázi, stát si objednává pouze železniční dopravu. Ministerstvo však chce prověřit, zda by na některých trasách, kde dosud neexistuje kvalitní železniční propojení, by nebylo efektivnější dopravu zajistit pomocí autobusů. Jako příklad by mohla soužit trasa mezi Prahou a Libercem.

Každý na svém písečku

»Můžeme s kraji a dalšími partnery vyřešit, jakým způsobem budeme dále zajišťovat objednávání vlakových spojů v krajích, jak zajistíme plynulost spojení přes jejich hranice či zda by bylo možné zajistit rychlou dálkovou dopravu státem i tam, kde tomu tak doposud nebylo,« řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Činnost jednotlivých integrovaných dopravních systémů se podle ministra dopravy postupně vylepšuje. »Na druhou stranu nelze opomíjet, že v souvislosti s regionalizací veřejné dopravy, která proběhla již v roce 2005, dochází k určitému rozdrobování mezikrajské dopravy. Jestliže je regionální dopravní obslužnost zajišťována kraji v samostatné působnosti, je velmi obtížné zajistit shodný postup všech krajů při objednávce veřejných služeb v přepravě cestujících,« potvrdil Havlíček.

Právě koncepcí navrhovaný přezkum kompetencí objednatelů ve veřejné dopravě, případná revize nastavení způsobu financování dopravní obslužnosti a další navazující opatření, jako je tvorba koncesního modelu na železnici nebo změna minimálních standardů, mohou přispět k vhodnějšímu a efektivnějšímu fungování veřejné dopravy napříč Českou republikou.

EU tentokrát prospěla

Koncepce veřejné dopravy je zcela nový institut v právním řádu České republiky. Tvorbu takové koncepce předpokládá unijní právo a český zákon o veřejných službách dává celému procesu konkrétní podobu. Dokument pořizuje na dobu nejméně pět let ministerstvo dopravy pro celé území státu a schvaluje ji vláda. Koncepce veřejné dopravy obsahuje čtyři základní části: tou první jsou hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejné dopravy, dále vymezuje hlavní páteřní osy poskytování veřejných služeb, základní rámec pro spolupráci státu, krajů a obcí při zajišťování dopravní obslužnosti a konečně obsahuje nástroje pro její realizaci.


Systém veřejné dopravy je příliš složitý

Otázky Haló novin pro Ivana Cinku, člena odborného zázemí KSČM pro dopravu a bývalého předsedu výboru pro dopravu Středočeského kraje

Může být centrální řízení pro veřejnou dopravu přínosem?

Na tyto kroky čekáme už hodně dlouho. Absence centrálního řízení dopravy nám způsobila již mnoho problémů. Například při integraci dopravy ve Středočeském kraji jsme museli nejprve vyřešit společný jednotný systém s Prahou. Jednali jsme přitom i s více než třiceti dopravci, kteří v hlavním městě a v kraji jezdí. A na to navazovala vyjednávání s okolními kraji, protože spoje samozřejmě hranice krajů přejíždějí. Středočeský kraj přitom sousedí s velkou většinou krajů v České republice a každý z nich má navíc jiný systém. Celostátní koncepci a pravidla integrace totiž dosud ministerstvo dopravy nevytvořilo.

Neměla vláda s tímto návrhem přijít už dříve?

Prodlení je tu obrovské, jednotná metodika byla potřeba už minimálně před patnácti lety. Takže nyní se složitě jedná o vzájemném uznávání tarifů, o tom, v jakém objemu jednotlivé kraje hradí ztráty dopravců z objednávané regionální dopravy ad. To celý proces nejen integrace, ale i celkového zlepšování kvality veřejné dopravy zbytečně protahuje a znesnadňuje.

Zdá se tedy, že liberalizace veřejné dopravy přinesla problémy…

Celý systém veřejné dopravy je u nás značně složitý. Je tu státní doprava, doprava objednávaná kraji, nebo městy a obcemi, komerční doprava, jezdí spousta soukromých dopravců, ne všichni přitom splňují standardy kvality. Lidé se v tom těžko orientují. Pokud tedy tato vláda dotáhne svůj záměr do konce, bude to krůček, záměrně neříkám krok, správným směrem.

Jiří NUSSBERGER


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 6.4, celkem 20 hlasů.

Jiří NUSSBERGER

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.