Reklama
Rozhovor Haló novin s Milanem Krajčou, předsedou OV KSČM Praha 3

Antikomunismu je nutné se rozhodně postavit

Jaký máte návrh na to, aby se autentická levice dostala z nedobrých volebních výsledků? A kde udělala chyby?

I přesto, že se žádné z letošních voleb zrovna u nás, tedy v Praze, nekonaly, nehodnotí se ani mně jejich výsledek nijak lehce. Volby, které se uskutečnily na začátku října, znamenaly pro naši stranu především opravdu velkou porážku. Když se zaměřím pouze na ty do krajských zastupitelstev, získala KSČM celkem 131 770 hlasů tj. 4,75 %. Oproti předchozím krajským volbám v roce 2016, kdy získala 267 047 hlasů tj. 10,55 %, je to ztráta celých 135 277 voličů. Jsme tak nyní zastoupeni jen ve čtyřech z 13 volebních krajů a počet komunistických zastupitelů klesl z 86 na pouhých 13.

V porovnání s předminulými krajskými volbami v roce 2012, kdy pro nás hlasovalo 538 953 voličů tj. 20,43 % a získali jsme tak 182 mandátů, bije současný debakl do očí ještě více. Neúspěchy, které v různých typech voleb utržila KSČM v uplynulém období, tvoří již skutečně dlouhou řadu.

Hledat příčinu pouze v objektivních a vnějších podmínkách neobstojí. Stejně tak není možné vidět chyby jen v tom, jak jsme zvládli, nebo nezvládli předvolební kampaň. Jsem přesvědčen o tom, že je proto nutné ve světle opakovaných celorepublikových volebních porážek a ztrát stovek tisíců voličů v rámci strany sebekriticky zhodnotit naši politiku, a to včetně té na celostátní a parlamentní úrovni, a hlavně z ní vyvodit jasné důsledky pro naši další činnost. Komunistická strana může mít podle mě perspektivu pouze, pokud bude prosazovat skutečnou komunistickou politiku, když se dokáže úspěšně zhostit zápasu za zájmy pracujících a dalších lidových vrstev a bude představovat opravdovou socialistickou alternativu k dnes nastupující nové kapitalistické krizi.

Často se říká, že komunisté nemají mladé lidi. Kolem vás jistě mladí jsou, protože sám jste mladý. Jsou tedy mladí v komunistické straně?

V komunistické straně a Komunistickém svazu mládeže je pochopitelně řada aktivních mladých lidí, kteří se rozhodli přidat k našemu zápasu za lepší svět. Práce komunistů mezi mladou generací je však skutečně dlouhodobě jeden z velkých problémů naší strany. Všeobecně je naše pozice mezi mladými velmi slabá, navíc se zde v poslední době nelepší, spíše naopak. To je možné dokumentovat poklesem počtu nových členů strany z řad mládeže i celkového počtu mladých členů strany. Tento negativní trend se pochopitelně týká i mladých voličů, mezi kterými je dnes naše podpora jen velmi malá.

Před tímto problémem opravdu nemůžeme zavírat oči. Je věcí celé strany, abychom tuto situaci zvrátili a dokázali úspěšně s komunistickou politikou oslovit mladé pracující, nezaměstnané, studenty, učně… Perspektivy většiny z nich, navzdory vší iluze budící propagandě, jsou vskutku mizerné, ať už se to týká práce, bydlení či třeba možnosti založit rodinu. Vezměme si jen fakt, že více než polovina mladých lidí do 30 let je dnes zadlužena a na 100 tisíc z nich jsou navíc uvaleny různé exekuce. Je na nás, komunistech, abychom těmto lidem ukázali cestu z mizérie ven.

Je »in« být v 21. století komunistou?

Naše strana si bude v příštím roce připomínat 100. výročí svého vzniku. Jistě při této příležitosti budou vzpomenuta slavná slova Bohumíra Šmerala na jejím ustavujícím sjezdu: »Jsme víc než politická strana. Jsme předvoj nového života.« Navzdory všem těžkostem a problémům toto jistě platí i pro nás, komunisty v 21. století. »Strašidlo komunismu« je zkrátka stále zde. Tváří v tvář nastupující nové kapitalistické krizi představuje komunistické hnutí ve svém mezinárodním rozměru jasnou alternativu.

Vezměme si ale třeba jen stávající koronavirovou pandemii COVID-19 a boj proti ní. Státy s komunistickými vládami byly schopny rychlé a rozhodné reakce. Socializované zdravotnictví v nich nejen nezkolabovalo, ale dokázalo se postarat o všechny pacienty. Plánované hospodářství bylo schopné rozšířit kapacitu výstavbou nových nemocnic a přechodem továren na výrobu pro zdravotnictví. Socialistické státy navíc mnohdy také zahájily poskytování rozsáhlé mezinárodní podpory dalším zemím ať už skrze poskytování dodávek zdravotnického materiálu či přímo lékařských misí. Stačí toto vše srovnat se situací v jiných zemích, včetně těch nejbohatších imperialistických států Evropy a Severní Ameriky, a odpověď na vaši otázku je i v této souvislosti zřejmá.

Přesto, nebo právě proto ale vidíme narůstající antikomunismus.

Vskutku jsme svědky opět jedné z dalších vln antikomunismu. O tom, jakými způsoby se projevuje u nás v České republice, čtenáři a čtenářky Haló novin jistě vědí mnoho. Dovolte mi proto uvést dva zahraniční příklady z posledních dnů, první z bratrského Slovenska. Zde nyní Národní rada Slovenské republiky z iniciativy vládních poslanců projednává skandální novelu antikomunistického zákona z 90. let minulého století »o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému«. Přes řadu protestů prošla tato novela již prvním parlamentním čtením, a pokud bude schválena, její důsledky nemusí být nepodobné zákonům o tzv. dekomunizaci, jak je známe z Ukrajiny nebo Polska.

Druhý příklad je ze zámoří. Před několika dny se i v našem zpravodajství objevila informace o změně imigrační politiky Spojených států amerických. Tamní Úřad pro občanství a přistěhovalectví totiž publikoval nové nařízení, v němž se konstatuje, že členům jakékoliv komunistické strany, či k ní přidružené organizace např. mládežnické, ženské, umělecké nebo odborové, je nově zakázáno zažádat si o občanství nebo povolení k trvalému pobytu v zemi.

Je zřejmé, že mccarthismus a vše protidemokratické, co s ním souviselo, »za velkou louží« zdaleka nejsou minulostí, naopak. Antikomunismus je tedy opravdu znovu na vzestupu a platí to i mezinárodně. Je proto nutné se mu rozhodně postavit.

Angažujete se proti snahám o přejmenování Koněvovy ulice na Praze 3. Jak pokročila petice, do které jste se zapojil, za zachování původního názvu této významné pražské tepny? Kolik jste již nastřádali podpisů?

Petice vznikla v létě v reakci na staronovou snahu o přejmenování nejdelší žižkovské ulice. Ta už od roku 1946 nese název na počest velitele vojsk, která osvobodila podstatnou část Československa včetně Prahy od hitlerovské okupace, maršála Rudé armády Ivana Stěpanoviče Koněva. Petice, adresovaná jak Radě a Zastupitelstvu Městské části Praha 3, tak i Radě a Zastupitelstvu hlavního města Prahy, snahy o přejmenování Koněvovy ulice odmítá a požaduje zachování jejího stávajícího názvu.

Navzdory všem složitostem daným současnou situací se petice setkala s velkou odezvou. Dosud ji podepsaly stovky obyvatel Koněvovy ulice a jejího okolí. Podpisů je ale mnohem více, protože přibývají podpisy nejen obyvatel »Koněvky« a občanů Městské části Prahy 3. Takřka každý den totiž docházejí i podpisové archy z různých koutů republiky. Jsme rádi, že petice má celostátní ohlas. Je nám totiž jasné, že možné přejmenování Koněvovy ulice zdaleka není pouze komunálně politické téma. Jedná se jednoznačně o součást antikomunisticky motivovaných pokusů o přepisování historie, i proto je nutné ji jednoznačně a nahlas odmítnout.

Jste v kontaktu s členy petičního výboru této petice? A pokud ano, jak jsou oni úspěšní se sběrem podpisů?

Petice proti snahám o přejmenování Koněvovy ulice vznikla z iniciativy jejích obyvatel. Organizátorem petice je její petiční výbor. Ten je složen z dlouholetých a mezi sousedy známých obyvatel Koněvovy ulice, se kterými jsem ve stálém kontaktu. Komunisté Prahy 3 petice od počátku podporují a do jejího rozšíření a sběru podpisů pod ní se ihned zapojili. Skrze sběr podpisů pod petici se snažíme obyvatele Koněvovy ulice a Prahy 3 o celé situaci informovat. V této souvislosti také distribuujeme letáky nebo oslovujeme lidi i skrze webové stránky a internetové sociální sítě.

Zároveň vyzýváme občany, aby i individuálně oslovili představitele Městské části Praha 3 a Hlavního města Prahy, kteří by o osudu »Koněvky« případně rozhodovali.

Jak dlouho bude petice pokračovat? A jakou čáru přes rozpočet jí udělala pandemie a protikoronavirová opatření?

Petiční akce stále probíhá. Máme v plánu s ní pokračovat minimálně do doby, než bude věc projednávána zastupiteli. Současná situace související s novou vlnou koronavirové pandemie COVID-19 nám bohužel plně neumožňuje organizovat veřejné petiční stánky, i tak ale petici dále šíříme a podpisů přibývá. Petici je také stále možné stáhnout na webových stránkách: http://praha3.kscm.cz nebo http://zachranmekonevku.blogspot.cz, vytisknout a podepsanou zaslat na adresu: Milan Krajča, Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1. Jak jsem uvedl, podepsat ji mohou nejen obyvatelé Žižkova či hlavního města, ale všichni ti, kterým není osud připomínek osvoboditelů naší vlasti od fašismu lhostejný. Za tuto případnou podporu a pomoc naší snaze všem děkuji.

Pokud jste vstoupil do kontaktů a diskusí s občany Prahy, resp. Prahy 3, zaujímají k tématu nějaký názor? Co vám třeba říkají?

Mnoho lidí se dozvídá o nebezpečí přejmenování Koněvovy ulice až skrze naši kampaň. Ohlas je opravdu veliký. V Praze v minulém období došlo k celé řadě obdobně odporných snah dotýkajících se připomínek osvobození města ve veřejném prostoru. Za všechny mohu zmínit ostudné odstranění pamětní desky Rudé armádě z budovy Staroměstské radnice, hanebné zničení pomníku maršála Ivana Stěpanoviče Koněva na Praze 6 či nehorázné postavení pomníku prohitlerovským válečným zločincům tzv. vlasovcům v pražských Řeporyjích. Pokus o přejmenování »Koněvky« je jejich jasným pokračováním a je jen dobře, že se mu lidé staví na odpor.

K nesouhlasu navíc místní vede, vedle politických a historických důvodů, i nebezpečí ohromných komplikací pro sedm a půl tisíce obyvatel a firem ze 3,5 kilometru dlouhé ulice, které jsou s jejím možným přejmenováním spojeny. Pro občany se nejedná zdaleka jen o povinnost výměny občanských průkazů, ale třeba i o nutnost nahlásit změnu bydliště zaměstnavateli, zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, živnostenskému úřadu, úřadu práce, bankám, úvěrovým společnostem, lékařům, telefonním operátorům a mnoha dalším.

Připomeňte, prosím, na základě čeho vlastně radnice Prahy 3 zadala jedné instituci posouzení historické úlohy Ivana S. Koněva, a tedy i názvu významné pražské tepny? Byla základem také petice občanů?

Současné snahy o přejmenování Koněvovy ulice nejsou úplně nové. V rámci antikomunistické vlny přejmenovávání ulic, náměstí a dalších nejen veřejných míst, která byla před třemi desítkami let iniciována v souvislosti s restaurací kapitalismu v tehdejším Československu, bylo navrženo také přejmenování Koněvovy ulice. Proti tomuto návrhu se i tehdy vzedmul mohutný nesouhlas veřejnosti a Zastupitelstvo Městské části Praha 3 pak nakonec přejmenování ulice neodsouhlasilo.

V létě minulého roku žižkovská radnice přesto požádala mimo jiné nechvalně proslulý Ústav pro studium totalitních režimů o vypracování materiálu, který by mohl sloužit jako podklad pro zdůvodnění možného přejmenování ulice. O tom, zda takový dokument opravdu vznikl, nevíme, ani po více než roce o něm žádná informace zveřejněna nebyla. Mezitím se objevila »petice« s údajně tisícem »podpisů«, která požaduje změnu názvu Koněvovy ulice na ulici Marie Terezie.

Navzdory tvrzení řady sdělovacích prostředků i vedení městské části je třeba upozornit, že se v tomto případě nejedná o skutečnou petici podle petičního zákona, ale pouze o jakousi elektronickou petici postrádající základní náležitosti, jako jsou například opravdové podpisy. Bez zajímavosti není ani fakt, že za touto peticí nestojí obyvatelé Koněvovy ulice či pražského Žižkova, ale naopak lidé, kteří na Praze 3 nikdy ani nebydleli a nemají k ní ani žádný jiný vztah.

Žižkovští komunisté jsou v rámci Prahy aktivní, například pravidelně v září pořádáte dětské odpoledne. Jste asi jedni z mála, kteří v Praze, příznačné svou pravicovostí, konají akce KSČM. Jaký ohlas má tato dětská akce?

Jsme toho názoru, že musíme být co nejvíce mezi lidmi. I proto se snažíme, a máme štěstí, že jsme v rámci aktivu naší organizace opravdu dělný kolektiv, organizovat pravidelně veřejné akce, mezi které patří besedy na aktuální témata s různými hosty, petiční stánky v ulicích, nebo právě i volnočasové akce pro děti. Letos nám tyto aktivity ale pochopitelně významně zkomplikovala pandemie COVID-19 a omezení, která s ní souvisela. I tak se nám ale například podařilo uspořádat opravdu úspěšnou a hojně navštívenou akci k 600. výročí bitvy na Vítkově, skrze niž jsme připomenuli tuto klíčovou událost husitské revoluce, jež se odehrála na území dnešní Městské části Prahy 3.

Co se týče akcí pro děti, připravujeme coby žižkovská KSČM dvakrát ročně, vždy při příležitosti Mezinárodního dne dětí a začátku školního roku, sportovní odpoledne. Jedná se již o akci s velkou tradicí, a tak se díky zkušeným organizátorům dosud vždy vydařila. Pro mnoho desítek dětských účastníků jsou připravena různá sportovní stanoviště, mezi kterými patří k nejoblíbenějším asi střelba ze vzduchovek nebo chůze na chůdách. S pozitivním ohlasem se tyto naše akce setkávají nejen u dětí, ale i mezi jejich rodiči. Té nedávné, zářijové, se nám podařilo využít třeba právě k propagaci petice za zachování názvu Koněvovy ulice, pod kterou tak přibyly další desítky podpisů.

Heslem naší strany je S lidmi pro lidi. Vím, že to často není jednoduché, přesto se ale musíme snažit jej v naší každodenní činnosti naplňovat.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.5, celkem 91 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


novotnyjaro
2020-10-29 13:34
Smiřický, jste tak osobně přesvědčen o těchto hrůzných zločinech
komunistů? Zatím nebyla vydána žádná oficiální správa o jejich
zločinech. Nebyl žádný soud na způsob Norimberského procesu, který
razantne odosudil všechny zločiny fašizmu, přesně vyčíslil lidské,
materiální a morální stráty, které fašizmus způsobil. Nejvetší
zločinci byli po právu odsouzeni absolutními tresty.Oběti zločinů
byly přesně vyčísleny, zdokumentovány,nafilmovány, vyfotografovány.
Toto u těch " zločinerckých komunistů postrádám" A co je
absolutnímk vrcholem,byli to komunisté., kteří v absolutním finále
porazili nacistické hordy v jejich doupěti v Berlíně a kdy Hitler s
Goebelsem spáchali sebevraždu!
fronda
2020-10-23 00:11
smiricky.jan volá "chyťte smirickeho.jana"
jmarek3
2020-10-22 12:18
Hlupákům ani dobře míněná rada nepomůže a tak můžeme číst
slinty antikomunistů na HN.
smiricky.jan
2020-10-21 22:26
Máte to blbě, soudruzi. Je třeba postavit se komunismu, této ideologii,
co má na svědomí miliony mrtvých.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.