Reklama
Rozhovor Haló novin s Kateřinou Konečnou, europoslankyní za KSČM

Nejhorší smrt je smrt z vyplašení

Zřejmě to už bude tak, že skutečně budeme v budoucnu říkat před koronavirem a po koronaviru. Jednu chvíli se doslova zastavil svět jako nikdy před tím. Na počátku pandemie Evropská unie při první vlně dosti selhala. Následně začala slibovat řešení otázek zejména ekonomických škod v EU. Daří se EU plnit sliby na poli boje s COVID-19?

Nejsem si jista, kam otázka míří. Kdybych to měla nějak shrnout, tak bych řekla, že co EU slíbit mohla, to reálně splnila nebo plní. EU slíbila ekonomickou pomoc všem zemím, kterou dodala a ještě dodá v podobě nachystaných stovek miliard určených na obnovu. Vždyť drtivá většina COVID programů pro podnikatele nebo programu Antivir je přímo financována z peněz EU, nikoliv ze státního rozpočtu. EU taktéž slíbila dostatečné množství vakcín proti COVID-19 poté, co budou úspěšně uvedeny na trh. Do vývoje vakcíny nasypala ze svého rozpočtu miliardy, a změnila dokonce i svá regulační pravidla, aby tento vývoj urychlila. Pokud je mi známo, tak EU dosud podepsala celkem tři závazné smlouvy o dodání až 900 milionů dávek vakcíny od tří různých farmaceutických společností, které jsou s jejím vývojem nejdál. Taktéž se již chystají plány na distribuci těchto dávek.

Rovněž nám pravidelně dodává chybějící Remdesivir, který se používá na léčbu těžkého průběhu COVID-19 a který bychom si v konkurenci větších a bohatších států asi těžko v současnosti zajistili. Do České republiky od léta dorazilo od EU darem celkem 1969 dávek Remdesiviru. Evropská komise jménem EU minulý týden podepsala s farmaceutickou společností Gilead rámcovou smlouvu na dodávku až 500 000 léčebných dávek přípravku Veklury, což je obchodní značka Remdesiviru, s možností kdykoliv tuto dodávku zvýšit. Této dohody se účastní všechny země EU. Objednávat akutně chybějící Remdesivir můžeme tak ihned i my.

Co dalšího může Evropská unie dělat společně, aby pomohla zastavit pandemii co nejdřív?

Tato otázka je složitá. Může toho dělat spoustu, dokonce je k tomu vybavená i řadou kompetentních expertů, ale nemá na to pravomoci a musela by tak existovat jednomyslná dohoda všech členských států. Já osobně roky volám po větší spolupráci mezi členskými státy v oblasti zdravotnictví, kde jsou pravomoci EU jen podpůrné, v podstatě žádné. EU v této oblasti dokonce nesmí ani harmonizovat. Určitě bychom potřebovali sladit testování, režim na vnitřních hranicích a jejich uzavírání nebo zavést jednotné očkovací kalendáře po celé EU. Taktéž bychom potřebovali v EU vytvořit strategické zásoby léků a zdravotnických prostředků, nicméně na to zase nechtějí členské státy dát dostatek peněz. A tak se v podstatě točíme v kruhu.

Občané EU očekávají, že EU pandemii vyřeší, nicméně EU je k tomu členskými státy bídně vybavena jak co se týče pravomocí, tak rozpočtu. Zakládající smlouvy nepočítaly s takovou mírou sladění všech zdravotnictví v EU, jaká by byla doopravdy potřeba pro řešení této krize. Navíc členské státy se ani těchto pravomocí nechtějí vzdát. EU v podstatě nezmůže nic, když si jeden stát postaví hlavu a zavře svoje hranice ostatním z důvodu ohrožení pandemií, a to ani když je tento stát součástí Schengenu, protože pokud ten stát opravdu chce své hranice zavřít, vždy si nějakou výjimku, jak to legálně udělat, najde, a pokud ho Evropská komise dá k soudu, má jistotu, že tento soudní spor se potáhne roky, než se vyřeší.

Češi už téměř nikam nesmějí bez testu nebo karantény. Není to selhání EU a projektu schengenského prostoru?

Je snad naše selhání v tom, že jsme nebyli schopni, ač k tomu máme veškeré pravomoci a neseme za to veškerou odpovědnost, uhlídat vývoj pandemie na vlastním území, selháním EU? To asi ne. Selhali jsme my. V současné době jsme ve zvládání pandemie v podstatě druzí nejhorší na světě. Počty nakažených každý den rostou v tisících, počty hospitalizovaných ve stovkách a počty úmrtí v desítkách. Za této situace nemůžeme přece nikomu vyčítat, že nás nechce pustit do své země. Z pohledu našich sousedů, pokud nám umřelo za první vlny několik tisíc lidí, je nám vcelku fuk, co si myslí o situaci představitelé naší země, ale jediné podstatné pro nás jsou počty nakažených, kteří nám mohou roznést COVID-19 po mé zemi, a tím znovu zahltit můj zdravotní systém. Chování těchto zemí je tak racionální.

Co však racionální není vůbec, je to, co se děje u nás. Jak jsem uvedla v předchozí otázce, členské státy plně, každý sám za sebe, odpovídají za své bezpečí a bezpečí svých občanů i za své hranice. Rozhodne-li se některá členská země uzavřít své hranice, nikdo jí v tom nezabrání. Ano, dovedu si představit pravomoci, které pokud by EU měla, mohla by tomu zabránit, ale ty jí členské státy nikdy nedají. Čili to, že někam teď naši občané nemohou bez testu nebo karantény, rozhodně není selhání EU, ale naše selhání.

Situaci by pomohlo, kdyby se členské státy dohodly na společném uzavírání či otevírání hranic, sjednotilo se testování, jeho metody i vyhodnocování »COVID semaforů«. Nicméně na to by musela být jednomyslná dohoda všech hlav států EU a ani to by nám stejně dnes pravděpodobně nepomohlo, protože situace se šířením viru u nás je strašlivá a sebesladěnější metodologie posuzování na tom nic nezmění. To je bohužel fakt. Nikdo by nás teď nechtěl za svými hranicemi bez ohledu na to, zdali by Schengen existoval, nebo ne. Nejdříve si situaci musíme vyřešit doma, aby se naši občané mohli vrátit do zahraničí bez nějakých překážek na cestě.

Mohl by Brusel nějakým způsobem zasáhnout, kdyby byl volný pohyb po Unii omezen příliš dlouho?

Jak jsem uvedla v předchozích odpovědích, ano, existuje celá řada administrativních i soudních nástrojů, jak by toho Brusel mohl dosáhnout, nicméně by to byl běh na příliš dlouhou trať. V schengenských smlouvách existuje řada výjimek, jak tento volný pohyb omezit a své hranice zavřít, a pokud to uděláte chytře, v podstatě nikdo kromě vás nemá šanci na tom cokoliv změnit. Za pár let se možná dočkáte rozsudku, který vám řekne, že jste porušil pravidla, ale to je tak vše. V té době už to bude všem jedno. To samé se dělo i u migrační krize a EU s tím nic nemohla udělat. Za své hranice a bezpečnost na svém území plně a sám odpovídá vždy daný členský stát, nikdo jiný.

Nemohu se nezeptat, jak hodnotíte práci našich lékařů a sester v první linii, ale také hygieniků a též současná centrální vládní nařízení?

Pro mě to vždycky byli – a teď obzvláště jsou - hrdinové a hrdinky. I za normálního stavu odvádějí těžkou a záslužnou práci, kterou by málo z nás bylo ochotno dělat. Za této situace v podstatě prožívají peklo. Proto jsem strašně naštvaná, co se týče situace ohledně jejich odměňování a konkrétně ohledně slíbeného jednorázového příspěvku, který měli dostat jako odměnu za svůj boj s první vlnou COVID-19 na jaře. Pokud je mi známo, tak jej zatím ještě neobdrželi a mají jej příslibem dostat až v listopadu. Přesně tohoto jsem se obávala, a proto jsem byla od začátku proti konstrukci tohoto příspěvku, a naopak prosazovala plošné stálé přidání ke mzdám těchto lidí.

Hygiena, to je kapitola sama o sobě. Ta byla v posledních letech popelkou medicíny, kde se vždy udělaly tupé škrty, no a teď se nám to samozřejmě těžce nevyplatilo a dojeli jsme na to. Čili tam je jasné, že se musí posilovat, přidávat peníze i personál už dnes. Potom, až odezní COVID-19, nás čeká velká debata o tom, co s hygienami dál. Vládní nařízení osobně v této fázi již považuji za slabá. I člověku bez jakéhokoliv zdravotnického vzdělání dnes musí být jasné, že současná opatření již ke zploštění křivky stačit nebudou.

Co byste vzkázala těm, co nerespektují současná vládní opatření a nejen odmítají nosit roušky, ale i se organizují na demonstracích a shromážděních? Schovávají se za občanskou neposlušnost a svobodu projevu. Není tady náhodou nejdříve odpovědnost ke zdraví jednotlivců a společnosti, a teprve až potom právo na občanskou neposlušnost?

Sama jsem přívrženkyní hesla, že nejhorší smrt je z vyplašení. Bohužel z koronaviru se místo epidemiologického a lékařského hlediska stalo více téma politické. A tak zatímco jedna část obyvatel naší země je obezřetná, druhá (a věřím, že malá) část nový typ koronaviru zlehčuje, čemuž nahrávají i některá neodpovědná prohlášení politiků. Hrozivá čísla i reportáže z nemocnic, kde se starají o lidi s COVID-19 ale ukazují, že se nejedná jen o »chřipečku«. Zoufale začíná chybět zdravotnický personál i na odděleních, která nemají kovidové pacienty na starosti.

Mám pochopení pro různé teorie, sama často stojím proti mainstreamu, ale debatujme o nich, prosím, až přestanou umírat lidé. Porušování pravidel není hrdinství, je to neohleduplnost vůči všem. Nechtěla jsem sešlost pražských chuligánů, na kterou ve své otázce narážíte, vůbec komentovat, ale nedá mi to. Jestli si tito lidé potřebují vybít svou energii, mohli se přihlásit jako dobrovolnici ve zdravotnických zařízeních. Těch, která v naší zemi aktuálně žádají o pomoc, je celkem dost. Nebo třeba nabídnout pomoc lidem, ještě se k tomu všemu museli v uplynulých dnech poprat se záplavami. Myslím, že tam by se síly dnešních demonstrantů hodily víc.

A ještě jednu věc skutečně nechápu. Proč pirátský magistrát a hygienička tuto sešlost vůbec povolily, když bylo jasné, že nepůjde o přátelské povídání. Nakonec bych ráda uvedla, že demokracie není jenom o právech, ale že každé právo má i korespondující povinnost a není práva bez povinnosti. Na to se dnes velmi zapomíná a já myslím, že by se to mělo častěji akcentovat.

Průběh nemoci COVID-19 je odvislý především od našeho imunitního systému a ten je také závislý na kvalitě potravin. To je vaše dlouhodobé téma. Co kdyby se místo vakcíny změnily, zpřísnily a sjednotily normy potravin?

Já bych tady oddělila asi dvě věci. První je, že existující spolehlivá vakcína proti COVID-19 je ten jediný způsob, jak z této situace, ve které jsme, a ještě v ní dlouho pravděpodobně budeme, ven. Vždycky jsem plošné očkování, a to téměř na cokoliv, na co očkovat jde, podporovala a vždy je podporovat budu. Druhá věc je obezita, která je samozřejmě hlavním přitěžujícím faktorem pro pacienty s COVID-19 a faktorem, který extrémně zvyšuje riziko úmrtí na toto onemocnění. Obezita, jak je všeobecně známo, může být mj. způsobena konzumací levných, podřadných potravin. Samozřejmě z tohoto pohledu by normy a standardizace výroby potravin v celé EU, což je věc, kterou dlouhodobě roky podporuji, určitě pomohla. Ostatně KSČM stála i proti zrušení československých, resp. českých potravinových norem, které naše výrobky musely splňovat, a ve světě byly považovány za velmi kvalitní.

Nicméně z pohledu COVID-19, i kdyby byla legislativa týkající se dvojí kvality potravin schválena dnes, by to příliš nepomohlo, protože obezita je většinou dlouhodobější chronická záležitost a efekt na zdraví populace se projeví v řádu let. To však neznamená sebemenší rezignaci na tyto otázky.

Ruská federace vakcínu proti COVIDU-19 má, a dokonce od poloviny srpna postupně očkuje své občany. Proč tedy Evropská unie minimálně nespolupracuje na vývoji s ruskými odborníky, anebo přímo nejedná o koupi vakcíny alespoň do té doby, než bude mít svou vakcínu? Jde přece jen v první řadě o zdraví a zastavení pandemie, a to má přece přednost před nějakými politickými sváry, a zároveň by to možná pomohlo řešit zmrazenou komunikaci mezi RF a EU?

Přesně na tyto věci jsem interpelovala Evropskou komisi již 8. září. Ptala jsem se na zveřejněný odborný článek, který vydal lékařský časopis The Lancet, podle kterého došlo u prvních testovaných osob k imunitní reakci, a účastníci testování si vytvořili protilátky pro boj proti viru a neprojevily se u nich žádné vážné vedlejší účinky. Ptala jsem se konkrétně Komise, zda má o této vakcíně nějaké informace. Zdali se dostaly se do EU vzorky této vakcíny. A pokud ano, zda byly testovány a s jakými výsledky.

Na odpověď dosud čekám, protože Evropská komise má na ni lhůtu 2krát 30 dnů. Obecně se domnívám, že musíme prozkoumat veškeré možnosti, jak porazit COVID-19. Máme-li informaci, že někde existuje spolehlivá vakcína, musíme tuto informaci ověřit a vakcínu otestovat. Mně přijde, že okolo této vakcíny z Ruské federace se v EU hraje taková špinavá hra. Ať mi nikdo neříká, že tajné služby členských států si o této vakcíně nic nezjišťovaly nebo ji nemají k dispozici. Pokud by to neudělaly, asi by neplnily své hlavní poslání, že? A pokud je tedy tato vakcína nebezpečná, jak někteří tvrdí, proč to tedy někdo nezveřejní. Neříkejte mi, že za současné atmosféry v EU, která vůči Rusku panuje, by si některé státy nechaly uniknout možnost, jak Rusko nachytat či zesměšnit.

Roman BLAŠKO


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 32 hlasů.

Roman BLAŠKO

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


stanley58
2020-10-21 17:16
Ten poslední odstavec rozhovoru se mi nějak vůbec nelíbí. Taková
divná, spíše vyhýbavá odpověď na jasně položenou otázku. Ta
soudružka o té vakcíně určitě ví něco víc a asi ne moc
příjemného. Ale nechce to říct. Protože jinak by v článku spílala
vůči EU i naší vládě, proč jsme ji už nekoupili a neočkujeme.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama