Reklama
Rozhovor Haló novin s Františkem Benešem, dlouholetým odborným mluvčím KSČM pro resort místního rozvoje, bývalým poslancem a ředitelem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického

Ve společnosti mají navrch spekulace a zásada »rozděl a panuj«

Musím začít volbami, jejichž výsledek vás jako bývalého komunistického poslance KSČM a odborného mluvčího musel zarmoutit. Kam se poděli levicoví voliči?

Nešli k volbám. Mám za to, že je třeba připomenout, že senátoři byli ve druhém kole zvoleni rozhodnutím 16 procent voličů, to je fiasko. Nasnadě je tedy uvažovat o změně volebního systému. A pokud jde o kraje, pak i tady je třeba hodně změnit, třeba jejich rozdílnou velikost, která nevyhovuje ani principům Evropské unie.

Celá reforma veřejné správy jen potvrzuje záměr, aby místo samosprávy rozhodovaly o dotacích rozličné rady v regionech soudržnosti. Jediným samosprávným celkem a blízko občanovi byly dříve stejně velké okresy, předsedové sedmasedmdesáti okresních národních výborů by mohli vytvořit Senát… Národní výbor přece zakládal i Československou republiku!

Jako poslanec jste se zasazoval o podporu družstevního a nájemního bydlení. Současná praxe v tomto je pokrokem, nebo se nic nezměnilo?

Tady opět chybí stotisícové okresy. Nájemní a družstevní bydlení je moderní a vhodnou formou i pro současnou dobu, která přece vyžaduje mobilitu pracovní síly. Dlouhodobě zastávám názor, že byt nemůže být ve vlastnictví, jak bylo uvedeno už v zákoně č. 50 z roku 1879, v němž je uvedeno, že k takovým částem domu může být získáno jen právo nájemní. Ve Vídni je například 60 procent městských nájemních bytů.

Jak to vypadá s výstavbou nájemních bytů v ČR? Nemám pocit, že by se v této věci něco posunulo. Prozatím musejí mladé rodiny kupovat ve velkých městech byty za miliony, za desítky milionů...

Nebo platit lichvářské nájmy v tzv. investičních bytech. V našem domě na sídlišti Ďáblice, kde jsem místopředsedou výboru samosprávy SVJ (společenství vlastníků jednotek), je z 279 bytů 70 pronajímáno! Takže mám obavu, že aktuální statistiky nebudou pravdivé. Jde o to, že nájemní bydlení není atraktivní pro banky a výstavba nájemních bytů je podporována jen Státním fondem podpory investic (SFPI), což je nový název Státního fondu rozvoje bydlení.

Jsem rád, že právě podle požadavku KSČM byla letos ve SFPI pro výstavbu nájemních bytů zvýšena částka o půl miliardy. Znám obce, které toho dokážou využít. Podle sociologických podkladů by města měla mít ve svém vlastnictví alespoň 60 nájemních bytů na 1000 obyvatel, aby mohla samospráva splnit vše, co od obce lidé očekávají. Každý může snadno posoudit, jak situaci u nich doma poznamenal masivní rozprodej obecních bytů po roce 1990.

Jste Pražák a pražská koalice vedená primátorem Hřibem se před komunálními volbami zaklínala, že začne masivně stavět nájemní byty pro Pražany. Stalo se?

Všechno je jinak. Narodil jsem se na Sedlčansku, v Praze žiji až od zahájení studia na ČVUT v roce 1962. Přestože znám společnosti, které dnes staví v Praze i družstevní byty, pak v českém Absurdistánu není fakticky zájem vytvořit konkurenční prostředí developerským magnátům. Možná se ale pár nových obecních nájemních bytů postaví, aby se neřeklo...

Jak se vám líbí vylidňování centra hlavního města, a to nemíním v době koronaviru, což je současná speciální situace, ale obecně. Domy v centru mají jen obchody, kanceláře, kasina, restaurace. Ale bytů absolutní minimum.

Z toho je mi skutečně smutno, centrum Prahy večer patří jen turistům a opilcům, to nejlépe poznáte v noční tramvaji. Její osazenstvo se úplně změní, když linka přijede na okrajové sídliště. Jestli to platí i dnes, za vlády koronaviru, to bohužel nevím.

Jak hodnotíte Airbnb, které vytváří peklo trvale bydlícím obyvatelům některých bytových domů?

Máte pravdu, takovou formu užívání bytů by bylo třeba regulovat, určitě i daněmi. Tady přece nejde o byt, tak jak ho chápeme, základní lidské právo pro každou rodinu, které zasluhuje ochranu, to v žádném případě.

Všiml jste se, jak dlouho trvá, než se vláda usnese na zahájení velké investiční akce, která přesahuje desetiletí, a ta se zpravidla neuskuteční, protože příští vláda ji stopne nebo se vyskytnou nenadálé potíže? Je tento režim schopen stavět například údolní nádrže, z nichž za posledních 30 let nepostavil ani jednu - zato 1948-1990 bylo postaveno 90 přehrad?

Zde by bylo třeba zásadně změnit stavební předpisy, myslím, že i tady by pomohly původní okresy. Pokud jde o velké investice, třeba Dukovany, věřím, že vláda vybere vhodné řešení. Ale zato znám rybníčky, které vznikly za státní peníze třeba na bývalých polích, ve kterých ale není voda!

Je možné uskutečnit plán kanál Dunaj-Odra-Labe, i kdyby v budoucnu byly peníze?

Tuto akci považuji za málo perspektivní, snad jen některé jeho úseky mají význam, osobně bych do toho nešel. Jde snad jen o úlitbu některým ekologickým fanatikům.

Jak to myslíte?

Jde o to, že lodní doprava je považována obecně za ekologickou, což nerozporuji, ale není to všelék. Tím by bylo třeba zastavit zbytečné převážení rohlíků nebo chleba ze severu na jih, z východu na západ. To samé platí i pro rozvážení vepřového a mléka, tedy místních potravin a produktů. S velkou obavou sleduji obrovské investice do železniční sítě a proti tomu fakt, že na našich dálnicích jezdí stále více a více kamionů. Ale zase se mi skutečně líbí kvalita a pohodlí ve vlaku z Prahy do Bratislavy, i jinam, samozřejmě.

Jste původní profesí vědec, takže předpokládám, že dokážete vyvrátit po internetu se šířící konspirace, že COVID-19 je někým řízen, je to umělý produkt, jde o ovládnutí světa, k čemuž má směřovat i případné očkování. Jak na to reagujete?

Přestože jsem po ukončení mého působení ve Sněmovně uspěl v konkurzu a byl ředitelem výzkumného ústavu, který za jeden svůj produkt získal v roce 2007 Českou hlavu, za vědce se nepovažuji. Vždy jsem však prosazoval práci, odbornost, znalosti a zdravý selský rozum. Proto jsem protestoval, když se ve znělce v ČT zeměkoule otáčela obráceně, od východu k západu, nebo když se dálniční křižovatka u Ostravy postavila v poddolovaném území, které v době výstavby klesalo o metr za deset let.

Není to nic neobvyklého, kostel v Karviné poklesl o 37 metrů a jiný na Kladensku o metrů sedmnáct. Ne že by se na těchto místech nemohlo stavět, s takovými hodnotami se ale musí počítat a nelze se tomu divit nebo dokonce vyvolávat finančně jistě atraktivní války právníků nad tím, proč se zvlnil povrch dálnice v těchto lokalitách. Zvláště když uvedené hodnoty poklesů jsou zdokumentovány ve státních mapových a geodetických dílech.

Stejně mi vadí, a to moc, když konkurzní mafie v kauze H-System prodá pozemky původního vlastníka za sto milionů, aby tyto byly prodány následně dál, jeden hned druhý den, za více než miliardu. A právě takové byly původní pohledávky neuspokojených členů onoho spolku! Požadavek z poslední doby, aby si členové SBD Svatopluk odkoupili již dvakrát zaplacené své domky, pak považuji za nemravný a proti zdravému selskému rozumu. Stejně mne udivuje, jak mohly přeprodávané pohledávky dosáhnout výše několika miliard! To mne přesvědčuje, že v naší dnešní společnosti mají navrch spekulace a zásada »rozděl a panuj«.

Pokud jde o očkovací vakcínu, pak na ni s nadějí čekám. A věřím, že se ještě letos dočkáme.

Vláda je terčem kritiky od pravicové opozice za údajné nezvládnutí druhé vlny pandemie. Je pikantní, že ti, kteří vládu přes léto kritizovali za obtěžující roušky, ji dnes kritizují za to, že nezvládla druhou vlnu. Jaký na to máte názor?

To mne nepřekvapuje, ale mrzí. Zvláště v případě, když ani opozice nemůže mít jiné řešení. Ano, letní uvolnění jsme potřebovali. Byl bych ale velmi rád, abychom i zde dali na odborníky a respektovali jejich jednoduché rady. Rady, které mají ochránit nejvíce ohrožené skupiny obyvatel, seniory a nemocné. K tomu jsou samozřejmě potřeba kapacity nemocnic a zdraví zdravotníci.

Ale nejen opozice, i mnozí občané hudrují na nastalá opatření. Dokonce jsem slyšela názor, že vše se děje »o nás bez nás«, že tedy vláda s nikým nekonzultuje. Jak byste takovým občanským náladám čelil?

Minimálně rouškou, která by zabránila v šíření i této infekce. Vyčítám veřejnoprávní ČT, že prezentuje s neskrývaným záměrem poškodit vládu hlavně takové názory. Poučení i z pandemie španělské chřipky je jasné, minimálně 3R (nosit roušky, mýt si pečlivě a často ruce, dodržovat rozestupy) – ale komu není rady, tomu není pomoci!

Znáte parametry sítí 5G? Do redakce mi volalo několik našich čtenářů a varovalo, že zavádění sítě 5G je zdravotně nebezpečné, že tam, kde to již funguje, jsou lidé nemocní anebo budou nemocní a že jde také o ovládnutí světa. Lze tyto obavy vyvrátit?

Znám podobné obavy z doby, kdy jsme provozovali poradnu pro nájemníky. Tyto názory nemá cenu vyvracet, ani to nejde. Je faktem, že naše prostředí je již dnes plné rozličných produktů, které se šíří neviditelně atmosférou. Je úkolem pro odborníky, aby nepovolili žádnou činnost, která by mohla mít škodlivý vliv na zdraví lidí, a pro média, aby poskytovala objektivní informace.

Pokud jde o parametry těchto sítí, pak platí, že rychlost elektromagnetického vlnění vzroste na násobky gigabitů za sekundu, násobně překoná dosavadní systémy. A v tom je právě zakopaný pes - konkuruje zavedeným společnostem. Jde jen a jen o špinavý konkurenční boj, zde jsou všechny metody možné. Neznám sice žádný věrohodný údaj o škodlivosti nového systému, ale přesto doporučuji všeho s mírou. Hlavně děti by si měly hrát venku a s míčem!

Sítě 5G umí zavádět také čínská firma Huawei, která je však obviňována z propojení s čínskými tajnými službami či čínskou komunistickou stranou. A že z toho titulu je nutno ji z Evropy a vůbec ze zemí euroatlantického světa vyštípat. Co vy na to?

Bylo by naivní a marné domnívat se, že v současném globálním světě nesouvisí vše se vším. Družicové navigační systémy dnes již lokalizují každý mobil nebo robotický vysavač, a to přesně, jinak, než ukazují v detektivkách. Ze své profese to dokážu posoudit a potvrdit. Proti tomu se nedá a nemá cenu bojovat. Připomenu jen kolotoč kolem zakázky na nové dálniční známky. Rozhodovat při výběru by tedy měla jen technická úroveň a cena produktu.

Monika HOŘENÍ


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.6, celkem 35 hlasů.

Monika HOŘENÍ

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-10-22 23:27
"Ve společnosti mají navrch spekulace a zásada »rozděl a
panuj«", říká nadpis, a na něj trefně reaguji.
stanley58
2020-10-22 22:01
fronda - umíte aspoň někdy napsat i něco jiného? Ten Váš
příspěvek není ani ke článku ani k žádnému příspěvku, který
ještě nikdo nepřidal. Prostě jen Váš standardní nic neříkající
výplod.
fronda
2020-10-22 20:15
To jsou důsledky 30 let kapitalistické morální devastace.
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama