Reklama

I nadále zůstává »rudá Vídeň«

Druhý říjnový víkend se ve Vídni konaly volby. Volila se nová městská vláda a radnice 23 městských obvodů. První rozbor zpracovala pro potřeby mezinárodní organizace Transform ředitelka její vídeňské kanceláře, i českým čtenářům známá Barbara Steinerová. Ta je zároveň členkou centrálního vedení Komunistické strany Rakouska (KPÖ). Chtěl bych některé vývody z tohoto dokumentu přiblížit pro naše čtenáře.

Proč má smysl mluvit u nás o regionálních volbách v zahraničí? Proto, že Rakousko je naším sousedem a v mnoha směrech je nám docela podobné. Dále i proto, že některé zkušenosti by mohly přispět i do české diskuse o posledních krajských volbách.

Vídeň je nejen hlavním městem, ale podílí se na 20 % rakouského obyvatelstva s téměř dvěma miliony obyvatel a má status spolkové země. Je to město, které je dlouhodobě hodnoceno jako jedno z nejlepších míst pro život na celém světě. Životní úroveň jejích obyvatel je vysoká a region patří mezi nejbohatší regiony v celé EU. Z politického hlediska ale místní situace neodpovídá naší zkušenosti.

Není metropole jako Rakousko

Již více než sto let se mluví o »rudé Vídni«. Ve státě, kde se desetiletí střídají u vlády sociální demokraté (SPÖ) se spíše centristickým zaměřením a konzervativnější lidovci (ÖVP), je od konce války nepřetržitě u vídeňské vlády sociální demokracie. A tato tradice přetrvává, i když na celostátní úrovni poslední parlamentní volby rakouské sociální demokracii přinesly nejhorší výsledek od roku 1945. Údaje, jak to ve Vídni dopadlo ve srovnání s posledními rakouskými volbami:  SPÖ ve Vídni 41,6 %, celostátní volby 21,2 %; ÖVP 24,6 % a na celostátní úrovni, kde má kancléře Sebastiana Kurze, to bylo 37,5 %; krajně pravicová FPÖ (Svobodní) 7,1 % ve Vídni proti 16,2 % ve státě; Zelení v obou volbách dopadli podobně 14,8 % pro Vídeň, 13,9 % celostátně; NEOS (liberálové) 7,5 %, resp. 8,1 %.

A co KPÖ?

Rakouská radikální levice patří dlouhodobě ve volebních kláních k malým a málo úspěšným stranám. Dominantní roli v této struktuře dlouhodobě hraje komunistická strana (KPÖ). Ale i zde to není tak prosté. V celostátních volbách získala strana 0,69 % hlasů. Ve stejném termínu, jako byly parlamentní volby, proběhly i zemské volby ve spolkové zemi Štýrsko. Tam KPÖ získala místa v zemském parlamentu za pěkných 6 %! Ve Vídni kandidovala koalice LINKS (VLEVO) a na městské úrovni dosáhla 2,06 %, což je téměř dvojnásobek minulého výsledku. Toto uskupení existuje již několik let, i když pod tímto názvem až od letošního ledna, a tvoří ho KPÖ, Mladá levice, předchůdce »Vídeň jinak«, levicoví intelektuálové, někteří bývalí Piráti, trockisté a další. Naposledy byla KPÖ v městské radě v roce 1969 a letošní výsledek je druhý nejlepší od roku 1973 (2,73 %). Je pravda, že ani letos se nepodařilo překročit volební pětiprocentní práh do městského parlamentu, ale LINKS získala 23 míst obvodních radních v 15 obvodech (oproti šesti radním minule). Z těchto nových radních je osm z řad KPÖ. V šesti obvodech je KPÖ silnější než FPÖ!

LINKS je obzvláště silná v obvodech, kde jsou také silní Zelení a kde žijí lidé se střeními příjmy a vyšším vzděláním. Také postupně posiluje v těch dělnických obvodech, kde jsou koncentrováni studenti, umělci a další intelektuální skupiny. Je zajímavé, že u mladých voličů získala LINKS celkově pětiprocentní podporu.

Pozitivní trend

Důvody pro tyto uspokojivé výsledky jsou různorodé. Roli zde nejspíše hraje i to, že na vládní úrovni jsou Zelení v koalici s ÖVP, Ve Vídni byli v koalici se sociálními demokraty. Někteří levicoví voliči proto hledali ještě jinou alternativu. A v těchto volbách mohli hlasovat i »Nerakušané«. Z 1500 z nich pak dalo 12 % hlasů LINKS.

Zdá se, že k úspěchu také přispěl volební program se dvěma nosnými tématy – bydlení a práce, včetně částečně radikálního požadavku na vyvlastnění. Také feministické a protirasistické požadavky, které jsou obecně vlastní rakouské levici, sehrály pozitivní roli. Mediální vystoupení levicových kandidátů jsou tradičně v Rakousku řídká, ale ta letošní byla hodnocena jako originální a chytrá.

Nelhostejní

V Rakousku jsou také zvyklí na volební účast, která u nás nemá srovnání. Tak v parlamentních volbách byla »pouze« 75,6 %, což byla druhá nejnižší od konce 2. světové války. Proto 65 % volební účasti ve Vídni vyvolalo velkou diskusi a obavy o demokracii… Došlo k nárůstu voleb korespondenčním způsobem, možná i díky COVID-19. Nyní volilo 40 % voličů právě tímto způsobem!

Vídeň je specifická i tím, že její obyvatelé z tzv. třetích zemí, ti jsou většinou ze Srbska a Turecka, nemají vůbec žádné volební právo. Ti ale tvoří 16 % městského obyvatelstva. Občané z dalších zemí EU smí volit pouze do obvodních zastupitelstev. Těch je 28 % občanů. Jeden příklad nabídněme ze čtvrti Rudolfsheim-Fünfhaus, kde je 42 % obyvatel ve volebním věku, kteří nemohou volit…

Co to vše znamená pro levici v Rakousku a co si z toho můžeme vzít pro naše domácí poměry? Rakouská levice dlouhodobě hledá východiska z její slabé pozice ve společnosti. Významnou roli v tomto úsilí hraje KPÖ, ale ta sama deklarovala, že nechce (a zdá se, že ani nemůže) být hegemonem tohoto úsilí. Proto se dlouhodobě zapojuje do všech procesů, i jako mediátor, jejichž cílem je tvorba širší platformy i za cenu některých ústupků; vystupuje jako jeden z rovnocenných partnerů.

Oproti našim poměrům v Rakousku neexistuje taková antilevicová a antikomunistická atmosféra a mediální masáž, i když tyto tendence se tam také projevují a možná i v poslední době narůstají. Ale pro nás je například nepředstavitelné, že na každoročním svátku komunistických novin Volkstimme se v průběhu víkendu účastní ve vídeňském Prátru na 40 000 návštěvníků. Také mnoho rakouských intelektuálů i umělců se hlásí k levici, i té radikální. Mají prostor pro svoji prezentaci a zdaleka nejsou tak ostrakizováni, jako je tomu u nás.

Přesto se ve volbách, hlavně parlamentních, tato levice prosazuje málo. Ale hodnocení vídeňských voleb je pozitivní. Nyní přemýšlejí, zda tato zkušenost je přenositelná na celostátní úroveň nebo naopak je efektivní pokračovat především na zemské úrovni či v místech. Hledají se cesty, jak propojovat různé levicové trendy a přivádět jejich reprezentanty na jednu, společnou kandidátku. Ve Vídni se tentokrát např. trockisté připojili ke kandidátce LINKS. Strana práce (PdA), která se prezentuje jako levicová opozice ke KPÖ, kandidovala samostatně pouze v jednom obvodě, její tradiční baště, a neuspěla…

Více žen než mužů

Kandidátka LINKS byla poněkud »nevyrovnaná«. Tentokrát v ní bylo více žen než mužů. Převládali také mladí oproti starším. Kandidátka také měla jednu třetinu kandidátů s oním »nerakouským« původem. Dále také na kandidátkách byli oproti minulosti ve velké převaze, ve srovnání s minulostí, aktivní občanky a občané v každodenní současné politice, když dříve naopak byli zařazováni kandidáti spíše podle politických zásluh a pozice v politických strukturách…

Myslím si, že mnoho poznatků z vídeňských voleb stojí za to posuzovat i prizmatem těch našich krajských. A také stojí za to sledovat i rakouskou levicovou diskusi jak o minulosti, tak i o záměrech do budoucnosti.

V žádném případě nejde o kopírování. To nemá smysl už pro odlišné podmínky, ale metodologicky tato zahraniční realita má velký význam i pro nás. Obecně totiž platí – mnoho našich politických problémů není pouze »našich«, ale odráží evropskou levicovou realitu, jejíž jsme také součástí. Proto je tak důležité se dobře dívat okolo nás i do zahraničí a případně všechny dobré zkušenosti promítnout tvůrčím způsobem i do ČR.

Jiří MÁLEK, SPED


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5.8, celkem 10 hlasů.

Jiří MÁLEK

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


fronda
2020-10-22 23:24
Ale kdepak. ČSSD je jen jedna z prorežimních stran, ta má představu,
že bude dál kolaborovat s buržoazií.
stanley58
2020-10-22 21:32
Ono to bude úplně jedno, kdo tu partaj povede. Dopadnete stejně, jako Ti
Vídeňáci. Dokud bude mít Babiš přes 20%, voliči se k Vám vracet
nebudou. Spíše se budou vracet k ČSSD, ti mají rozumnější představy
o budoucnosti.
fronda
2020-10-22 20:09
Ještě chvíli zůstane Filip u koryta a budeme rakouským komunistům
závidět...
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.