Reklama
Ukázka z animovaného filmu Zuřivec, který slouží k prevenci domácího násilí mezi dětmi. FOTO - www.zurivec.cz

K prevenci domácího násilí přispějí také školy

Úřad vlády zahajuje na školách v České republice vzdělávání o domácím a sexuálním násilí. K dané problematice uskutečnil včera on-line mezinárodní konferenci nazvanou Bezpečné vztahy od dětství: Prevence domácího a sexuálního násilí u dětí a mladistvých. Domácí a sexuální násilí, často ukrývané za dveřmi domácností, je stále přítomným negativním fenoménem, který se nedaří odstranit.

»Prevenci domácího a sexuálního násilí se aktivně věnuji od svého nástupu do funkce zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Orgány sociálně-právní ochrany dětí ročně evidují přes 2000 případů domácího násilí v rodinách s dětmi. Toto číslo představuje jen zlomek skutečného problému, neboť naprostá většina případů domácího násilí probíhá skrytě. Děti vyrůstající v rodinách s výskytem domácího násilí si důsledky nesou s sebou celý život. Velmi aktuálním problémem je také sexuální násilí u mladistvých a násilí v kyberprostoru. Těmto tématům je důležité se věnovat i nyní, v době pandemie onemocnění COVID-19,« řekla na konferenci zmocněnkyně vlády pro lidská práva Helena Válková (ANO), která zdůraznila, že právě nyní je toto téma aktuální, a to ještě více než v první vlně koronaviru.

Ačkoli téma rezonuje ve společnosti, někteří pedagogové se bojí je otevírat, míní Válková. »Máme 600-700 znásilnění za rok, ale viktimologické výzkumy ukazují, že latence je vysoká – kolem 10 tisíc případů za rok. Zvláště když nemohou řádně fungovat sociální služby, je to ještě více rizikové,« uvedla na tiskovce před zahájení konference. »Z nějakého důvodu« tomu ve společnosti věnujeme méně pozornosti, zamyslela se. Právo upravující tuto oblast v ČR je dle ní dostačující, nutná je však náprava rodinného prostředí. Válková připustila, že v současné době není ideální čas pro projednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, ani kabinet dosud neprojednal ratifikaci úmluvy. »Přitom z ní by vyplývala například povinnost azylových domů, které se nám nedostávají. V ČR se problém zpolitizoval,« komentovala situaci.

K tématu proběhla on-line mezinárodní konference.

Besedy a film Zuřivec

Vzdělávací projekt spolufinancovaný z Norských fondů probíhá ve dvou základních liniích. V rámci první linie zahajuje úřad vlády realizaci workshopů pro žáky a žákyně základních a středních škol k prevenci sexuálního násilí. Část workshopů se zaměří také na prevenci kybernásilí. Na workshopech úřad spolupracuje s organizací Konsent, která má s prevencí sexuálního násilí zkušenosti.

»Sexuální násilí za svůj život zažije každá 10. žena a zhruba každý 30. muž u nás. To jsou tak alarmující čísla, že je potřeba prevenci v této oblasti věnovat zásadní úsilí. Polovina znásilnění se odehraje v partnerských vztazích, dalších 40 procent spáchá někdo, koho oběť zná. Proto je potřeba dbát v rámci prevence na citlivost,« připomněla na tiskové konferenci Johanna Nejedlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Konsentu. Podle ní nestačí jen dívkám říkat, kterým situacím se vyhnout. Naopak je nezbytné učit jak dívky, tak chlapce znát své hranice a umět si je vytýčit, stejně tak respektovat hranice druhého. Organizace Konsent poskytuje své služby školám zdarma, což ocenil ředitel Základní školy Konečná v Karlových Varech Petr Kordík.

Zájem o workshopy je velký. »Za dva měsíce od spuštění této části projektu již evidujeme zájem více než 150 základních a středních škol. Ukazuje se, že poptávka škol po tomto tématu je dlouhodobě nenaplněná,« poznamenal Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR. Úřad vlády uvažuje proto o rozšíření nabídky. Téměř čtyřletý program zahrnuje vedle besed ve školách také školení pro policii, výzkum o kybernásilí, práci s dětmi jako svědky násilných činů či terapii násilnických osob. Rozpočet činí 23 milionů korun.

Druhou linii projektu představuje šíření animovaného filmu Zuřivec. Jedná se o mezinárodně oceňovaný norský film (s českým, dabingem), který citlivým způsobem ukazuje dětem, že domácí násilí není jejich chyba a že se nemají bát se svými zážitky svěřit. Film slouží pro prevenci domácího násilí a také se využívá při terapeutické práci s osobami, jež se domácího násilí dopouštějí. Ukazuje jim, jakým způsobem jejich násilné chování vnímají jejich děti. Včera byl spuštěn web www.zurivec.cz, na němž je film k dispozici a také metodické pokyny, jak s ním pracovat.

Pedagogové nevědí, jak na to

Na úskalí výkladu této látky ve školách upozornil ředitel Kordík. Situace je odlišná v různých školách. Ideálně by měli mít toto téma zaneseno ve svých plánech metodici primární prevence na školách. Chybí však proškolení pedagogové, chybí metodologie. Studenti pedagogických fakult by se měli učit, jak toto téma předávat mladé generaci. Pedagogové se prý do tématu bojí zakousnout, nevědí, jak na to, míní Kordík.

Zpravodajka Haló novin poukázala také na to, že by si úřad vlády měl udělat rešerše televizního vysílání, které obsahuje i přes den do 22. hodiny značnou míru násilí, což přispívá k všeobecné násilnické atmosféře v našem prostředí. Televizní společnosti vysílají řadu filmů se zobrazovaným násilím, jsou to kriminálky, thrillery. Válková přitakala. Úřad vlády se také obrátí na veřejnoprávní televizi, aby zopakovala apel proti domácímu násilí a zařadila vhodné pořady k tomuto tématu.

Základní data

V roce 2019 bylo v ČR vykázáno 1256 osob ze společného obydlí z důvodu páchání domácího násilí. Každoročně orgány sociálně-právní ochrany dětí evidují přes 2500 dětí ohrožených domácím násilím. V roce 2019 řešila policie 683 případů znásilnění, 672 případů sexuálního zneužívání a 358 případů stalkingu (nebezpečného pronásledování). Odborné studie odhadují, že domácí a sexuální násilí je nahlášeno jen v přibližně 10 % případů. Skutečný počet případů je tak pravděpodobně zásadně vyšší. Podle studie proFem z roku 2019 zažívá partnerské násilí 30 % mladých lidí ve věku 16–26 let. Většinu z nich (61 %) tvoří ženy a dívky, oběťmi jsou ale také muži a chlapci (39 %).

(mh)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 7, celkem 9 hlasů.

(mh)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.