Reklama
Ilustrační FOTO - Pixabay

Tuzemská produkce masa a mléka vzrostla

Výroba masa dosáhla ve třetím čtvrtletí podle včera zveřejněných údajů Českého statistického úřadu 114 103 tun, což znamenalo meziroční zvýšení o 1,6 procenta. Mlékárny a odbytové organizace nakoupily od tuzemských producentů 775 736 tisíc litrů mléka, meziročně o 3,9 % více.

Hovězího masa bylo vyrobeno 17 525 tun (+0,6 %), vepřového 52 762 tun (+2,3 %) a drůbežího 43 777 tun (+1,2 %).

Na začátku 3. kvartálu bylo v České republice chováno 1406,9 tis. kusů skotu (meziročně o 1,1 % méně). Stavy prasat čítaly 1521,1 tis. ks (+0,7 %).

Ceny klesaly

Třetí čtvrtletí se vyznačovalo meziročním poklesem cen všech sledovaných živočišných produktů.

Ceny výrobců jatečného skotu meziročně klesly o 4,9 %. Ceny jatečných býků se snížily o 1,6 %, chovatelé je v průměru prodávali za 45,07 Kč/kg v živém nebo 82,02 Kč/kg v jatečné hmotnosti.

Ceny jatečných prasat spadly meziročně o 13,9 % na 29,46 Kč/kg živé hmotnosti nebo 38,30 Kč/kg jatečné hmotnosti. Za prasata prodaná v tomto čtvrtletí dostali zemědělci v průměru o 5,79 Kč/kg v mase méně než v kvartálu předcházejícím.

Jen mírný meziroční pokles cen byl zaznamenán v případě jatečných kuřat (o jedno procento). Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 22,84 Kč/kg v živém.

Obchod se zvířaty

Podle předběžných výsledků statistiky pohybu zboží přes hranice v období od června do srpna 2020 se obchodovalo meziročně méně s živým skotem a živou drůbeží v důsledku nižšího vývozu; naopak obrat obchodu s živými prasaty byl větší díky zvýšenému dovozu.

Živého skotu se vyvezlo 47,5 tis. ks (-9,1 %), z toho bylo 15 tis. ks (-1,7 %) určeno k porážce a 32,6 tis. ks (-12,2 %) k dalšímu chovu, včetně plemenných zvířat. Pokračoval růst dovozu jatečných zvířat (1,9 tis., +21,1 %). Živý skot se dovážel hlavně ze Slovenska. Vyvážel se pak do Rakouska, Německa, o více než polovinu klesl vývoz mimo EU, protože podstatná část zástavového skotu určená dříve do Turecka zamířila do Bulharska.

Zahraniční obchod s živými prasaty naopak vykázal meziročně nižší přebytek způsobený zvýšeným dovozem (25,4 tis. ks; +4,5 %) při téměř totožném vývozu (101,3 tis. ks; -0,8 %). Živá prasata se dovážela z Německa, Slovenska a Dánska, vyvážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska a do Německa.

Ilustrační FOTO - Pixabay

V případě drůbeže se meziročně propadl vývoz kuřat a slepic určených k porážce o 24,1 % na 4608 tun živé hmotnosti. Přebytek obchodu s jednodenními mláďaty zůstal na obvyklé úrovni. Bylo vyvezeno 22,9 milionu kuřat a 2,2 mil. kachňat; dovezeno 1,4 mil. kuřat, 97 tis. kachňat (meziročně 3x více) a 75 tis. krůťat (meziročně polovina). Hlavními partnery pro dovoz živé drůbeže byly Maďarsko, Slovensko a Německo. Vývozy směřovaly na Slovensko, do Polska, Rumunska a Německa.

Obchod s masem

Záporná bilance zahraničního obchodu s masem se zlepšila u hovězího (na -6015 tun), nepatrně se prohloubila u vepřového (-60 345 tun) a meziročně výraznější schodek byl zaznamenán u drůbežího (-23 158 tun).

Hovězího masa bylo dovezeno 9475 tun (meziročně o 11,8 % méně) a vývoz se zvýšil na 3460 tun (+10,2 %). Dovozy hovězího masa pocházely nejvíce z Nizozemska, Polska a Německa. Vývozy směřovaly především na Slovensko a do Polska.

Dovoz vepřového masa se mírně zvýšil na 68 853 tun (+2,3 %), více ale rostl vývoz (8508 tun; +17,5 %), takže schodek pohybu zboží se meziročně zvýšil. Vepřové se dováželo tradičně z Německa, Španělska, Polska a Belgie, většina pak byla vyvezena na Slovensko.

U drůbežího masa, podobně jako v minulém čtvrtletí, pokračoval odlišný vývoj. Zvýšeným dovozem (26 953 tun; +7,2 %) a nižším vývozem (3794 tun; -12,5 %) se schodek obchodu s drůbežím masem meziročně prohloubil. Více než polovina se ho dovezla z Polska, mírně se navýšil dovoz z Maďarska. Vývoz směřoval na Slovensko, do Německa, Rakouska a Maďarska.

Přebytek u mléka a výrobků z něj

Ceny zemědělských výrobců mléka se snížily meziročně o 4,4 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q činila 8,24 Kč, což je o 35 hal méně než v předcházejícím čtvrtletí.

Mléka a mléčných výrobků se ve sledovaném období dovezlo 72,6 tis. tun (meziročně o 17,7 % více) a vyvezlo 298,4 tis. tun (+4,6 %). Výrazný přebytek zahraničního obchodu s těmito komoditami se meziročně opět navýšil, a to především v důsledku zvýšeného vývozu mléka a smetany (o 10 110 tun), přestože jejich dovoz se také navýšil (o 6402 tun). Schodek obchodu se sýry a tvarohem mírně klesl na -11 391 tun, současně se ale snížil i přebytek obchodu se zakysanými mléčnými výrobky (+4740 tun). Vzrostl obchod se syrovátkou, o 1492 tun ve směru do ČR a o 1757 tun ze země. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.

(ici)


Jak hodnotíte tento článek? (1 - nejhorší, 7 - nejlepší)

Hodnocení: 5, celkem 6 hlasů.

(ici)

Diskuse k článku

Vážení čtenáři, chcete-li se zapojit do diskuse, prosíme vás o dodržování slušného vystupování. Příspěvky, které budou obsahovat sprosté výrazy, smažeme.


hajek.jiri51
2020-11-02 17:21
Otázka i Odpověď. "Přežije zemědělství zásahy
amatérů?" a "Tuzemská produkce masa a mléka vzrostla".
Stačí číst jen titulky :-)
Reklama
Reklama
Podrobné hledání
--
Reklama

Reklama

Vydává Futura a.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1.
Telefony - ústředna: 222 897 111, sekretariát: 222 897 256.
Email: internet@halonoviny.cz, ISSN 1210-1494.